Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek BSJ

1098138_185300698312034_335728601_nzmniejszonyV prípadoch vlažnej a chladnej lásky, zanechal Boh svojej Cirkvi úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Spasiteľa, aby cez ňu prebudil nielen city, ale aj skutky lásky. Úcta Božského Srdca sa rýchlo rozšírila a priniesla ovocie ovplyvňujúce životy všetkých veriacich Cirkvi. Lásku Srdca Ježišovho v priebehu storočí Boh zapaľoval v citlivých dušiach. Cez svoju vernú apoštolku sv. Margitu Alacoque rozšíril plameň na celý svet. Týmto plameňom rozpálilo sa tiež srdce mladého kňaza Otca Jozefa Litomiského, Zakladateľa našej Kongregácie, ktorý spolu so svojími spolubratmi každý deň, po dobu 90 rokov na tichej modlitbe pred Najsvätejšou Sviatosťou adoroval ukrytého v bielom kúsku chleba, Božské Srdce Ježišovo. V súčasnej dobe cez uplynutý čas pozvanie k modlitbe a bdeniu, nič nestratilo zo svojho významu, ale naopak prijalo novú silu. Takže by sme chceli povzbudiť všetkých ctiteľov Srdca Ježišovho k spoločnej modlitbe žijúc duchom lásky – vynahrády, stanúc sa členom laického spoločenstva Tešiteľov a Tešiteliek. Všetkých, ktorí chcú prehĺbiť ducha našich Zakladateľov pozývame ku vplávaniu spolu s nami do hlbín Božej lásky. Cieľom a účelom duchovnej rodiny bratov a sestier tešiteliek je potešovať Srdce Ježišovo za hriechy urážajúce Jeho Božskú lásku. Každý túžiaci pripojiť sa k tomuto dielu je povinný plniť:

1. Každodenná modlitba obetovania sa v duchu vynáhrady a modlitba na úmysel zomierajúcich.

2. Častá účasť na Eucharistii a sviatosť zmierenia

3. Vo štvrtok modlitba pred Najsvätejšou Sviatosťou, na pamiatku duchovného utrpenia Ježiaša v Getsemanskej záhrade.

4. Modlitba ruženca. Povinnosti vyplývajúce z členstva v našej duchovnej rodine nie sú viazané pod hriechom. Musíme si uvedomiť, že každý odpovedajúc na Kristove pozvanie – zostaňte tu a bdejte so Mnou – koná v duchu radostnej oddanosti. Všetky informácie o Laickom Spoločenstve možno získať na adrese:

Krajinská cesta 22 
821 07 Bratislava 214 
02/ 43 294 803, 0908 201 033