Nemocnice / hospice

0002owhfp84u0f6j-c317-f3Poľa vzoru nášho zakladateľa o. Jozefa Litomiského, svoje kroky nasmerovávame do nemocníc, hospicu a tiež do domu pokojnej staroby /opatrovateľský dom/. Na týchto miestach silne zaznievajú slová nášho zakladateľa: „ spolucítiť s Ježišom Kristom, spolucítiť s chorým na duši i tele je vaše sväté povolanie, je našou svätou povinnosťou”.

VPszczółkach v oblasti Gdańska na ul. Sportowej 1c je Ošetrovateľsko – opatrovateľská liečebňa chorých, v ktorej plníme službu od roku 2012. Sprevádzame chorých v ich samote a chorobe. V prvom rade vysluhovaním sviatosti: sväté omše, modlitby, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a viatikum, ako aj prostredníctvom rozhovorov, spoločným sláveným sviatkov – Štedrý deň, Veľkonočné sviatky, meniny, narodeniny. Najdôležitejšou a zároveň nie ľahkou časťou našej služby pacientom je, ich sprevádzanie počas prechodu z tohoto sveta do domu Otca.

Rovnako sa snažíme prinášať lúče radosti do Ústavu sociálnej starostlivosti vo Włocławku a tiež v nemocnici v Zlatých Moravciach neďaleko Nitry.