27 MARCA – Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi

27 MARCA – Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi

Plné znenie homílie pápeža Františka (Mk 4, 35-41) „Keď sa zvečerilo“ (Mk 4, 35). Tak sa začína evanjelium, ktoré sme práve počuli. Už cez niekoľko týždňov sa zdá, že zostúpila noc. Husté temnoty zahalili naše námestia, cesty a mestá; zmocnili sa našich životov a naplnili všetko ohlušujúcim tichom a ničivou prázdnotou, ktorá paralyzuje chod všetkých vecí. Cítiť to vo vzduchu, vidíme to v gestách,...

Read More

19 MARCA – Svätý Jozef

19 MARCA – Svätý Jozef

Slávnosť sv. Jozefa má pre našu Kongregáciu veľký význam. Predovšetkým pre to, že je jeden z hlavných patrónov nášho rehoľného spoločenstva, do jeho starostlivosti nás zveril sám zakladateľ o. Jozef Litomiský. V tomto duchu slávenie tohto sviatku v našom generálnom dome v Marianke trvali od samého rána, vrcholom bola večerná sv. omša, ktorú viedol o. Faustín M. Wesolowski, predstavený nášho domu....

Read More

17 MARCA – Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta…

17 MARCA – Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta…

Naša tešiteľská komunita sa pripojila ku kňazom, ktorý sa spoločne s Eucharistickým Kristom vybrali na ulice a cesty svojich farností aby prosili o uzdravenie mnohých vírusov, ktoré trápia naše duše i telá. Vírusov strachu, paniky, hystriónstva, manipulácie, ľahostajnosti voči starším, chorým a zomierajúcim, vírusov prestrašených moderných rodín a manželstiev i tých čo sú single. Vírusov, ktoré strašia Cirkev...

Read More

Sledujte sv. omšu z Marianki ONLINE každý večer o 18-tej

Sledujte sv. omšu z Marianki ONLINE každý večer o 18-tej

Milí veriaci, po zavedení zákazu bohoslužieb sme sa rozhodli, že nezostaneme pasívni a budeme Vám naďalej slúžiť v tomto režime: kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu od 9,00 hod. do 17,00 hod., na svätých omšiach sa budeme stretávať cez internet. Od stredy každý večer o 18, 00 hod. vrátane nedele, budeme všetci traja Páter Michal, Marek, Faustín slúžiť spoločne svätú omšu, ktorú budeme streamovať na...

Read More

Modlíme sa…

Modlíme sa…

V stredu 11. marca sa Svätý Otec František pripojil k sláveniu dňa modlitby a pôstu v Rímskej diecéze a prostredníctvom videoposolstva predniesol modlitbu k Matke Božej pred kópiou jej milostivého obrazu z pútnickej svätyne Matky Božskej lásky – Divino Amore. Modlitba Svätého Otca pred milostivým obrazom Matky Božej Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti,...

Read More

Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho

Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho

  Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho   Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu...

Read More

7. MARCA – Stretnutie bratislavských Tešiteľov v Marianke

7. MARCA – Stretnutie bratislavských Tešiteľov v Marianke

V sobotu predpoludním sme v našej mariánskej bazilike privítali členov tretieho rádu tešiteľov a tešiteliek z Bratislavy a okolia. Stretnutie sa začalo spoločným slávením sv. omše počas ktorej generálny predstavený našej Kongregácie povedal homíliu pre túto príležitosť, v ktorej zvýraznil milosť povolania do dokonalosti, po vzore dokonalosti nášho Nebeského Otca. Po skončení Eucharistie sme mali príležitosť...

Read More

6. MARCA – Prvý piatok v mesiaci

6. MARCA – Prvý piatok v mesiaci

Meditácia P. prof. ThDr. Dr. Ľubomía Stančeka PhD., C M Naučme sa čerpať zo Srdca, ktoré človek prebodol kopijou Keby sa vás niekto spýtal, či máte srdce, aká by odznela odpoveď? Že sa pýtam na hlúposť? Veď predsa každý živý človek musí mať srdce! V diskusii o medziľudských vzťahoch v Slovenskom rozhlase odznela aj poznámka: „Rastie počet ľudí bez srdca.” Koľko ľudí je v našom okolí, ktorí trpia...

Read More

3. MARCA – Upratujeme

3. MARCA – Upratujeme

  Dnes je u nás jar: 11°C. Krásne sveti slnko.🌞 Čo robiť? Spolu s br. Patrikom upratali sme Krížovú cestu. Príjemné a užitočné… 😀 Sme vyčistili jednotlivé zastavenia a odstránili lístie z cesty. Veru že bude nám sa lepšie modliť a meditovať Krížovú cestu. 😇 @ Marianka Krížová cesta P. Faustyn         ...

Read More

26. FEBRUÁRA – Popolcová streda

26. FEBRUÁRA – Popolcová streda

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. Pri tejto príležitosti prinášame sériu rôznych otázok a odpovedí, ktoré pomôžu zorientovať sa. Odpovede vychádzajú z archívu TK KBS. Čím sa začína pôstna príprava na Veľkú noc v Rímskokatolíckej cirkvi? V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína...

Read More

Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2020

Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2020

„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20)    Drahí bratia a sestry!  Aj toho roku nám Pán poskytuje príhodný čas, aby sme sa pripravili sláviť s obnoveným srdcom veľké tajomstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, ktoré je základom kresťanského života tak jednotlivca, ako aj spoločenstva. K tomuto tajomstvu sa musíme neustále vracať, mysľou i srdcom. Ono v nás totiž neprestáva rásť do tej...

Read More

11. FEBRUÁRA – DEŇ CHORÝCH V MARIÁNKE

11. FEBRUÁRA – DEŇ CHORÝCH V MARIÁNKE

Utorkový večer v našej mariánskej bazilike oplýval duchovnými udalosťami. Najhlavnejšou z nich bolo liturgické slávenie spomienky Lurdskej Panny Márie. Slávnostnej svätej omši predsedal generálny predstavený našej Kongregácie P. Michał M. Krysztofowicz, ktorý mal aj priliehavú kázeň. Hovoril o tom, že si tento rok pripomíname už po 28. krát Medzinárodný deň chorých, ku ktorému pápež František napísal...

Read More

Rok modlitieb za kňazov

Rok modlitieb za kňazov

Pri príležitosti 11. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil acribiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Rok modlitieb za nové kňazské povolania v Bratislavskej arcdiecéze, ktorý prebieha od 14. februára 2019 do 14. feburára 2020. Mons. Stanislav Zvolenský vyhlásil Rok modlitieb za nové kňazské povolania formou pastierskeho listu, z ktorého vyberáme: Keď obrátime duchovný pohľad na seba samých,...

Read More

11 FEBRUÁRA -Posolstvo pápeža Františka na Svetový deň chorých 2020

11 FEBRUÁRA -Posolstvo pápeža Františka na Svetový deň chorých 2020

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28). Drahí bratia a sestry, 1. Ježišove slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28) naznačujú tajomnú cestu milosti, ktorá je zjavená jednoduchým ľuďom a ponúka posilu tým, čo sa namáhajú a sú unavení. Tieto slová vyjadrujú solidaritu Syna človeka, Ježiša Krista,...

Read More

3 FEBRUÁRA – Deň zasväteného života

3 FEBRUÁRA – Deň zasväteného života

V pondelok popoludní, pri príležitosti dňa zasväteného života a na pozvanie otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského, sme sa zúčastnili svätej omše v katedrálnom chráme sv. Martina. K spoločnej modlitbe sa pridali všetci predstavení reholí, ktoré sa nachádzajú na území bratislavskej arcidiecézy. Počas svätej omše si rehoľníci obnovili svoje sľuby a prijali požehnanie na príhovor svätého Blažeja. Po svätej omši...

Read More

1 FEBRUÁRA – Privítali sme Matku

1 FEBRUÁRA – Privítali sme Matku

V prvú sobotu mesiaca naplnili veriaci našu mariánsku baziliku až po okraj. Okrem tradičného mariánskeho programu v ktorom nechýbala modlitba ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou v duchu vynáhrady a slávnostná eucharistická liturgia, sme zažili mimoriadnu udalosť. Páter Michal Krysztofowicz generálny predstavený Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethsemán po homílii požehnal sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá už ...

Read More

70 rokov od likvidácie kláštorov

70 rokov od likvidácie kláštorov

(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS) V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej bezpečnosti, Štátna bezpečnosť, armáda a...

Read More

1. január – Vianočné stretnutia :)

1. január – Vianočné stretnutia :)

Bratská láska nech trvá.  Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli. A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. List Hebrajom...

Read More

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Zlaté Moravce

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame ….  Zlaté Moravce

“Prečo vianočné jasle vyvolávajú taký údiv, a prečo sa nás tak hlboko dotýkajú? Po prvé preto, že nám ukazujú nežnú Božiu lásku: Stvoriteľ vesmíru sa znížil, aby pozdvihol našu maličkosť. Dar života v celom svojom tajomstve sa stáva ešte obdivuhodnejší, keď si uvedomíme, že Syn Panny Márie je prameňom aj pokrmom všetkého života. V Ježišovi nám Otec daroval brata, ktorý prichádza, aby nás hľadal...

Read More

24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

Vianoce sú, … …keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v ňom všetkých ľudí – vtedy sú Vianoce. Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto Ťa urazil – vtedy sú Vianoce. Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé slovo, máš porozumenie pre inných – vtedy sú Vianoce. Keď si nájdeš čas vypočuť innych –  vtedy sú Vianoce. Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivu...

Read More

10. december – PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE

10. december – PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE

V utorok večer v Poľskom inštitúte v Bratislave na pozvanie veľvyslanca Krzysztofa Strzałki sa stretli poliaci žijúci a pôsobiaci na Slovensku. Stretnutia sa tradične zúčastnili zástupcovia poľskej komunity zo všetkých regiónov Slovenska, členovia Poľského klubu, poľský kňazi a zasvätené osoby pôsobiaci na Slovensku, poľský študenti študujúci na Slovensku, pracujúci na Slovensku. Veľvyslanec privítal hostí,...

Read More

9.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE

9.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE

Vychádzajúc naproti pozvaniu Márie, ktorá si priala, „aby sa v každom roku na sviatok Nepoškvrneného Počatia na poludnie oslavovala Hodina milosti pre svet. Prostredníctvom tejto oddanosti pošlem nespočetné milosti pre telo i dušu. Mojím želaním je, aby sa táto Hodina milosti šírila a aby o tom bol informovaný celý svet. Každý, kto sa v tomto čase modlí v kostole alebo doma a vyleje slzy ľútosti, nájde pevnú pomoc...

Read More

4. decembra- Na návšteve

4. decembra- Na návšteve

V posledných rokoch sa v adventnom období v našom zlatomoraveckom kláštore stalo už tradíciou, že nás navštevuje pastier našej diecézy, otec biskup Viliam Judák. Táto návšteva je už pevnou súčasťou programu otca biskupa, lebo on v tom čase navštevuje kňazov – seniorov svojej diecézy. Stretnutie bolo príležitodsťou k modlitbe a k bratského rozhovoru, ktorej sa zúčastnila celá naša tamojšia komunita. Za tento...

Read More

Už sú :)

Už sú :)

Veď vňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil… aby sme sa stali jeho adoptovanými synmi.                                                                                                              ...

Read More

23. október – odpratovali sme

23. október – odpratovali sme

Čakajúc kým opadne posledné lístie 😉  zo stromov v našom mariánskom lese, sme podľa tradície z posledných rokov začali v sobotu predpoludním veľké upratovanie. Napriek vetru, ktorý nám v práci nepomáhal sa nás zišlo spolu 36 dobrovoľníkov – veľkých i malých, starších aj mladších. Z hrabľami a lopatami v rukách sme začali veľké „upratovanie lístia“. Po takmer štyroch hodinách práce sme si urobili...

Read More

25 rokov

25 rokov

  Dňa 19. 11. 2019 sestry tešiteľky si pripomenuli 25 rokov od posviacky kaplnky a provinciálneho domu na Krajinskej ceste v Bratislave. Za túto milosť sme spoločne ďakovali pri sv. omši, ktorú slúžil generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal spolu s p. Faustínom. Na záver slávnosti nám p. Faustín udelil novokňazské požehnanie. “Pán posvätil svoj stánok: toto je Boží dom, v ňom sa vzýva jeho meno a o...

Read More

27 któber – Púť za kňazov 2019, Šaštín

27 któber – Púť za kňazov 2019, Šaštín

V sobotu ráno sme na pozvanie pána Samuela Brečku, išli do Šaštín aby sme sa pripojili k modlitbe za kňazov. V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme prítomným veriacim priblížili charizmu našich rehoľných rodín. Pod vedením sestry Veroniky a sestry Anny sme sa pomodlili krížovú cestu. Najdôležitejšou udalosťou dňa bola slávnostná svätá omša. Tento výnimočný deň sme zakončili svedectvom o. Tomáša...

Read More

Mimoriadny misijný mesiac – svedectvo…

Mimoriadny misijný mesiac – svedectvo…

Vo štvrtok 17.10.2019 k nám z Amsterdamu prileteli naše dobré priateľky. 5 bolo afričaniek z Rwandy a Burundy , 1 holanďanka a 1 slovenka žijúca dlhé roky v Holandsku. Na toto stretnutie sme sa veľmi tešili a pripravovali modlitbou a pôstom. Prečo? Lebo stretnutie s ľuďmi ktorí prežili genocídu vo svojích krajinách a napriek tomu neodpadli od viery a práve naopak napriek zverstvám ktoré sa odohrali pred ich...

Read More

Modlitba posvätného ruženca je pre niekoho relax i modlitba hrdinov…

Modlitba posvätného ruženca je pre niekoho relax i modlitba hrdinov…

Bratislava 7. októbra (TK KBS) U Samuela Brečku, ktorý dnes organizuje modlitby za kňazov, tak, ako aj u iných obrátencov a tým skôr konvertitov z Evanjelickej cirkvi a.v. ku Katolíckej Cirkvi, sa vzťah k modlitbe posvätného ruženca postupne vyvíjal. Na začiatku jeho cesty k Bohu bez problémov dokázal prijať vysvetlenie, respektíve definíciu, že modlitba je rozhovor, ale pri ruženci nerozumel, prečo sa...

Read More