26. JÚLA – HODY V MARIANKE

26. JÚLA – HODY V MARIANKE

Sviatok sv. Anny pritiahol do Marianky mnoho jej ctiteľov. O 11.00 hodine sa začala slávnostná svätá omša, ktorej predsedal a slávnostnú kázeň mal o. Lucián Bogucki, kustód slovenských minoritov. V svojej homílii obrátil pozornosť na veľkosť a dôležitosť každej mamy v živote človeka a potrebu formovať a vychovávať deti na základe Božieho Slova. Tento deň bol v našej mariánskej svätyni výnimočný aj preto, že...

Read More

17 júla – SPOLU

17 júla – SPOLU

Využívajúc letný dovolenkový čas sa naši poľský bratia Ludwik a Stanislaw, slúžiaci v provinciálnom dome a v sanktuáriu bl. kňaza Jerzego Popiełuszki, vydali na cestu, aby navštívili tešiteľské domy v zahraničí. Najprv zavítali do generálneho domu v Marianke, kde ich privítal generálny predstavený o. Michał Krysztofowicz. Nasledujúcim zastavením v putovaní bol materský dom vo Viedni a kláštor v Zlatých...

Read More

19. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

19. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

„Srdce Dobrého Pastiera je nielen Srdcom, ktoré je voči nám milosrdné, ale je milosrdenstvom samým. Tam žiari Otcova láska, tam s istotou cítim, že som prijatý a pochopený taký, aký som; tam so všetkými svojimi limitmi a hriechmi zakúšam chuť istoty, že som vyvolený a milovaný. Hľadiac na to Srdce obnovujem prvotnú lásku – spomienku, keď sa Pán dotkol mojej duše a pozval ma nasledovať ho – radosť, keď som na...

Read More

19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca s celým jeho bohatstvom je súčasťou koloritu tešiteľskej spirituality a čo viac, je jej základom. Zakladateľ našej Kongregácie Otec Jozef Litomiský jednoducho povedal: „Milí bratia, ako viete, úlohu, ktorú Pánovo Srdce zverilo našej svätej patrónke sv. Margaréte Márii Alacoque, sme učinili pre Jeho útechu s programom našej Kongregácie.“ Duchovnosť Ježišovho Srdca je od...

Read More

17. jún – K SRDCU…

17. jún  – K SRDCU…

13. mája sme si pripomenuli 100. výročie kanonizácie sv. Margity Márie Alacoque. Tento sviatok mal veľký vplyv na zakladateľa našej Kongregácie, Otca Jozefa Litomiského a na špiritualitu našej rehoľnej rodiny, ktorý z jej veľkého zjavenia „urobil programom tešiteľskej existencie“. Otec Litomiský podrobne o tom napísal bratom v liste z 15. februára 1946, pripravujúc celú Kongregáciu na 25. výročie svojho založenia:...

Read More

11. JÚN – BOŽIE TELO V MARIANKE

11. JÚN – BOŽIE TELO V MARIANKE

,,Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden spomedzi cenných darov, ale ako dar par excellence, lebo je to Kristov dar seba samého, jeho osoby v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho diela spásy. Tá nie je ohraničená v minulosti, lebo „všetko, čím Kristus je, a všetko, čo urobil a pretrpel za všetkých ľudí, má účasť na Božej večnosti, takže presahuje všetky časy“. Keď Cirkev slávi Eucharistiu,...

Read More

11. JÚN – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

11. JÚN – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

                                           ,,Cirkev čerpá plnosť božského života zo svätostánku.”                                                                                                                                      Páter Jozef Litomiský Eucharistia je...

Read More

7. jún – JARNÁ PÚŤ

7. jún – JARNÁ PÚŤ

Slávnosť Najsvätejšej Trojice zhromažďuje každý rok množstvo veriacich v Marianke. Je to čas slávnostného odpustu a spoločnej radosti. Tohtoročné slávnosti sa konali pod holým nebom a pozvaným hosťom, ktorý nám priblížil tajomstvá Boha v Troch osobách bol mgr. Pavol Mikula, rektor bratislavského seminára. Ohlasoval slovo na všetkých svätých omšiach a o 11.00 hod. predsedal slávnostnej svätej omši. K...

Read More

6. júna – AKO DUB…

6. júna – AKO DUB…

Prvú sobotu v mesiaci, kedy Panna Mária vo Fatime zvlášť prosila o modlitbu v duchu zmieru, naše spoločenstvo v Marianke ďakovalo za dar života a povolania nášho Zakladateľa – Otca Jozefa Litomiského. Vďaka Božej prozreteľnosti tohtoročná oslava 64. výročia narodenia Milého Otca pre nebo padol na deň po prvom piatku v mesiaci, kedy Cirkev zvlášť oslavuje Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ktoré je centrom tešiteľskej...

Read More

4. júna – 25 rokov v službe Kristovej

4. júna – 25 rokov v službe Kristovej

Sviatok Ježiša Krista, Najvyššieho Kňaza sme v našich spoločenstvách prežili naplno. Dlho očakávané jubileum – 25 rokov od kňazskej vysviacky našich bratov Tomáša a Cyrila a takisto oslava 90tych narodenín O. Jozefa boli kvôli pandémii odložené na neurčito. Prozreteľnosť to však zariadila veľmi dobre a vybrala pre nás tento krásny deň, aby sme sa mohli po dlhom čase stretnúť, zagratulovať našim spolubratom...

Read More

6 júna – Pripomíname si výročie smrti Zakladateľa

6 júna – Pripomíname si výročie smrti Zakladateľa

V sobotu si bratia z Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman budú pripomínať v Marianke ,,narodenie pre nebo” svojho zakladateľa. Výročie oslávia o 18:00 svätou omšou za život i dar ich Otca Zakladateľa Jozefa Litomiského pri príležitosti 64. výročia jeho odchodu do Domu Otca. “Ako duchovní synovia sme boli každý zhromaždení pri jeho pozostatkoch, ktoré sú uložené na Vyšehrade v Prahe. Tento rok kvôli...

Read More

28 máj – NOVÉNA

28 máj – NOVÉNA

Drahí naši priatelia! Šiesteho júna si pripomíname 64. výročie odchodu Zakladateľa našej Kongregácie O. Jozefa Litomiského do Otcovho domu. Preto by sme Vás chceli pri tejto príležitosti pozvať k spoločnej modlitbe na jeho príhovor. 28.mája vo všetkých našich tešiteľských spoločenstvách začneme novénu na príhovor Otca Jozefa. Texty modlitieb na príslušný deň novény sú uvedené nižšie. Nech tento čas...

Read More

19 máj – U Titusa Zemana

19 máj – U Titusa Zemana

Krátko po spoločnom obede sme sa vybrali do Vajnor, aby sme navštívili bl. Titusa Zemana. Našu púť sme plánovali už dlhšiu dobu, ale Pán pre nás vybral najvhodnejší okamih našej spoločnej púte. Úmysel, ktorý nás sprevádzal na tejto ceste, sa dotýkal nových povolaní. Spolu so sestrami kapucínkami sme sa modlili na tento úmysel pri oltári nášho Majstra z Nazaretu. Hlavným celebrantom bol o. Michal Krysztofowicz a o....

Read More

Historický list pápeža Benedikta XVI

Historický list pápeža Benedikta XVI

Dne 18. května se bude v polském městečku Wadowice oslavovat stoleté výročí narození papeže Jana Pavla II. Polsko, rozdělené a obsazené třemi sousedními říšemi – Pruskem, Ruskem a Rakouskem – získalo po první světové válce nezávislost po více než jednom století.  Byla to událost, která vyvolala velké naděje, ale také si to vyžadovalo velké úsilí, vzhledem k tomu, že obnovující se stát neustále cítil...

Read More

13. MÁJ – PANNA MÁRIA FATIMSKÁ

13. MÁJ – PANNA MÁRIA FATIMSKÁ

V deň liturgickej spomienky na Fatimskú Božiu Matku sme prežívali v našej bazilike v Marianke slávnostnú Eucharistiu, ktorej predsedal o. Michał Krysztofowicz, generálny predstavený našej Kongregácie. Slávnostnú homíliu mal o. Faustyn Wesołowski počas, ktorej sa odvolal na evanjelium spájajúc s ním fatimské posolstvo dotýkajúce sa vízie pekla. Po svätom prijímaní sme sa spoločne zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu...

Read More

29. apríla – Zostal s Pánom… – svedectvo

29. apríla – Zostal s Pánom… – svedectvo

Najbližšiu nedeľu budeme sláviť 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Štvrtá veľkonočná nedeľa, nazývaná aj nedeľou Dobrého pastiera, je od čias pápeža sv. Pavla VI. dňom, v ktorom sú veriaci pozvaní k osobitnej modlitbe za kňazské a rehoľné povolania. Pri tejto príležitosti Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska prináša svedectvo o ceste za kňazstvom Michala M. Krysztofowicza CCG,...

Read More

28. apríla – Mária má výnimočné miesto v mojo živote – svedectvo

28. apríla – Mária má výnimočné miesto v mojo živote – svedectvo

Panna Mária má podľa katolíckeho kňaza a člena z Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyna Rafała Wesołowského jedinečné miesto v živote Cirkvi. Ako povedal tento kňaz pôsobiaci v pútnickom mieste Marianke pri Bratislave, ľudia na Máriu nezabúdajú, ale ešte viac prosia o jej ochranu v ťažkých časoch. „Do Marianky na súkromnú modlitbu prichádza veľmi veľa ľudí. Vidno to aj na tom, koľko sviečok...

Read More

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver...

Read More

19. apríl- Nedeľa Božieho milosrdenstva

19. apríl- Nedeľa Božieho milosrdenstva

                Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti k Božiemu milosrdenstvu Druhá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Dnes mame sviatok Božieho milosrdenstva a je vhodne v dnešný deň venovať viac pozornosti Božiemu milosrdenstvu. Obraz Božieho milosrdenstva vznikol 22.februara 1931 v Plocku. V ten večer uzrela sestra Faustína Ježiša v bielom ruchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú...

Read More

Neobyčajné osobnosti

Neobyčajné osobnosti

Milí priatelia! Srdečne Vás pozývame sledovať interview s generálnym predstaveným Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethsemán, s o. Michalom Krisztofoviczom, ktorý s ním urobil pán Andrej Walner z TVR (Televízia Ružinov). Rozhovor je o službe našej Kongregácie a tiež objasňuje tešiteľskú duchovnosť. Rozhovor nájdete na internetovej stránke tvr.sk alebo na YouTube v sekcii neobyčajné osobnosti z 11. Apríla 2020....

Read More

13. apríl- Spomienka na zásah komunistického režimu proti rehoľníkom

13. apríl- Spomienka na zásah komunistického režimu proti rehoľníkom

Včera bola naživo vysielaná svätá omša z Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke, ktorej súčasťou bola aj spomienka na Akciu K. Koncelebroval páter Viliam Vaľa, ktorý bol pred 70 rokmi vyvezený z kláštora tešiteľov v Bratislave a ktorému na záver svätej omše generálny predstavený Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Michal Krysztofowicz odovzdal pamätný list. za: Ústav pamäti národa ...

Read More

13. apríl – Vspomienky… Zlaté Moravce

13. apríl – Vspomienky…  Zlaté Moravce

,,Kristus vstal z mŕtvych! Pokoj vám! Slávime dnes veľké tajomstvo, ktoré je základom kresťanskej viery a nádeje: Ježiš Nazaretský, Ukrižovaný, na tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písiem. Správu, ktorú anjeli zvestovali na úsvite prvého dňa po sobote Márii Magdaléne a ženám, čo sa poponáhľali ku hrobu, túto zvesť dnes opäť počúvame s pohnutím: “Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, vstal...

Read More

13. apríl- Barbarská noc sa pred 70 rokmi odohrala aj v Leviciach

13. apríl- Barbarská noc sa pred 70 rokmi odohrala aj v Leviciach

LEVICE. Pred 70 rokmi sa v noci z 13. na 14. apríla 1950 uskutočnila tajná akcia komunistickej Štátnej bezpečnosti pod názvom Akcia K – kláštory. Príslušníci národnej bezpečnosti, ľudových milícií, armády a ŠtB vnikli do mužských kláštorov v celom Československu. Výsledkom bola internácia 881 rehoľníkov z 11 reholí. Akcia takéhoto rozsahu a za asistencie všetkých bezpečnostných zložiek patrila k...

Read More

13. apríl – Barbarská noc – 70. výročie likvidácie kláštorov a rehoľného života v bývalom Československu

13. apríl – Barbarská noc – 70. výročie likvidácie kláštorov a rehoľného života v bývalom Československu

V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej bezpečnosti, Štátna bezpečnosť, armáda a Ľudové...

Read More

13. apríl – Naše vspomienky na trojdnie… Marianka

13. apríl – Naše vspomienky na trojdnie… Marianka

„Nebojte sa!“   V Písme nachádzame slová povzbudenia pred strachom, „Nebojte sa!“, až 365 ráz. Čiže jedno „Nebojte sa!“ pripadá na jeden deň. Preto máme pamätať na to, že sme Božie deti a strach v nás a v našom srdci nemá miesto. Tento výrok sa spája so svätým Jánom Pavlom II., ktorý ho často spomínal. Spomínal ho, pretože vedel, že „moc Kristovho kríža a vzkriesenia je väčšia ako všetko...

Read More

Zmŕtvychvstalý …

Zmŕtvychvstalý …

Kristus zmrtvýchvstal! Chrystus Zmartwychwstał! Christus ist auferstanden! Radujme sa, aleluja!!!   Hojnosť milosti od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva Vám vyprosujú...

Read More

10. APRÍL – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

10. APRÍL – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

„Ak chcete byť skutočnými tešiteľmi trpiaceho Krista, budete musieť trpieť. Hoci nie toľko, ale milovať utrpenie a vyprosovať lásku z utrpenia. Kedysi každý hriech, každé dobrovoľné nevykonanie sa zmenia na skutok slabosti človeka, ktorý sa bojí utrpenia a nechce ho prijať. Preto je veľká túžba po utrpení tých, ktorí túžia po tomto vyjadrení, túžia skladať obetu za hriechy a tešiť trpiaceho Spasiteľa.”...

Read More

9. APRÍL – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

9. APRÍL – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

,,A keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. A sám sa vzdialil od nich asi jako na dohodenie kameňom a skloniac kolená modlil sa a vravel: Otče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich; avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane! A ukázal sa mu anjel s neba posilňujúc ho. A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil. A jeho znoj bol ako čo by kvapky krvi, stekajúce na zem. A keď...

Read More

Zelený štvrtok – Zostaňte tu…

Zelený štvrtok – Zostaňte tu…

Zelený štvrtok bol pre nás časom refleksie nad naším vlastným povolaným a komunitným hľadaním odpovedí či tešiteľská charizma je aktuálna, takmer sto rokov v Cirkvi inšpiruje tých, ktorí stoja na ceste rozpoznania svojho povolania. Spôsobov realizácie samého seba – a viac lezenie po rebríku svätosti – je veľa, hoc cieľ je len jeden – Láska. Hoci už od narodenia nášho zakladateľa Otca Litomiského uplynulo...

Read More

7 apríl – Naše 98 narodeniny – Marianka

7 apríl – Naše 98 narodeniny – Marianka

Na sviatok Panny Márie Sedembolestnej, ktorý sa vtedy slávil siedmeho apríla, v roku 1922 zavítal do kostola na Rennwegu viedenský arcibiskup, kardinál Gustáv Piffl. Páter Polakovič túto udalosť stručne zachytil vo svojich zápiskoch: „O siedmej ráno priviezla drožka kardinála Piffla do kostola na Rennwegu. Prišiel, aby ukázal svetu novú kongregáciu… rehoľníkov, ktorí sa mali v jeho prítomnosti prostredníctvom...

Read More