Vianočné betlehemy Bratov Tešiteľov :)

Vianočné betlehemy Bratov Tešiteľov :)

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť.  Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha...

Read More

Tichá noc, svätá noc…

Tichá noc, svätá noc…

 ,,V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.  Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.  A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,  aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom...

Read More

15. DECEMBRA – VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE

15. DECEMBRA – VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE

V piatok večer sa na Poľskom Inštitúte uskutočnilo nezvyčajné stretnutie. Na pozvanie pána veľvyslanca Krzysztofa Strzałki a jeho manželky sa dľa tradície predchádzajúcich rokov, stretli na spoločnej slovensko poľskej kolede. Hostí privítal veľvyslanec, pri tejto príležitosti odovzdal každému vianočné pozdravy. Hneď potom nasledoval obrad posvätenia oblátok, podľa každoročnej tradície našich predkov. Počas...

Read More

„SILA POVOLANIA” – knižný rozhovor s pápežom Františkom

„SILA POVOLANIA” – knižný rozhovor s pápežom Františkom

Nový knižný rozhovor s pápežom Františkom „Sila povolania“ s podtitulom „Zasvätený život dnes“ vyjde 3. decembra paralelne v desiatich jazykoch vrátane poľštiny a čínštiny. „Myslím na tých kňazov, na tie sestry, na tých bratov, ktorí pracujú na perifériách alebo v strede miest. Na tie zasvätené osoby, ktoré nič nepredstierajú, nerobia hluk, ale nebojácne pracujú,“ hovorí Svätý Otec František. Okrem...

Read More

7. DECEMBRA – SO SVÄTÝM ŠARBELOM…

7. DECEMBRA – SO SVÄTÝM ŠARBELOM…

     Vo vigílii Nepoškvrneného Počatia Božej Matky v našej bazilike v Marianke bola dňová obnova. Duchovným sprievodcom bol pre nás Otec Martin Matúš, grekokatolícky kňaz a exorcista, ktorý denne slúži v Klokočove, v Mariánskom sanktuáriu. Program bol bohatý, patrónom dňa bol sv. Šarbel. O 15.00 hodine sa začal modlitbou korunky Božieho milosrdenstva, potom nasledovala krížová cesta s modlitbou za uzdravenie...

Read More

5.- 6. NOVEMBRA – SPOMÍNAME NA ZAKLADATEĽA…

5.- 6. NOVEMBRA – SPOMÍNAME NA ZAKLADATEĽA…

„Dobrou a ušľachtilou vecou je modliť sa za zomrelých…“   V práve prebiehajúcej oktavé modlitieb za zomrelých, sme navštívili zakladateľov našich tešiteľských Kongregácií. Po ceste do Rajhradu sme sa zastavili na cintoríne pri hrobe Matky Rózy Vujtechovej, kde sme sa pomodlili za jej beatifikáciu a o potrebné milosti pre našich priateľov a dobrodincov. Využili sme príležitosť a navštívili sme...

Read More

8. SEPTEMBRA – OSLAVUJEME NARODENINY PANNY MÁRIE … 2

8. SEPTEMBRA – OSLAVUJEME NARODENINY PANNY MÁRIE … 2

Sviatok narodenia Panny Márie nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie v dejinách spásy. V knihe proroka Micheáša čítame : „Betlehem efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.“ … Sviatok narodenia Panny Márie nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie v dejinách spásy. V knihe proroka Micheáša čítame : „Betlehem efratský, najmenší...

Read More

7. SEPTEMBRA – OSLAVUJEME NARODENINY PANNY MÁRIE … 1

7. SEPTEMBRA – OSLAVUJEME NARODENINY PANNY MÁRIE … 1

Kedy a kde presne sa narodila Panna Mária, nevieme. Podľa tradície sa jej rodičia volali Joachim a Anna. O mieste narodenia sa tradujú tri rôzne mienky. Jedna z nich považuje za miesto narodenia Božej Matky Betlehem. Hovorí o tom spis „De nativitate S. Mariae“, ktorý bol priložený k dielam sv. Hieronyma.  Druhá tradícia lokalizuje Máriino narodenie do Seforu, asi 4 kilometre severne od Betlehema. Na tomto mieste bol totiž...

Read More

Výročná púť na slávosť Narodenia Panny Márie

Výročná púť na slávosť Narodenia Panny Márie

V Dňoch 7. až 9. septembra Vás znovu pozývame na výročnú púť, bohatý program, ktorý sa začína už 7. 9. 2018 večer mládežníckym programoom a príležitosťou riadne sa vyspovedať, si môžete stiahnuť na priloženom plagáte. Všetci ste v Marianke srdečne výtaní. Špeciálnou akciou tohtoročnej púte bude požehnanie novej studničky, ktorú sme postavili pre mariánsku požehnanú...

Read More

PROGRAM SLÁVNOSTI BLAHOREČENIA ANNY KOLESÁROVEJ

PROGRAM SLÁVNOSTI BLAHOREČENIA ANNY KOLESÁROVEJ

VSTUP je VOĽNÝ na celý program od 31.8. do 2.9.2018 Pre všetkých, ktorí sa na túto udalosť tešia, ponúka prípravný tím blahorečenia trojdňový program, tzv. Víkend blahorečenia. PIATOK 31. august 2018 S Ankou na kolenách – Večerná vigília v Dóme sv. Alžbety v Košiciach 17:15 Modlitba posvätného ruženca 18:00 Svätá omša, celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup 19:30 Duchovno – poetické pásmo,...

Read More

NOVÉNA NA ORODOVANIE OTCA ZAKLADATEĽA

NOVÉNA NA ORODOVANIE OTCA ZAKLADATEĽA

Naša Kongregácia sa každý deň modlí o beatifikáciu Otca Jozefa Litomiského, nášho Zakladateľa. Chceli by sme pozvať všetkých – našich priateľov, sympatizantov, dobrodincov a tých, čo poznávajú svoju životnú cestu k spoločnej modlitbe na orodovanie Otca Litomiského. Do Vaších rúk vkladáme Novénu, aby sa Otec Jozef stal skutočným orodovníkom vašich intencií. Novénu je možné sa modliť v obzvlášť ťažkých...

Read More

8.-9. AUGUSTA – SPOLOČNÁ CESTA

8.-9. AUGUSTA – SPOLOČNÁ CESTA

Otec Timotei – administrátor našej baziliky v Marianke spolu s diakonom Faustynom zorganizovali dvojdňovú cestu, ktorá bola odmenou pre najviac horlivých miništrantov počas celého roka. Ubytovacou základňou bol kláštor bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach. Program zahŕňal prehliadku mesta, prírodnú rezerváciu Slovenskej Akadémie vied, Rezidenciu česko – slovenských prezidentov v Topoľčiankach, Skalné...

Read More

VSPOMIENKY NA P 18…

VSPOMIENKY NA P 18…

V dňoch od 26. – 29. 7. 2018 mesto Prešov naplnilo vyše 3500 mladých ľudí z celého Slovenska aj zahraničia. Prišli na Národné stretnutie mládeže P 18. Hlavným mottom bola myšlienka zo Svätého Písma: “Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.” /Lk, 1,30/ s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. V sobotu sa uskutočnilo stretnutie mladých s rehoľníkmi, známe pod názvom Expo povolaní, na ktorom sa...

Read More

29. JÚLA – HODY V MARIANKE

29. JÚLA – HODY V MARIANKE

Svätá Anna a svätý Joachim sú rodičia Panny Márie. Túto informáciu sa dozvedáme zo starobylej kresťanskej literatúry. Žili spravodlivým a nábožným spôsobom života.  Joachim spolu s Annou výťažok pastierskeho zamestnania rozdeľovali vždy na tri diely, a to na obeť chrámu, chudobným a posledný diel, užívali na vlastné potreby. Nikdy netrpeli nedostatkom. Anna pochádzala z kňazskej rodiny z Betlehema. Od 4....

Read More

30. JÚLA – LITURGICKÁ SPOMIENKA BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ

30. JÚLA – LITURGICKÁ SPOMIENKA BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ

Sestra Zdenka z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, rodným menom Cecília Schelingová, sa narodila okolo polnoci medzi 24. a 25. decembrom 1916 v Krivej na Orave. V rokoch 1922 – 1930 Cecília navštevovala 8-ročnú ľudovú školu v rodnej dedine. 6. júla 1931 nastúpila ako kandidátka do Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Tam po rokoch formácie zložila 30. januára 1937...

Read More

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE

V dňoch od 13. – 15. 7. 2017 sa konalo vo Zvolene Celoslovenské stretnutie tešiteľov a tešiteliek BSJ. Mottom stretnutia bolo: „Ľudia potrebujú Máriu! V nej totiž nachádzajú prístup k srdcu jej Syna, k jedinému miestu, kde môže nájsť pokoj náš nepokoj, kde možno nájsť posilu v našich bolestiach, silu a stálosť v našich predsavzatiach žiť podľa hodnôt evanjelia.“ 14. 7. 2017 bolo prijímanie nových...

Read More

8. JÚNA – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

8. JÚNA – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca s celým jeho bohatstvom je súčasťou koloritu tešiteľskej spirituality a čo viac, je jej základom. Zakladateľ našej Kongregácie Otec Jozef Litomiský jednoducho povedal: „Milí bratia, ako viete, úlohu, ktorú Pánovo Srdce zverilo našej svätej patrónke sv. Margaréte Márii Alacoque, sme učinili pre Jeho útechu s programom našej Kongregácie.“ Duchovnosť Ježišovho Srdca je od...

Read More

8. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

8. JÚN  – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

„Srdce Dobrého Pastiera je nielen Srdcom, ktoré je voči nám milosrdné, ale je milosrdenstvom samým. Tam žiari Otcova láska, tam s istotou cítim, že som prijatý a pochopený taký, aký som; tam so všetkými svojimi limitmi a hriechmi zakúšam chuť istoty, že som vyvolený a milovaný. Hľadiac na to Srdce obnovujem prvotnú lásku – spomienku, keď sa Pán dotkol mojej duše a pozval ma nasledovať ho – radosť, keď som na...

Read More

8. JÚN – POSOLSTVO NA DEŇ POSVÄCOVANIA KŇAZOV 2018

8. JÚN – POSOLSTVO NA DEŇ POSVÄCOVANIA KŇAZOV 2018

Drahí kňazi, Deň posväcovania kňazov, ktorý sa slávi na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nám ponúka príležitosť zastaviť sa na chvíľu v Pánovej prítomnosti a pripomenúť si naše stretnutie s ním, aby sme si upevnili svoje poslanie v službe Božiemu ľudu. Nesmieme totiž zabúdať na to, že príťažlivosť, ktorou nás povolanie pritiahlo; entuziazmus, s ktorým sme sa rozhodli kráčať po ceste osobitného...

Read More

6. JÚN – 62. VÝROČIE…

6. JÚN – 62. VÝROČIE…

Jún je výnimočným mesiacom pre celú komunitu bratov tešiteľov. Je to čas, kedy si spomíname na výročie narodenia pre nebo – Zakladateľa našej Kongregácie Otca Jozefa Litomiského. V tomto roku sme tieto slávnosti slávili v dvojitom rozmere. Piateho júna komunita bratov slúžiacich v slovensko – rakúskom regióne na čele s o. Michałom Krysztofowiczom – generálnym predstaveným šla do Prahy, aby si uctili...

Read More

31 MÁJA – Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)

31 MÁJA – Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)

V jednej z nádherných vatikánskych sál sa nachádza Rafaelova freska „Omša v Bolsene“, na ktorej v prostriedku nad mohutným oltárom vidieť kňaza, ktorý slúži sv. omšu, vpredu kľačí pápež a a viacero ľudí uprene hľadí na posvätnú Hostiu, ktorú užasnutý slúžiaci kňaz drží v rukách: je to Hostia viac červená ako biela a kvapkajú z nej kvapky krvi… Ide tu o chýrny zázrak z Bolsena (pri Orviete) z...

Read More

28. MÁJA – ZAČÍNAME NOVÉNU

28. MÁJA – ZAČÍNAME NOVÉNU

Pri príprave na výročie narodenia pre nebo nášho zakladateľa – Otca Jozefa Litomiského začíname  modlitebný útok na nebo za Jeho príčinu. Pozývame k duchovnej komunikácii a modlitbe, zvlášť tých uprostred nás, ktorí prežívajú svoju Getsemany… DEŇ „Aké je vďačné zahĺbiť sa do skúmania obsahu a meditovať nad významom slov – tešiť Pána Ježiša – v tajomstve Getsemanskej záhrady....

Read More

27. MÁJA – PRÍĎ PANE JEŽIŠU

27. MÁJA – PRÍĎ PANE JEŽIŠU

„To je veľká milosť, ale tiež veľká úloha. Aby Pán Ježiš mohol v nás prebývať, musíme sa starať, aby naše vnútro bolo stále pre Neho otvorené. Vašou úlohou je preto nasledovné: vždy milovať Pána Ježiša, mať dobré a čisté srdce, a ako najčastejšie Ho pozývať, aby On v svätom prijímaní v nás býval /žil. A nikdy nerobte to, čo je zlé.To môže byť niekedy ťažké. Pamätajte však, že Pán Ježiš...

Read More

27.MÁJ – POSVÄTENIE LURDSKEJ JASKYNKY

27.MÁJ – POSVÄTENIE LURDSKEJ JASKYNKY

V nedeľu dopoludnia Marianka prežívala svoju dvojitú oslavu. Prvou bol každoročný odpust, celebrovaný ku cti Najsvätejšej Trojice a druhou posvätenie obnovenej Lurdskej jaskynky. Na tomto nanovo vybudovanom mieste sú nové posvätené sochy Božej Matky a sv. Bernardetty. Dôkladná rekonštrukcia jaskyni sa začala v septembri minulého roka. Vďaka obetám a modlitbám pútnikov a farníkov boli úspešne dokončené začaté...

Read More

26. MÁJA – ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ

26. MÁJA – ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ

Tradíciou posledných rokov v poslednú májovú sobotu sa konala arcidiecézna púť detí. Do Marianky prišli najmladší pod dohľadom svojich rodičov, katechétov a opatrovníkov. Program bol bohatý na prekvapenia. Konečným momentom bola slávnostná Eucharistia, ktorú viedol biskup Ján Oroš, ordinár trnavský s ktorých spolu koncelebrovalo až dvanásť kňazov. Prítomných hostí privítal o. Tomáš Krampl, arcidiecézny...

Read More

18. MÁJ – ZATVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA

18. MÁJ – ZATVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA

     Prešiel rok, čo pri slávnostnej spomienke Najsvätejšej Panne Márie Fatimskej otec arcibiskup Stanislav Zvolenský otvoril jubilejný rok – počas ktorého sme ďakovali za 640 rokov existencie Marianky. Tento čas bol výnimočný pre všetkých pútnikov, pretože Svätá stolica obdarila všetkých návštevníkov najstaršieho pútnického miesta darom úplných odpustkov. Pre nás tešiteľov to bol čas tvrdej práce,...

Read More

POKRAČUJEME…

POKRAČUJEME…

Každý návštevník našej Baziliky aj voľným okom spozoruje ako postupujú práce či už v nej, alebo vo Svätom údolí. Práce, ktoré sme začali pri Svätej Studni alebo pri Lurdskej jaskyni pokračujú. V jaskynke je už nová socha Panny Márie, pred ktorou kľačí sv. Bernadeta. Sviece a kvety môžete klásť pre bezpečnostný ozdobný plot, ktorý sme pred sochy inštalovali. Vedľa sú už prilepené ďakovné tabuľky, či...

Read More

11 MÁJA – NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

11 MÁJA – NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom...

Read More