Ochrana osobných údajov

Naša Kongregácia bratov Tešiteľov z Gethseman spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na:

www.gdpr.kbs.sk.