O tešiteľoch

DSCN5592Patríme do skupiny učeníkov, ktorí opustili všetko a išli za Ježišom – čistým, chudobným a poslušným. Sme rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. 4. 1922 o. Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažíme svojou láskou prinášať vynáhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata našej charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil:

“… zostaňte tu a bdejte so mnou!“ /Mt 26,38/.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažíme konať v duchu nášho Otca Zakladateľa –

„Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“

Patríme do veľkej rodiny rehoľných spoločenstiev, založených z lásky k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Našu vonkajšiu činnosť tvorí: práca s bezdomovcami, s väzňami, služba v nemocniciach, v hospicoch, uprostred zomierajúcich.

Povolaním každého z nás je zotrvanie v dialógu s Bohom pri každodennej adorácii Najsvätejšej sviatosti. V tichu kláštornej kaplnky čerpáme silu, horlivosť a nadšenie každý deň prinášať útechu a vynáhradu Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Podľa príkladu našich patrónov sv. Cyrila a Metoda nesieme radosť viery za hranice našej krajiny apoštolskou prácou v Rakúsku a Poľsku.