8. JÚNA – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

8. JÚNA – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca s celým jeho bohatstvom je súčasťou koloritu tešiteľskej spirituality a čo viac, je jej základom. Zakladateľ našej Kongregácie Otec Jozef Litomiský jednoducho povedal: „Milí bratia, ako viete, úlohu, ktorú Pánovo Srdce zverilo našej svätej patrónke sv. Margaréte Márii Alacoque, sme učinili pre Jeho útechu s programom našej Kongregácie.“ Duchovnosť Ježišovho Srdca je od...

Read More

8. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

8. JÚN  – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

„Srdce Dobrého Pastiera je nielen Srdcom, ktoré je voči nám milosrdné, ale je milosrdenstvom samým. Tam žiari Otcova láska, tam s istotou cítim, že som prijatý a pochopený taký, aký som; tam so všetkými svojimi limitmi a hriechmi zakúšam chuť istoty, že som vyvolený a milovaný. Hľadiac na to Srdce obnovujem prvotnú lásku – spomienku, keď sa Pán dotkol mojej duše a pozval ma nasledovať ho – radosť, keď som na...

Read More

8. JÚN – POSOLSTVO NA DEŇ POSVÄCOVANIA KŇAZOV 2018

8. JÚN – POSOLSTVO NA DEŇ POSVÄCOVANIA KŇAZOV 2018

Drahí kňazi, Deň posväcovania kňazov, ktorý sa slávi na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nám ponúka príležitosť zastaviť sa na chvíľu v Pánovej prítomnosti a pripomenúť si naše stretnutie s ním, aby sme si upevnili svoje poslanie v službe Božiemu ľudu. Nesmieme totiž zabúdať na to, že príťažlivosť, ktorou nás povolanie pritiahlo; entuziazmus, s ktorým sme sa rozhodli kráčať po ceste osobitného...

Read More

6. JÚN – 62. VÝROČIE…

6. JÚN – 62. VÝROČIE…

Jún je výnimočným mesiacom pre celú komunitu bratov tešiteľov. Je to čas, kedy si spomíname na výročie narodenia pre nebo – Zakladateľa našej Kongregácie Otca Jozefa Litomiského. V tomto roku sme tieto slávnosti slávili v dvojitom rozmere. Piateho júna komunita bratov slúžiacich v slovensko – rakúskom regióne na čele s o. Michałom Krysztofowiczom – generálnym predstaveným šla do Prahy, aby si uctili...

Read More

31 MÁJA – Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)

31 MÁJA – Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)

V jednej z nádherných vatikánskych sál sa nachádza Rafaelova freska „Omša v Bolsene“, na ktorej v prostriedku nad mohutným oltárom vidieť kňaza, ktorý slúži sv. omšu, vpredu kľačí pápež a a viacero ľudí uprene hľadí na posvätnú Hostiu, ktorú užasnutý slúžiaci kňaz drží v rukách: je to Hostia viac červená ako biela a kvapkajú z nej kvapky krvi… Ide tu o chýrny zázrak z Bolsena (pri Orviete) z...

Read More

28. MÁJA – ZAČÍNAME NOVÉNU

28. MÁJA – ZAČÍNAME NOVÉNU

Pri príprave na výročie narodenia pre nebo nášho zakladateľa – Otca Jozefa Litomiského začíname  modlitebný útok na nebo za Jeho príčinu. Pozývame k duchovnej komunikácii a modlitbe, zvlášť tých uprostred nás, ktorí prežívajú svoju Getsemany… DEŇ „Aké je vďačné zahĺbiť sa do skúmania obsahu a meditovať nad významom slov – tešiť Pána Ježiša – v tajomstve Getsemanskej záhrady....

Read More

27. MÁJA – PRÍĎ PANE JEŽIŠU

27. MÁJA – PRÍĎ PANE JEŽIŠU

„To je veľká milosť, ale tiež veľká úloha. Aby Pán Ježiš mohol v nás prebývať, musíme sa starať, aby naše vnútro bolo stále pre Neho otvorené. Vašou úlohou je preto nasledovné: vždy milovať Pána Ježiša, mať dobré a čisté srdce, a ako najčastejšie Ho pozývať, aby On v svätom prijímaní v nás býval /žil. A nikdy nerobte to, čo je zlé.To môže byť niekedy ťažké. Pamätajte však, že Pán Ježiš...

Read More

27.MÁJ – POSVÄTENIE LURDSKEJ JASKYNKY

27.MÁJ – POSVÄTENIE LURDSKEJ JASKYNKY

V nedeľu dopoludnia Marianka prežívala svoju dvojitú oslavu. Prvou bol každoročný odpust, celebrovaný ku cti Najsvätejšej Trojice a druhou posvätenie obnovenej Lurdskej jaskynky. Na tomto nanovo vybudovanom mieste sú nové posvätené sochy Božej Matky a sv. Bernardetty. Dôkladná rekonštrukcia jaskyni sa začala v septembri minulého roka. Vďaka obetám a modlitbám pútnikov a farníkov boli úspešne dokončené začaté...

Read More

26. MÁJA – ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ

26. MÁJA – ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ

Tradíciou posledných rokov v poslednú májovú sobotu sa konala arcidiecézna púť detí. Do Marianky prišli najmladší pod dohľadom svojich rodičov, katechétov a opatrovníkov. Program bol bohatý na prekvapenia. Konečným momentom bola slávnostná Eucharistia, ktorú viedol biskup Ján Oroš, ordinár trnavský s ktorých spolu koncelebrovalo až dvanásť kňazov. Prítomných hostí privítal o. Tomáš Krampl, arcidiecézny...

Read More

18. MÁJ – ZATVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA

18. MÁJ – ZATVORENIE JUBILEJNÉHO ROKA

     Prešiel rok, čo pri slávnostnej spomienke Najsvätejšej Panne Márie Fatimskej otec arcibiskup Stanislav Zvolenský otvoril jubilejný rok – počas ktorého sme ďakovali za 640 rokov existencie Marianky. Tento čas bol výnimočný pre všetkých pútnikov, pretože Svätá stolica obdarila všetkých návštevníkov najstaršieho pútnického miesta darom úplných odpustkov. Pre nás tešiteľov to bol čas tvrdej práce,...

Read More

POKRAČUJEME…

POKRAČUJEME…

Každý návštevník našej Baziliky aj voľným okom spozoruje ako postupujú práce či už v nej, alebo vo Svätom údolí. Práce, ktoré sme začali pri Svätej Studni alebo pri Lurdskej jaskyni pokračujú. V jaskynke je už nová socha Panny Márie, pred ktorou kľačí sv. Bernadeta. Sviece a kvety môžete klásť pre bezpečnostný ozdobný plot, ktorý sme pred sochy inštalovali. Vedľa sú už prilepené ďakovné tabuľky, či...

Read More

11 MÁJA – NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

11 MÁJA – NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom...

Read More

7. MÁJA – PAMÄTÁME… Páter Augustín Juraj Kardoš CCG

7. MÁJA – PAMÄTÁME…  Páter Augustín Juraj Kardoš CCG

Páter Augustín Juraj Kardoš, CCG sa narodil 21. 12. 1961 v Považskej Bystrici. Detstvo prežil vo svojej rodnej obci Pružina. V roku 1981 absolvoval strednú priemyselnú školu odbor silnoprúdové stroje a prístroje. Medzi rokmi 1981 – 1995 pracoval na rôznych miestach … V roku 1995 vstúpil do Kongregácie bratov Tešiteľov z Getsemán a v roku 2000 v nej zložil večné sľuby. Za kňaza bol vysvätený 23. júna 2001 a v...

Read More

SVÄTÁ IKONA

SVÄTÁ IKONA

Pri príležitosti jubilejného roka Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke a 100. výročia zjavení Nebeskej Matky vo Fatime, Vám Kongregácia bratov tešiteľov z Getseman v spolupráci s internetovým obchodom www.nebonazemi.sk prinášajú jedinečnú – ručne písanú, striebrenú a 24K zlatom zlátenú ikonu, ktorá je vernou kópiou Zázračnej sochy Panny Márie z hlavného oltára Baziliky...

Read More

POSOLSTVO KU DŇU MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2018

POSOLSTVO KU DŇU MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2018

V týždni od 16. – 22. apríl 2018 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. „Nie sme tu náhodou, nie sme zmietaní sledom neusporiadaných udalostí, ale naopak, náš život a naša prítomnosť vo svete sú výsledkom božieho povolania.“ Túto myšlienku vyslovil Svätý Otec vo včera publikovanom posolstve k 55. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Celá Cirkev sa...

Read More

15. APRÍL – KU CTI SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA…

15. APRÍL – KU CTI SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA…

Po dlhšej rekonštrukcii bočného oltára svätého Michala archanjela nadišiel v našej bazilike dlhoočakávaný deň slávnostného posvätenia sochy kniežaťa nebeského vojska. Nedeľnej Eucharistii a obradu posvätenia bočného oltára predsedal o. Michal M. Krysztofowicz – generálny predstavený našej Kongregácie. Príležitostné slovo ohlásil správca baziliky o. Tymoteusz M. Górecki, ktorý voviedol veriacich do tajomstva...

Read More

8. APRÍL – 180. ROKOV DOMU NA RENNWEGU.

8. APRÍL – 180. ROKOV DOMU NA RENNWEGU.

V nedeľu Božieho milosrdenstva sme išli do Viedne, kde sme oslávili 180. rokov existencie českého kostola na Rennnwegu. Slávnostnú Eucharistiu slúžil generálny predstavený Otec Michał M. Krysztofowicz. Pozvaných hostí a naších spolubratov zo Slovenska a z Poľska, na čele s provinciálnym predstavenym o. Bonifacom M. Jankowiakiem privítal rektor kostola o. Szczepan M. Perycz-Szczepański. Pri tomto jubileu existencie kostola...

Read More

7. APRÍL – RADOSŤ, RADOSŤ, RADOSŤ…

7. APRÍL – RADOSŤ, RADOSŤ, RADOSŤ…

V tomto pre nás tak výnimočnom dni sa udialo niekoľko dôležitých udalostí. V predvečer Božieho milosrdenstva, ktorý tento rok pripadol na prvú sobotu mesiaca, sme s radosťou oslavovali v Marianke 96. rokov od narodenia našej rehoľnej rodiny v Cirkvi. Tento deň nás tiež naplnil vďačnosťou, pretože na ceste ku kňazstvu náš spolubrat Faustyn M. Wesołowski CCG rukami bratislavského metropolitu biskupa Stanislava...

Read More

30. MAREC – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

30. MAREC – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

„Ak chcete byť skutočnými tešiteľmi trpiaceho Krista, budete musieť trpieť. Hoci nie toľko, ale milovať utrpenie a vyprosovať lásku z utrpenia. Kedysi každý hriech, každé dobrovoľné nevykonanie sa zmenia na skutok slabosti človeka, ktorý sa bojí utrpenia a nechce ho prijať. Preto je veľká túžba po utrpení tých, ktorí túžia po tomto vyjadrení, túžia skladať obetu za hriechy a tešiť trpiaceho Spasiteľa.”...

Read More

29.MAREC – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

29.MAREC – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

Veľký /zelený/ štvrtok je špeciálnym dňom pre všetkých bratov tešiteľov. Je časom ďakovania za našu rehoľnú rodinu, za osobu Otca zakladateľa a cestu tešiteľského povolania. Spoločné oslavy sme začali spolu rannými chválami a spoločnými raňajkami, po ktorých sme išli do katedrály sv. Martina na Missa chrismatis – omšu svätenia olejov, ktorej predsedal a príležitostné slovo ohlásil pastier našej...

Read More

19. MAREC – MENINY MILÉHO OTCA

19. MAREC – MENINY MILÉHO OTCA

 „Boh povolal sv. Jozefa, aby uskutočňovaním svojej otcovskej úlohy slúžil osobe a poslaniu Ježiša. To je práve spôsob, ktorým, ako hovorí liturgia Cirkvi, Jozef „spolupracoval v plnosti času na veľkom tajomstve spásy“ a takto naozaj bol „služobníkom spásy“. Jeho otcovstvo je konkrétne vyjadrené v tom, že „urobil zo svojho života službu, obetu tajomstvu vtelenia a vykupiteľskému poslaniu, ktoré je s ním...

Read More

14. – 15. FEBRUÁR – DEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY

14. – 15. FEBRUÁR – DEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY

V našom kláštore v Zlatých Moravciach sme mali pôstny deň duchovnej obnovy. Večerné stretnutie sa začalo bratským stretnutím a spoločnou modlitbou. Prednášateľom bol o. Gustáv Lutišan farár vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Sľažanoch. Vo svojom slove upozornil na päť krokov, ktoré prispievajú ku kríze viery a vzdania sa cesty povolania. Rozhodujúcim momentom, v ktorom sa všetko odohráva je skúsenosť duchovnej...

Read More

16.-18. FEBRUÁR – ARCIBISKUP PAVOL HUYN TEŠITEĽOM

16.-18. FEBRUÁR – ARCIBISKUP PAVOL HUYN TEŠITEĽOM

Presne pred 150 rokmi prišiel na svet Pavol Huyn, arcibiskup pražský. Pri tejto príležitosti sa v generálnom dome sestier Tešiteliek BSJ v Rajhrade konali trojdňové slávnosti pripomínajúce si tieto udalosti. Piatkový večer bol otvorený adoráciou Najsvätejšej Sviatosti, ako aj spoločnou modlitbou vešpier. V sobotné predpoludnie sa udiali najdôležitejšie udalosti osláv. O 10.00 hod. začala slávnostná eucharistia, ktorej...

Read More

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

  „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12) Drahí bratia a sestry, znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili, nám Božia prozreteľnosť každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie ako „sviatostný znak nášho obrátenia“1. V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi celým srdcom a celým životom. Aj tento rok by som chcel...

Read More

10. FEBRUÁR – POSVÄTENIE NOVÝCH SÔCH – LURSKEJ PANNY MÁRIE A SVÄTEJ BERNARDETY

10. FEBRUÁR – POSVÄTENIE NOVÝCH SÔCH – LURSKEJ PANNY MÁRIE A SVÄTEJ BERNARDETY

V predvečer liturgickej spomienky Lurdskej Panny Márie sa v našej svätyni v Marianke, počas slávnostnej sv. omši, presne mesiac od profanácie vďaka úsiliu viacerých pútnikov a dobrovoľníkov a tiež vďaka svätej vytrvalosti o. Tymoteusza, predstaveného farnosti, uskutočnila vznešená udalosť posvätenia nových sôch Najsvätejšej Panny Márie a sv. Bernardety, ktoré budú umiestnené v Lurdskej jaskyni. Obrad viedol o....

Read More

2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA.

2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA.

„Zasvätený život je teda povolaný, aby neustále rozhojňoval dar evanjeliových rád stále silnejšou a opravdivejšou láskou, prežívanou v trojičnom rozmere: láskou ku Kristovi, ktorá pozýva k dôvernému priateľstvu s ním; láskou k Svätému Duchu, ktorá uspôsobuje duše na prijatie jeho vnuknutí; láskou k Otcovi – najhlbšiemu zdroju a najvyššiemu cieľu zasväteného života.Takto sa stane vyznaním a znakom...

Read More

14. januára – VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE

14. januára – VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE

V pondelok dopoludnia sme sa vydali z Mariánky do Bojníc na stretnutie s pánom Štefanom Vyletelkom. Pán Štefan bol novicom našej kongregácie, a počas svojho noviciátu v kláštore v Leviciach zažil na vlastnej koži udalosti tzv. Barbarskej noci. Stretnutie bolo veľkým obohatením pre obe strany, nie len že sme sa veľa dozvedeli z histórie, ale hlavne sme sa vzájomne duchovne povzbudili. Pán Štefan nám hovoril o svojich...

Read More

28. december – 67. Rokov od vysvätenia o. Viliama

28. december – 67. Rokov od vysvätenia o. Viliama

Počas rannej svätej omši sme ďakovali za dar života, dar tešiteľského povolania a 67. výročie kňazského vysvätenia najstaršieho, žijúceho tešiteľa o. Viliama Vaľu. Sv. Omši predsedal o. Biskup František Rábek, vojenský ordinár a príležitostnú homíliu ohlásil o. dk Gabriel Benka – Rybár. Otec Viliam sa narodil 21. 7. 1928 v Malej Lodine pri Košiciach. Detstvo a mládenecké roky prežil v Cíferi pri Trnave. V...

Read More

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Viedeň a Zlaté Moravce

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame ….  Viedeň a Zlaté Moravce

Bratia z komunity materského domu vo Viedni po modlitbe vešpier zasadli k spoločnému stolu o 17.00 hodine. O 22.00 sa zhromaždili pri oltári na slávnostnej pastierkej polnočnej sv.omši v hudobnom prevedení Jana Jakuba Rybu. Hlavným celebrantom bol o. Ludwik M. Pociask a homíliu povedal o. Jiří Šindelař CSsR kaplán Čechov. Bratov, ktorí slúžili v českom kostole počas sviatkov navštívil generálny predstavený O. Michał...

Read More