Väzni

img_6142-1024x768-165145_960x368

Túžbou nášho zakladateľa bola myšlienka, aby tešitelia boli prítomní tam, kde ľudia trpia duševne a fyzicky, najmä uprostred tých, ktorí boli vytlačený na pokraj života. Odpovedajúc na túto túžbu sme prekročili múry väzenia vo Włocławku, aby sme tam priniesli službu milosrdenstva tým, ktorí stratili cestu vo svojom živote. Takmer 20 rokov vedieme duchovnú pastoráciu uprostred odsúdených. Okrem nedeľnej Eucharistii,  majú naši bratia možnosť podieľať sa na katechézach a adorácii Najsvätejšej Sviatosti a tiež na formácii: v Biblickom krúžku, pri stretnutiach Cesta – Svetlo – Život, pri premietaní filmov a diskusiách. Tesne pred sviatkami Božieho narodenia a Veľkej Noci väzni prežívajú svoje rekolekcie, počas ktorých sa môžu zmieriť s Bohom vo sviatosti zmierenia. Dvakrát v roku prechádza bránami väzenia Pastier našej diecézy biskup Wiesław Mering, ktorý udeľuje sviatosti kresťanskej dospelosti a delí sa s radosťou prúdiacou z narodenia Spasiteľa, pri tejto príležitosti im blahoželá a delí sa oblátkou na Štedrý deň.

Prichádzame ku každému podávajúc im ruku a aj to, čo je potrebné pri budovaní viery: vedieme knižnicu, rozdávame ružence, medaily, náboženské noviny a časopisy. Preto sa obraciame na ľudí dobrej vôle a prosíme o modlitbu za nás, aby sme mali silu v tejto peknej, hoc nie ľahkej službe.