Posolstvo Svätého Otca Františka na 29. svetový deň chorých 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na 29. svetový deň chorých 2021

Drahí bratia a sestry!         Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. februára 2021 na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, je najvhodnejšou príležitosťou, aby sme osobitnú pozornosť venovali chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, rodinách alebo v komunitách. Myslím predovšetkým na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku pandémie koronavírusu....

Read More

14. JANUÁRA – Film o Matke Róze Vůjtěchovej

14. JANUÁRA – Film o Matke Róze Vůjtěchovej

Dokumentárny film o Zakladateľke Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho – Matke Róze Vůjtěchovej “Tajomná radosť” odvysiela TV Lux v týchto termínoch: TV Lux 2. 2. 2021 21:15:00 Tajomná radosť TV Lux 4. 2. 2021 01:10:00 Tajomná radosť TV Lux 6. 2. 2021 10:50:00 Tajomná radosť TV Lux 7. 2. 2021 22:00:00 Tajomná radosť TV Lux 8. 2. 2021 10:20:00 Tajomná...

Read More

6. januára – Zjavenie Pána – Traja králi

6.  januára – Zjavenie Pána – Traja králi

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania. Okrem...

Read More

31. DECEMBRA – Bohu nech sú vzdávané vďaky

31. DECEMBRA – Bohu nech sú vzdávané vďaky

V posledný deň kalendárneho roka, podvečer slávnosti Matky – svätej Bohorodičky sme v Marianke poďakovali Božej Prozreteľnosti za končiaci sa rok. Slávnostnú Eucharistiu viedol a tiež príležitostnú homíliu povedal o.Michał Krysztofowicz administrátor farnosti. Vo svojom slove zdôraznil potrebu obrezania svojho srdca a uší, opierajúc svoju úvahu o knihu proroka Jeremiáša. Po sv. omši nasledovala adorácia...

Read More

Posolstvo na 54. svetový deň pokoja: „Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja“

Posolstvo na 54. svetový deň pokoja: „Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja“

Spolu s prefektom Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinálom Petrom Turksonom pápežské posolstvo predstavili sekretár spomínaného dikastéria Bruno-Marie Duffé a funkcionárka dikastéria Christiane Jeangeyová, ako aj pracovníčka Druhej sekcie Štátneho sekretariátu Anne-Julie Keruelová. Mier a pokoj vo svete je to, čo leží pápežovi Františkovi veľmi na srdci. Svedčia o tom pravidelne jeho gestá a príhovory,...

Read More

29. DECEMBRA – Tešiteľ Viliam Vaľa oslávil 70 rokov kňazstva II

29. DECEMBRA – Tešiteľ Viliam Vaľa oslávil 70 rokov kňazstva II

Životopis pátra Viliama: P. Viliam M. František Vaľa, CCG, emeritný generálny predstavený Kongregácie Bratov Tešiteľov sa narodil 21. 7. 1928 v Malej Lodine pri Košiciach. Detstvo a chlapčenské roky prežil v Cíferi pri Trnave. V roku 1946 zmaturoval na 8 ročnom gymnáziu. Následne vstúpil do novicátu Kongregácie bratov Tešiteľov. Prvé sľuby zložil v Borinke 2.1. 1948. O dva roky neskôr vo vtedajšom Československu...

Read More

29. DECEMBRA – Tešiteľ Viliam Vaľa oslávil 70 rokov kňazstva I

29. DECEMBRA – Tešiteľ Viliam Vaľa oslávil 70 rokov kňazstva I

V pondelok 28 decembra 92 ročný Viliam Vaľa, člen Kongregácie Bratov Tešiteľov, slávil jubileum, 70 rokov od kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti v Marianke slúžil svätú omšu spolu so svojimi bratmi. Na úvod Faustyn Wesolowski CCG, predstavený komunity, priblížil veriacim zhromaždením v kostole a pred obrazovkami životopis pátra Viliama. Hlavnym celebrantom svätej omše bol generálny predstavený kongregácie...

Read More

27. DECEMBRA – Pápež František ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“

27. DECEMBRA – Pápež František ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“

Začne sa 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, pri 5. výročí vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia – Radosť lásky. V Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra Svätý Otec František ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“. Ako oznámil pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána, začne sa 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, pri 5. výročí vydania posynodálnej apoštolskej...

Read More

24. DECEMBRA – WŁOCŁAWEK – POĽSKO (Provinciálny dom)

24. DECEMBRA – WŁOCŁAWEK – POĽSKO (Provinciálny dom)

Pozrime sa na prvé Vianoce v dejinách, aby sme odhalili, čo sa páči Bohu. Tie prvé Vianoce v dejinách boli plné prekvapení. Počnúc Máriou, ktorá bola snúbenicou Jozefa: prichádza anjel a mení jej život. Ako panna bude zároveň aj matkou. Pokračuje to Jozefom, povolaným byť otcom dieťaťa bez toho, aby ho splodil. Dieťaťa, ktoré – ako náhly zvrat deja – prichádza v tom najnevhodnejšom momente, čiže keď boli...

Read More

24. DECEMBRA – ZLATÉ MORAVCE

24. DECEMBRA – ZLATÉ MORAVCE

,,V jasliach sa slávi zmluva medzi Bohom a ľuďmi, medzi zemou a nebom. Betlehem je miestom radosti, stáva sa aj školou dobroty, pretože tu sa zjavuje milosrdenstvo a láska, ktoré viažu Boha k jeho deťom. Tu sa viditeľne dosvedčuje bratstvo, ktoré musí zväzovať všetkých, čo sú bratmi vo viere, pretože sú deťmi jedného nebeského Otca. V tomto priestore spoločenstva Betlehem žiari ako dom, kde všetci môžu nájsť pokrm...

Read More

24. DECEMBRA– MARIANKA II

24. DECEMBRA– MARIANKA II

„Plesajme v Pánovi, jasajme v svätej radosti, lebo sa na svete zjavila večná spása, aleluja.” Týmito slovami nás dnes liturgia vyzýva aby sme zostali ponorení do „svätej radosti” Vianoc. Na začiatku nového roka nás toto povzbudenie usmerňuje prežívať ho vnútorne v Kristovom svetle, ktorého spása sa zjavila vo svete pre všetkých ľudí. Vianočné obdobie naozaj predkladá do pozornosti kresťanov Ježišovo...

Read More

24. DECEMBRA – MARIANKA I

24. DECEMBRA –  MARIANKA I

,,Vianoce nám pripomínajú, že Boh aj naďalej miluje každého človeka, aj toho najhoršieho. Mne, tebe i každému z nás dnes hovorí: „Milujem ťa a budem ťa vždy milovať, si vzácny v mojich očiach“. Boh ťa nemiluje, lebo správne zmýšľaš a dobre sa správaš – jednoducho ťa miluje a bodka. Jeho láska je bezpodmienečná, nezávisí od teba. Možno máš pomýlené myšlienky, možno si toho toľko napáchal, ale Pán...

Read More

24. DECEMBRA – VIANOČNÝ LIST PRE TEBA…

24. DECEMBRA – VIANOČNÝ LIST PRE TEBA…

VIANOČNÝ LIST PRE TEBA… Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná oslava na moju počesť a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa narodeniny. Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich...

Read More

ROK SV. JOZEFA

ROK SV. JOZEFA

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí –...

Read More

8.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE

8.DECEMBER – HODINA MILOSTI V MARIANKE

Vychádzajúc naproti pozvaniu Márie, ktorá si priala, „aby sa v každom roku 8. decembra na poludnie oslavovala Hodina milosti pre svet. ,,Prostredníctvom tejto oddanosti pošlem nespočetné milosti pre telo i dušu. Mojím želaním je, aby sa táto Hodina milosti šírila a aby o tom bol informovaný celý svet. Každý, kto sa v tomto čase modlí v kostole alebo doma a vyleje slzy ľútosti, nájde pevnú pomoc a dosiahne z môjho...

Read More

2. DECEMBER – RORÁTY V MARIANKE

2. DECEMBER – RORÁTY V MARIANKE

V stredu sme v našej bazilike v Marianke začali roráty, túžiac takto využiť čas, ktorý sme dostali, na čo najlepšiu prípravu na sviatky Božieho narodenia. Slávnostnej sv. omši predsedal otec biskup František Rábek ordinár OS a homíliu mal o. Michał Krysztofowicz administrátor a správca baziliky. Vo svojom slove sa zameral na úlohy Márie na diele Spásy, pričom ukázal Golgotu, ako miesto narodenia nového človeka....

Read More

21. NOVEMBRA – ĎAKUJEME ANJELOM

21. NOVEMBRA – ĎAKUJEME ANJELOM

Z celého srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do našej akcie „Staň sa anjelom útechy.“ K našej iniciatíve sa pripojilo 151 ľudí, ktorí svojimi modlitbami  a obetami stoja duchovne pri lôžkach covid – pacientoch. Je veľkou radosťou, že v Getsemanoch dnešného sveta, ste to práve VY, ktorí ste sa stali tými, ktorí ste svojou prítomnosťou vniesli lúče nádeje, a svojimi krídlami modlitieb zakryli...

Read More

30 októbra -Staň sa “anjelom útechy”

30 októbra -Staň sa “anjelom útechy”

„Potom sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho.“ V záhrade Getsemanskej, kde Kristus prežíval chvíle osamotenosti, utrpenia a nedorozumenia, mu Otec poslal anjela, ktorý sa mu v smútku stal oporou a útechou. Dnes svet obklopuje vírus, ktorého najväčším ovocím sa stal strach. Preto by sme Vás chceli pozvať k špeciálnej modlitbe, bdieť s ľuďmi infikovanými koronavírusom. Naša modlitba môže mať dobrovoľnú...

Read More

10. -14. OKTÓBER – V KAPUCÍNSKOM SVETE

10. -14. OKTÓBER – V KAPUCÍNSKOM SVETE

 V sobotu predpoludním sme sa zúčastnili osláv strieborného jubilea sestry Magdalény Flor v kapucínskom kostole v Lubline. Náš generálny predstavený o. Michal Krysztofowicz predsedal slávnostnej Eucharistii, počas ktorej mal príležitostnú homíliu a sestra Magdaléna obnovila svoje rehoľné sľuby. Nasledujúce dni boli plné bohatých podujatí, ktoré pre nás pripravila s. Magdaléna Sitkowska – viceprovinciálna sestra....

Read More

5. OKTÓBER – SEKRETÁRKA A PATRÓNKA

5. OKTÓBER – SEKRETÁRKA A PATRÓNKA

Liturgická spomienka sv. Faustíny má pre našu komunitu veľký význam. V roku 2013 pred slávnym obrazom Milosrdného Ježiša vtedajší generálny predstavený našej Kongregácie o. Ludwik Pociask slávnostne vyhlásil sv. Faustínu, za novú patrónku bratov tešiteľov. Je pre nás vzorom adorátorky eucharistického Ježiša. Preto je jej spomienka symbolom jednoty všetkých našich bratov, ktorí rôznym spôsobom v svojich...

Read More

29.SEPTEMBER – ULOŽENIE KAMEŇA Z GARGANO

29.SEPTEMBER – ULOŽENIE KAMEŇA Z GARGANO

V deň sviatku troch archanjelov sme sa poďakovali dobrému Bohu za ich službu počas slávnostnej Eucharistie v Marianke, ktorej predsedal generálny predstavený o. Michal Krysztofowicz. Počas homílie obrátil pozornosť na poslanie a úlohy archanjelov a priblížil históriu najstaršieho sanktuária sv. Michala na svete v Gargano. Práve z tohto miesta bol prinesený kameň – relikvia, ktorý bol umiestnený v zrekonštruovanom...

Read More

27. SEPTEMBER – Deň plný radosti.

27. SEPTEMBER – Deň plný radosti.

 Naše sestry kapucínky slúžiace v našej bazilike v Marianke prežívali veľkú radosť z jubilea. Presne pred 25 rokmi prišla komunita prvých sestier na Slovensko a tak sa začalo ich dobrodružstvo na novom mieste. V našej svätyni sestry slúžia skoro päť rokov, starajú sa o zákristiu a interiér kostola. V nedeľu predpoludním sa sestry spolu s veriacimi zišli na slávnostnej Eucharistii, aby ďakovali Bohu za všetky dary a...

Read More

16. SEPTEMBRA – PRI MAME

16. SEPTEMBRA – PRI MAME

Slávnosť Bolestnej Božej Matky je veľkou udalosťou v živote našej Kongregácie. Je to čas, keď si spomíname na začiatky nášho zrodu, v tento deň si Cirkev v liturgii pripomína účasť Márie na cestách vykúpenia, v tento deň náš Zakladateľ – o. Litomiský zveril všetkých bratov pod Jej ochranu. Tak sa Mária stala nielen Matkou našej komunity, ale aj Jej hlavnou patrónkou. Okrem toho si Máriu uctievame, ako Bolestnú...

Read More

15 SEPTEMBRA – Posviacka generálneho domu

15 SEPTEMBRA – Posviacka generálneho domu

Dňa 15. 9. 2020 spolu so všetkými sestrami Slovenskej provincie stretlisme sa v Brne, na posviacke nového generálneho domu Kongregácie sestier Tešiteliek. Svätú omšu slúžil generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal Krysztofowicz spolu s p. Faustínom Wesołowskim, a po nej posvätil generálny dom. Kaplnka v gen. dome je zasvätená Bolestnej Panne Márii, sú v nej mozaiky z dielne pána Šťastu. Po posviacke domu...

Read More

11-13. SEPTEMBRA – OSLAVOVALI SME NARODENINY BOŽEJ MATKY

11-13. SEPTEMBRA – OSLAVOVALI SME NARODENINY BOŽEJ MATKY

Tohtoročné oslavy narodenia Matky Božej trvali v našej bazilike celé tri dni. Piatkový program otvorila slávnostná Eucharistia, ktorej predsedal o. Faustyn Wesołowsky, pri ktorej sa veriacim v homílii prihovoril o. Michał Krysztofowicz, generálny predstavený našej Kongregácie. Po svatej omši sa konal večer milosrdenstva, ktorý pripravila mládež našej farnosti pod vedením o. Faustyna. Pre mnohých to bola zároveň...

Read More

10. júl – SVIATKUJEME

10. júl – SVIATKUJEME

V pondelok dopoludnia bratia zo Zlatých Moraviec a z Marianky na čele s generálnym predstaveným o. Michałem Krysztofowiczem odcestovali do Viedne. Táto cesta bola výnimočná, kedy predstavený materského domu oslávil svoje 70. narodeniny. Bratské stretnutie sme začali spoločnou Eucharistiou, ktorú viedol o. Michał. Hneď po nej sme prisadli k stolu, aby sme sa potešili v tejto výnimočnej chvíli. Bol to čas srdečných...

Read More

26. JÚLA – HODY V MARIANKE

26. JÚLA – HODY V MARIANKE

Sviatok sv. Anny pritiahol do Marianky mnoho jej ctiteľov. O 11.00 hodine sa začala slávnostná svätá omša, ktorej predsedal a slávnostnú kázeň mal o. Lucián Bogucki, kustód slovenských minoritov. V svojej homílii obrátil pozornosť na veľkosť a dôležitosť každej mamy v živote človeka a potrebu formovať a vychovávať deti na základe Božieho Slova. Tento deň bol v našej mariánskej svätyni výnimočný aj preto, že...

Read More

17 júla – SPOLU

17 júla – SPOLU

Využívajúc letný dovolenkový čas sa naši poľský bratia Ludwik a Stanislaw, slúžiaci v provinciálnom dome a v sanktuáriu bl. kňaza Jerzego Popiełuszki, vydali na cestu, aby navštívili tešiteľské domy v zahraničí. Najprv zavítali do generálneho domu v Marianke, kde ich privítal generálny predstavený o. Michał Krysztofowicz. Nasledujúcim zastavením v putovaní bol materský dom vo Viedni a kláštor v Zlatých...

Read More

19. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

19. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

„Srdce Dobrého Pastiera je nielen Srdcom, ktoré je voči nám milosrdné, ale je milosrdenstvom samým. Tam žiari Otcova láska, tam s istotou cítim, že som prijatý a pochopený taký, aký som; tam so všetkými svojimi limitmi a hriechmi zakúšam chuť istoty, že som vyvolený a milovaný. Hľadiac na to Srdce obnovujem prvotnú lásku – spomienku, keď sa Pán dotkol mojej duše a pozval ma nasledovať ho – radosť, keď som na...

Read More

19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca s celým jeho bohatstvom je súčasťou koloritu tešiteľskej spirituality a čo viac, je jej základom. Zakladateľ našej Kongregácie Otec Jozef Litomiský jednoducho povedal: „Milí bratia, ako viete, úlohu, ktorú Pánovo Srdce zverilo našej svätej patrónke sv. Margaréte Márii Alacoque, sme učinili pre Jeho útechu s programom našej Kongregácie.“ Duchovnosť Ježišovho Srdca je od...

Read More