Pastorácia Poliakov / Duszpasterstwo Polonii

Slowacja-Polska

 

Naši poľský bratia, slúžiaci na Slovensku sa ujali duchovnej formácii slovenských Poliakov.

 

Sväté omše pre Poliakov žijúcich v Bratislave a okolí budú:

  • každú druhú nedeľu v mesiaci o 17.00 hod.

v kostole Sestier Notre Dame, na ul. Jesenského 4 (kostol v parku pri SND).

 

  • Každú poslednú nedeľu v mesiaci bude svätá omša v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke.

Po svätej omši bude stretnutie pri káve a čaji.

Nám. 4. apríla 20, Marianka

Autobus č. 37 zo zástavky: Most SNP alebo Patrónka (pozor: len niektoré idú až do Mariánky)

Autobus SlovakLines Regio č. 215 z Autobusovej stanici Mlynské Nivy alebo Patrónka (pozor: tie ktoré idú do Mariánky)

 

Duchovný otec Poliakov: o. Michał M. Krysztofowicz CCG

 


 

Nasi polscy bracia, posługujący na Słowacji podjęli się duchownej formacji słowackiej Polonii.

 

Msze Święte dla Polaków mieszkających w Bratysławie i okolicach odbywają się:

  • w każdą II niedziele w miesiącu o 17.00

w Kościele Sióstr Notre Dame ul. Jesenského 4 (Kościół w parku koło Narodowej Opery)

 

  • w każdą ostatnią niedziele miesiąca w Bazylice Narodzenie NMP w Mariance.

Po Mszy spotkanie przy kawie i herbacie

Nám 4. apríla 20 Marianka

Autobus nr. 37 z przystanku: Most SNP lub z: Patrónka (Uwaga: tylko niektóre jeżdżą bezpośrednio do Marianki)

Autobus SlovakLines Regio nr. 215 z Autobusová stanica Mlynské nivy lub z: Patrónka (Uwaga: te które jadą do Marianki)

 

Duszpasterz Polonii: o. Michał M. Krysztofowicz CCG