1. január – Vianočné stretnutia :)

1. január – Vianočné stretnutia :)

Bratská láska nech trvá.  Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli. A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. List Hebrajom...

Read More

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Zlaté Moravce

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame ….  Zlaté Moravce

“Prečo vianočné jasle vyvolávajú taký údiv, a prečo sa nás tak hlboko dotýkajú? Po prvé preto, že nám ukazujú nežnú Božiu lásku: Stvoriteľ vesmíru sa znížil, aby pozdvihol našu maličkosť. Dar života v celom svojom tajomstve sa stáva ešte obdivuhodnejší, keď si uvedomíme, že Syn Panny Márie je prameňom aj pokrmom všetkého života. V Ježišovi nám Otec daroval brata, ktorý prichádza, aby nás hľadal...

Read More

24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

Vianoce sú, … …keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v ňom všetkých ľudí – vtedy sú Vianoce. Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto Ťa urazil – vtedy sú Vianoce. Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé slovo, máš porozumenie pre inných – vtedy sú Vianoce. Keď si nájdeš čas vypočuť innych –  vtedy sú Vianoce. Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivu...

Read More

10. december – PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE

10. december – PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE

V utorok večer v Poľskom inštitúte v Bratislave na pozvanie veľvyslanca Krzysztofa Strzałki sa stretli poliaci žijúci a pôsobiaci na Slovensku. Stretnutia sa tradične zúčastnili zástupcovia poľskej komunity zo všetkých regiónov Slovenska, členovia Poľského klubu, poľský kňazi a zasvätené osoby pôsobiaci na Slovensku, poľský študenti študujúci na Slovensku, pracujúci na Slovensku. Veľvyslanec privítal hostí,...

Read More

9.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE

9.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE

Vychádzajúc naproti pozvaniu Márie, ktorá si priala, „aby sa v každom roku na sviatok Nepoškvrneného Počatia na poludnie oslavovala Hodina milosti pre svet. Prostredníctvom tejto oddanosti pošlem nespočetné milosti pre telo i dušu. Mojím želaním je, aby sa táto Hodina milosti šírila a aby o tom bol informovaný celý svet. Každý, kto sa v tomto čase modlí v kostole alebo doma a vyleje slzy ľútosti, nájde pevnú pomoc...

Read More

4. decembra- Na návšteve

4. decembra- Na návšteve

V posledných rokoch sa v adventnom období v našom zlatomoraveckom kláštore stalo už tradíciou, že nás navštevuje pastier našej diecézy, otec biskup Viliam Judák. Táto návšteva je už pevnou súčasťou programu otca biskupa, lebo on v tom čase navštevuje kňazov – seniorov svojej diecézy. Stretnutie bolo príležitodsťou k modlitbe a k bratského rozhovoru, ktorej sa zúčastnila celá naša tamojšia komunita. Za tento...

Read More

Už sú :)

Už sú :)

Veď vňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil… aby sme sa stali jeho adoptovanými synmi.                                                                                                              ...

Read More

23. október – odpratovali sme

23. október – odpratovali sme

Čakajúc kým opadne posledné lístie 😉  zo stromov v našom mariánskom lese, sme podľa tradície z posledných rokov začali v sobotu predpoludním veľké upratovanie. Napriek vetru, ktorý nám v práci nepomáhal sa nás zišlo spolu 36 dobrovoľníkov – veľkých i malých, starších aj mladších. Z hrabľami a lopatami v rukách sme začali veľké „upratovanie lístia“. Po takmer štyroch hodinách práce sme si urobili...

Read More

25 rokov

25 rokov

  Dňa 19. 11. 2019 sestry tešiteľky si pripomenuli 25 rokov od posviacky kaplnky a provinciálneho domu na Krajinskej ceste v Bratislave. Za túto milosť sme spoločne ďakovali pri sv. omši, ktorú slúžil generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal spolu s p. Faustínom. Na záver slávnosti nám p. Faustín udelil novokňazské požehnanie. “Pán posvätil svoj stánok: toto je Boží dom, v ňom sa vzýva jeho meno a o...

Read More

27 któber – Púť za kňazov 2019, Šaštín

27 któber – Púť za kňazov 2019, Šaštín

V sobotu ráno sme na pozvanie pána Samuela Brečku, išli do Šaštín aby sme sa pripojili k modlitbe za kňazov. V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme prítomným veriacim priblížili charizmu našich rehoľných rodín. Pod vedením sestry Veroniky a sestry Anny sme sa pomodlili krížovú cestu. Najdôležitejšou udalosťou dňa bola slávnostná svätá omša. Tento výnimočný deň sme zakončili svedectvom o. Tomáša...

Read More

Mimoriadny misijný mesiac – svedectvo…

Mimoriadny misijný mesiac – svedectvo…

Vo štvrtok 17.10.2019 k nám z Amsterdamu prileteli naše dobré priateľky. 5 bolo afričaniek z Rwandy a Burundy , 1 holanďanka a 1 slovenka žijúca dlhé roky v Holandsku. Na toto stretnutie sme sa veľmi tešili a pripravovali modlitbou a pôstom. Prečo? Lebo stretnutie s ľuďmi ktorí prežili genocídu vo svojích krajinách a napriek tomu neodpadli od viery a práve naopak napriek zverstvám ktoré sa odohrali pred ich...

Read More

Modlitba posvätného ruženca je pre niekoho relax i modlitba hrdinov…

Modlitba posvätného ruženca je pre niekoho relax i modlitba hrdinov…

Bratislava 7. októbra (TK KBS) U Samuela Brečku, ktorý dnes organizuje modlitby za kňazov, tak, ako aj u iných obrátencov a tým skôr konvertitov z Evanjelickej cirkvi a.v. ku Katolíckej Cirkvi, sa vzťah k modlitbe posvätného ruženca postupne vyvíjal. Na začiatku jeho cesty k Bohu bez problémov dokázal prijať vysvetlenie, respektíve definíciu, že modlitba je rozhovor, ale pri ruženci nerozumel, prečo sa...

Read More

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a...

Read More

5. Októbra – Intenzívne :)

5. Októbra – Intenzívne :)

Prvá sobota v mesiaci bola v našej mariánskej bazilike veľmi intenzívna. Veľké sviatkovanie sa začalo už od rána, na ten deň totiž pripadol sviatok sv. Sestry Faustíny – patrónky našej Kongregácie. Rannú svätú omšu celebroval pán biskup František Rábek, vojenský ordinár, homíliu na túto prležitosť predniesol o. Michal Krysztofovicz. Uvažoval o tom, že apoštolskom Božieho Milosrdenstva, bola vlastne tou...

Read More

17 – 18 september: Po stopách spolubratov (2)

17 – 18 september: Po stopách spolubratov (2)

V utorkové ráno sme po rannej svätej omši vyrazili na cestu po stopách našich spolubratov. Vydali sme sa do Prahy, kde sme navštívili kostoly a domy v ktorých pôsobili Tešitelia českej provincie . Najdôležitejším bodom z ktorého sme aj začali bratské putovanie bol cintorín, na ktorom je pochovaný náš otec Zakladateľ, o. Jozef Litomiský. Pri jeho hrobe sme sa modlili na úmysly našej Kongregácie, s ktorými sme...

Read More

13. september – Chorých navštevovať…

13. september – Chorých navštevovať…

V DSS Gerion, v Záhorskej Bystrici, kde našlo svoje útočisko v poslednom štádiu svojho života niekoľko starých a chorých ľudí sme prežívali niekoľkodennú udalosť, návštevu Panny Márie v znaku jej zázračnej sochy z Fatimy. Slávnosť bola o to dôležitejšia, že pritiahla okolo Matky Božej nielen starých a chorých, ale aj deti s ich rodinami, ktorí sa prišli spoločne modliť a zveriť Božej Matke pod...

Read More

10. SEPTEMBER – PO STOPÁCH SPOLUBRATOV (1)

10. SEPTEMBER – PO STOPÁCH SPOLUBRATOV (1)

V utorok poobede odišli naši spolubratia spolu s generálnym predstaveným našej Kongregácie o. Michalom Krysztofowiczom do Brna navštíviť miesta, kde pracovali naši spolubratia. Na našej pútnickej ceste sme našli kláštor Tešiteľov na ulici Sedlákovej 9. Práve tu v blízkom seminári sa pripravovali k prijatiu sviatosti kňazstva bratia klerici. Dom bratov bol domom študentským v ktorom žilo od 15 do 20 klerikov spolu so...

Read More

27-29. august – VIII generálna kapitula bratov Tešiteľov

27-29. august – VIII generálna kapitula bratov Tešiteľov

V dňoch od 27. do 29. 8. 2019 sa konala v generálnom dome Kongregácie bratov Tešiteľov z Getseman v Marianke pri Bratislave generálna kapitula, najvyšší orgán spravovania celej rehoľnej spoločnosti. Zúčastnili sa na nej bratia pôsobiaci na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku. VIII. generálna kapitula sa niesla pod heslom: ,,Pozrite len svoje povolanie, bratia!” V prvý deň rokovania Generálnym predstaveným Kongregácie...

Read More

11. august – PRIMÍCIE U KŇAZA JERZEGO

11. august – PRIMÍCIE U KŇAZA JERZEGO

Náš P. Faustyn Wesołowski, tohtoročný novokňaz sa hneď v začiatkoch svojej kňazskej služby zastavil v Sanktuáriu Mučeníctva bl. kňaza Jerzego Popiełuszki vo Włocławku. V nedeľu 11. augusta o 11.00 odslúžil primičnú sv. omšu, pri ktorej mal slávnostnú kázeň provinciál  Bonifác Jankowiak. Pri slávení Eucharistie nechýbali naši spolubratia z provinciálneho domu, priatelia P. Faustýna a hlavne mnoho veriacich...

Read More

DO KLÁŠTORA??? PRÍRUČKA PRE HĽADAJÚCICH :)

DO KLÁŠTORA???  PRÍRUČKA PRE HĽADAJÚCICH :)

„Čo ak ma Pán volá do kláštora?” „Možno by som mal byť kňazom?” Také myšlienky sa občas objavia v nejednej hlave. Môže to byť hlas povolania alebo len chuť utiecť od každodenných problémov. Za Ježišom prichádzali mnohotisícové zástupy ľudí, aby ho počúvali, videli zázraky, ktoré konal a mnohý z nich pod jeho vplyvom menili svoje životy. Ale iba niekoľkí počuli od Neho bezprostredne im adresované...

Read More

9. august – NEVŠEDNÉ STRETNUTIA

9. august – NEVŠEDNÉ STRETNUTIA

Piatok deviateho augusta oplýval milými stretnutiami, ktoré sa udiali v hlavnom meste Poľska – Varšave. Generálny predstavený nášho spoločenstva P. Michal M. Krysztofowicz spolu s novokňazom Faustýnom M. Wesołowskim navštívili provinciálny dom Sestier svätej Nazaretskej Rodiny a hlavne sestru Zuzanu Opiłę, ktorá je blízkou priateľkou kongregácie tešiteľov. Sestra Zuzana práve noc po tomto stretnutí opustila miesto...

Read More

V zemi zvanej Tál…

V zemi zvanej Tál…

Milí pútnici ctitelia Matky Božej, turisti a všetci dobrej vôle. Po viac ako 80 rokoch vznikla knižka o Marianke. Je to reprezentačná publikácia, plná vynikajúcich fotografií a informácií o histórii aj súčasnosti najstaršieho pútnického miesta na Slovensku. Jej názov, “V zemi zvanej Tál”, vznikol inšpiráciou z vety v stredovekej listine kde je o Marianke prvá písomná zmienka. Cena publikácie je 15 eur a...

Read More

13. júna – Stigmatizovaná mystička Myrna Nazzour v Marianke a Zlatých Moravciach

13. júna – Stigmatizovaná mystička  Myrna Nazzour v Marianke a Zlatých Moravciach

V spolupráci s inštitútom NAPS (Naše aktivity pre Slovensko), generálny predstavený našej Kongregácie pozval na návštevu našich kláštorov v Marianke a Zlatých Moravciach sýrsku mystičku Myrnu Nazzour. V Marianke bola Myrna už niekoľkokrát, no komunitu v Zlatých Moravciach navštívila prvý krát. Vo štvrtok večer sme sa zhromaždili pri oltári a spoločne chválili Boha. Slávnostnú svätú omšu celebroval...

Read More

05. Jún – Múzeum otca Jozefa Litomiského

05. Jún – Múzeum otca Jozefa Litomiského

Želania našich bratov aby pamiatka Zakladateľa Kongregácie bola natrvalo zapísaná v historickej pamäti sa začali ozývať už na ostatnej generálnej kapitule. Teraz, na vigiliu jeho narodenín pre nebo sa stali faktom. V našom generálnom dome v Marianke sa uskutočnila výnimočná slávnosť, ktorá sa zapísala do histórie nášho spoločenstva zlatými písmenami. Pod vedením jeho excelencie biskupa Františka Rábeka sme sa...

Read More

25. mája – púť detí

25. mája – púť detí

„Nechajte deti prísť ku mne“ (Mk 10,14) Tohtoročná púť detí bratislavskej arcidiecézy sa niesla v znamení hesla „Panna Mária – služobnica Pána“ Program mal bohatá duchovnú náplň. Začal sa katechézami, ktoré prebehli v štyroch cykloch, ukazujúc Máriu ako starajúcu sa o každodenný chod domácnosti, prinášajúcu radosť, zvestujúcu Ježiša a rodiacu v nás nový život. Následne bola prehliadka...

Read More

18. máj – púť kurzu Samuel

18. máj – púť kurzu Samuel

V sobotu ráno sme sa s kurzom Samuel vydali na pešiu púť od katedrály sv. Šebastiána ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR v Rači do Marianky. Kurz Samuel je spoločenstvo mladých ľudí v našej bratislavskej arcidiecézy, ktorá počas deviatich mesiacov má možnosť rozpoznávať svoje povolanie. Títo ľudia sú sprevádzaní rehoľníkmi z rôznych rehoľných komunít, ku ktorým patrí aj náš spolubrat...

Read More

12. mája – Posolstvo pápeža ku svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

12. mája – Posolstvo pápeža ku svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Odvaha riskovať pre Boha Drahí bratia a sestry, zanedlho po veľmi živej a plodnej skúsenosti zo synody venovanej mladým minulý rok v októbri sme slávili v Paname 34. svetový deň mládeže v januári tohto roku . Tieto dve veľké stretnutia umožnili Cirkvi počúvať hlas Ducha Svätého a tiež sa dozvedieť o živote mladých, ich otázkach, únave, ktorá ich ťaží, a nádejach, ktoré v nich prebývajú. Nadviažuc na to, čo...

Read More

Vyprávění o farářích, děkanech a arciděkanech …

Vyprávění o farářích,  děkanech a arciděkanech …

Vyprávění o farářích,  děkanech a arciděkanech nepomuckých Kongregace bratří Těšitelů  z Gethseman. Kongregaci bratří Těšitelů z Gethseman (latinsky Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemane, zkratka CCG), jež načas vstoupila do dějin duchovní správy v Nepomuku, založil roku 1922 český kněz a kanovník vídeňské kapituly Josef Jan Litomiský (1888–1956). Podnětem byla jeho osobní touha po kontemplativním...

Read More

28. APRÍLA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

28. APRÍLA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sestra Faustína spozorovala vo svojej cele Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie, druhou sa dotýkal hrude. Z rúcha na prsiach vychádzali dva lúče – červený a bledší. Ježiš jej povedal: ,,Namaľuj obraz, ktorý vidíš, s týmto nápisom: Ježiš, dúfam v Teba! Prajem si, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke, potom po celom svete. Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz...

Read More