MÚZEUM OTCA ZAKLADATEĽA

V generálnom dome našej Kongregácie, v Marianke sa nachádza Múzeum otca Jozefa Litomiského. Jeho slávnostného otvorenia sa zúčastnil otec biskup František Rábek, ordinár OS a OZ SR 5. Júna 2019 po slávnostnej popoludňajšej modlitbe.

V múzeu je možné oboznámiť sa s pamiatkami zo života Zakladateľa a dokumentami spojenými z históriou Kongregácie. Osobitnou súčasťou expozície sú pamiatky spojené s osobami spolubratov, ktorý hrali kľúčovú úlohu pri tvorení dejín a rozvoja nášho rehoľného spoločenstva

V expozícii sú vystavené hlavné črty spirituality Zakladateľa a čo je dôležité, hlavné črty spirituality našej Kongregácie.

84605363_257051035280847_4503123521655799808_nSÁLA HISTÓRIE – V prvej časti expozície je možné oboznámiť sa s dejinami rehole, s jej rozvojom a s dejinami domov, ktoré jeden za druhým vznikali. V centre tejto časti sa nachádza najstarší obraz otca Jozefa Litomiského, ktorý namaľoval J. Bendita a rytina svätého otca Pia XI., ktorý vznikajúcemu spoločenstvu udelil požehnanie.

83871993_556659121600329_7604769789805854720_n

ORATÓRIUM – Vďaka zozbieraným pamiatkam ako napríklad, oltár z kostola sv. Cyrila a Metoda v Suchém Vrbném (ČR), sochy Srdca Ježišovho, monštrancie, relikvií a liturgických predmetov, ktoré používal Zakladateľ, možno hlbšie spoznať spiritualitu otca Litomiského a jeho duchovných synov.

83769121_666802670526662_7402322194161729536_n

SÁLA SPIRITUALITY KONGREGÁCIE v tejto časti sa môžete oboznámiť s pamiatkami zo života o. Jozefa Litomiského, s rehoľným habitom a jeho časťami a tiež s dokumentmi, ktoré sú spojené so schválením Kongregácie Svätou Stolicou.

Osobitnou časťou výstavy sú pamiatky po spolubratoch, ktorí charizmou svojho ducha mali veľký vplyv na rozvoj a dejiny Kongregácie.  V nasledujúcich expozíciách sú vystavené hlavné rysy spirituality Zakladateľa a tiež spirituality nášho rehoľného spoločenstva.

84007514_178412110095478_3691159683764060160_nKNIŽNICA  – Veľká väčšina zbierky kníh v latinskom, nemeckom, maďarskom a českom jazyku tvoria knihy s obsahom liturgickým a teologickým. Morálna teológia, dogmatika a asketika. Pozornosť si zaslúžia staré exempláre misálov, z ktorých najstaršie sú až z 18. Storočia.

Tu sa tiež nachádza malá kancelária otca Litomiského, v ktorej pracoval, písal a odpisoval na došlú korešpondenciu.

Múzeum je možné navštíviť po vopred dohovorenej rezervácii na čísle:
0944 476 721 – Páter Michal