Knižná ponuka

Všetkým, ktorých zaujíma osobnosť Zakladateľa našej Kongregácie Otca Jozefa Litomiského alebo spiritualita našej rehoľnej rodiny, ponúkame nižšie uvedené publikácie vydané našimi bratmi. Ponúkanú literatúru možno získať priamo v generálnom dome v Marianke, alebo si objednať písomne či telefonicky na:

Kongregácia bratov Tešiteľov z Gethseman

Námestie 4 apríla č. 20

 900 33 Marianka

+421 944 476 721

 

 

 

 

 

kc,,Tešiteľská Krížová Cesta”

Michał M. Krysztofowicz CCG

Predstavujeme vám úvahy Tešiteľskej Krížovej Cesty, ktorú sme mali možnosť zažiť v Šaštíne pod nežným pohľadom našej Bolestnej Matky, na pozvanie Spoločenstva Modlitby za kňazov. Tieto texty predstavujú “duchovnosť vynáhrady” našich rehoľných Kongregácií – Sestier Tešiteliek a Bratov Tešiteľov – pozývame Ťa v modlitbe do jej poznania.

 

 

 

 

 

 

 

„Božia pochodeň”pochoden

Michał M. Krysztofowicz CCG

Kniha obsahuje jednak životopisné dáta Otca Jozefa Litomiského a jednak opisuje vznik a históriu Kongregáciu bratov Tešiteľov z Gethseman. Poskytuje možnosť do hĺbky poznať citlivé srdce hlavného hrdinu Pochodne, ktorý životom naplňoval slová proroka Izaiáša: „Potešujte, potešujte ľud môj!“ (Iz 40,1)

 

 

 

 

 

 

 

84461554_846498675822883_8990045236965146624_n„Rok s tešiteľmi“

Michał M. Krysztofowicz CCG

Útla knižka prinášajúca možnosť preniknúť do tešiteľskej spirituality a jej prežívania v duchovnom zjednotení s našou kongregáciou. Obsahuje duchovné dedičstvo našej rehoľnej rodiny počínajúc myšlienkami Otca Zakladateľa a končiac štvrtým generálnym predstaveným Viliamom Vaľom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1571316629471„Novéna na príhovor Otca Jozefa Litomiského“

Michał M. Krysztofowicz CCG

Na ceste viery potrebujeme orodovanie našich svätých priateľov. Ponúkaná novéna je veľmi vhodným pomocníkom v modlitbe hlavne pre tých, ktorý prežívajú svoje každodenné životné boje v duchu Gethseman.

 

 

 

 

 

 

 

 

76697304_2593115684245318_7345984983586045952_nV zemi zvanej Tál…

Chryzostom M. Vadrna CCG

Po skoro 80 rokoch od vydania poslednej knihy o histórii najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, ktorým je Marianka, zásluhou P. Chryzostoma vkladáme do rúk čitateľov krásnu publikáciu s názvom V zemi zvanej Tál. Je to kompendium poznatkov o tomto výnimočnom mieste zamerané na jeho bohatú históriu a hlavne na udalosti spojené so zázračnou soškou Panny Márie Tálskej.