29. MAREC – S BLAHOSLAVENOU FRANTIŠKOU SIEDLISKOU

29. MAREC – S BLAHOSLAVENOU FRANTIŠKOU SIEDLISKOU

Každý pôstny piatok sa stretávame v našej tešiteľskej svätyni v Marianke na krížovej ceste. Tentokrát sme pozvali rodiny s deťmi na spoločnú modlitbu, oni pripravili a zorganizovali spoločnú modlitbu po hudobnej stránke. Prosili sme o duchovné uzdravenie rodín, ako aj o posilnenie lásky medzi manželmi. Tento raz bola patrónkou nášej výnimočnej pobožnosti bl. Františka Siedliska, zakladateľka Kongregácie sestier...

Read More

28.MARCA – SPOLOČNÁ NÁVŠTEVA

28.MARCA – SPOLOČNÁ NÁVŠTEVA

Po rannej svätej omši a raňajkách sme sa vydali na cestu, ktorá nás dnes čaká. Cieľom našej púte bola Kalvária, kde sme v modlitbe a sústredení sprevádzali Krista na Krížovej ceste. Z Kalvárie sme vydali do katedrály sv. Emmerama v Nitre, kde, využijúc chvíľu voľného času, modlili sme sa k tu odpočívajúcemu kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi. Napokon sme sa nedaleko katedrály, plný zážitkov naobedovali,...

Read More

SPOLOČNÁ MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA JOZEFA LITOMISKÉHO

SPOLOČNÁ MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA JOZEFA LITOMISKÉHO

Pozývame všetkých našich priateľov, dobrodincov a ľudí dobrej vôle, ktorým je blízka naša tešiteľská charizma, k spoločnej modlitbe za blahorečenie Zakladateľa našej Kongregácie Otca Jozefa Litomiského. Chceme pri generálnom dome našej kongregácie v Marianke založiť duchovné spoločenstvo, ktoré bude okrem modlitby za blahorečenie v modlitbách pamätať na všetkých bratov Tešiteľov, na nové povolania do...

Read More

POZVANIE… (2) + na krížovú cestu pre rodiny

POZVANIE… (2) + na krížovú cestu  pre rodiny

Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu . Rodina je miestom, kde láska rodí život. Dnes sa rodina stále viac odkláňa od svojho pôvodného určenia, a to má hrozné následky pre ľudskú spoločnosť i pre Cirkev. Touto pobožnosťou krížovej cesty chceme vyprosovať uzdravenie našim rodinám. ,,Patrónkou” krížovej cesty bude Františka...

Read More

POZVANIE… (1) +

POZVANIE… (1) +

“Ó, Ježišu na kríži rozpätý, pokorne Ťa prosím, daj mi  milosť, aby som vždy a všade vo všetkom verne plnila najsvätejšiu vôľu Tvojho Otca. A keď sa mi tá Božia vôľa bude zdaťťažká a namáhavá na splnenie, vtedy Ťa, Ježišu, pokorne prosím, nech mi z Tvojich rán zostúpi moc a sila a moje ústa nech opakujú: staň sa vôľa Tvoja, Pane. Ó, Spasiteľ sveta, Milovník ľudského vykúpenia, ktorý v tak...

Read More

19. MARCA- SVIATKUJEME

19. MARCA- SVIATKUJEME

Sviatok sv. Jozefa, sláveny v celej Cirkvi má pre nás Tešiteľov mimoriadny význam. Okrem toho, že svätý Jozef je patrónom našej Kongregácie si v ten deň pripomíname aj meniny nášho zakladateľa otca Jozefa Litomiského. Tohtoročné slávnosti sme začali bratským stretnutím v Zlatých Moravciach na vigíliu spomienky ženícha našej nebeskej Matky, ktoré svoj vrchol dosiahlo rannou liturgiou Svätej omše slávenej v deň...

Read More

9 MARCA – STRETNUTIE…

9 MARCA – STRETNUTIE…

V sobotu 9.3.2019 sa o. Michal Krysztofowicz – generálny predstavený Kongregácie Tešiteľov a o. diakon Faustyn Wesolowski  stretol s členmi spoločenstva Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca – SJVS. Stretnutie začalo Sv.omšou v bazilike a pokračovalo v kláštore Tešiteľov, kde s. Katarína oboznámila o. Michala a o. diakona Faustyna o výročnom modlitbovom stretnutí  služobníkov a dohodli termín tohoto...

Read More

05 MARCA – MARIA LANZENDORF

05 MARCA – MARIA LANZENDORF

Očarujúcim miestom na ceste našej púte bola mariánska svätyňa v Maria Lanzendorf mestečko s takmer dvoma ticíckami obyvateľov. Klenotnicou svätyne je pieta neveľkej výšky, známa svojími milosťami, ktoré cez svoju tvár každoročne zhromažďuje tisíce pútnikov.Vzhľadom na skutočnosť, že pútnická sezóna sa ešte nezačala svätyňa bola vyplnená tichom a mlčaním. Mali sme čas, aby sme cez osobnú modlitbu zverili...

Read More

5. MARCA – Pri pátrovi Klementovi….

5. MARCA – Pri pátrovi Klementovi….

V utorok dopoludnia sme sa vydali na cestu po stopách Otca Klementa Jozefa Nováka. Joho postava, charakter je trvalo zapísaný do nášho duchovného základu Kongregácie, keď sa spolu s Otcom Jánom Polakovičom stali prvými tešiteľmi, ktorí zložili do rúk Otca Zakladateľa svoje sľuby počas slávnostnej Eucharistie na Rennwegu vo Viedni. Ide o jedinečnosť vznikajúcej sa novej komunity – bratov tešiteľov – písala v jednom...

Read More

Zostaňte tu…

Zostaňte tu…

Deň narodenín nášho Zakladateľa -2 maraca 1888-  bol pre nás časom refleksie nad naším vlastným povolaným a komunitným hľadaním odpovedí či tešiteľská charizma je aktuálna, takmer sto rokov v Cirkvi inšpiruje tých, ktorí stoja na ceste rozpoznania svojho povolania. Spôsobov realizácie samého seba – a viac lezenie po rebríku svätosti – je veľa, hoc cieľ je len jeden – Láska. Hoci už od narodenia Otca...

Read More

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019

„Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8, 19) Drahí bratia a sestry, Boh prostredníctvom matky Cirkvi „milostivo umožňuje svojim veriacim, aby každoročne s očisteným srdcom a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky […] hlbšie prežívali tajomstvo svojho znovuzrodenia, a tak dosiahli plnosť milosti Božích detí“ (Pôstna prefácia 1). Takto môžeme ísť od jednej Veľkej noci k...

Read More

2. FEBRUÁRA – SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

2. FEBRUÁRA  – SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

Bratislava 2. februára (TK KBS) Sviatok Obetovania Pána je zároveň aj dňom zasväteného života. Pri tejto príležitosti sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave konala slávnostná svätá omša, za účasti zasvätených mužov a žien, ktorí pôsobia na území Bratislavskej arcidiecézy. Svätej omši predsedal arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. ,,Evanjeliové základy...

Read More

Ďakujeme …

Ďakujeme …

Koniec kalendárneho roka nás vyzýva k refleksii za všetky dobrá, ktoré sa nám udiali. Ako píše kniha Kazateľ: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj...

Read More

Vianočné betlehemy Bratov Tešiteľov :)

Vianočné betlehemy Bratov Tešiteľov :)

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť.  Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha...

Read More

Tichá noc, svätá noc…

Tichá noc, svätá noc…

 ,,V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.  Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.  A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,  aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom...

Read More

15. DECEMBRA – VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE

15. DECEMBRA – VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE

V piatok večer sa na Poľskom Inštitúte uskutočnilo nezvyčajné stretnutie. Na pozvanie pána veľvyslanca Krzysztofa Strzałki a jeho manželky sa dľa tradície predchádzajúcich rokov, stretli na spoločnej slovensko poľskej kolede. Hostí privítal veľvyslanec, pri tejto príležitosti odovzdal každému vianočné pozdravy. Hneď potom nasledoval obrad posvätenia oblátok, podľa každoročnej tradície našich predkov. Počas...

Read More

„SILA POVOLANIA” – knižný rozhovor s pápežom Františkom

„SILA POVOLANIA” – knižný rozhovor s pápežom Františkom

Nový knižný rozhovor s pápežom Františkom „Sila povolania“ s podtitulom „Zasvätený život dnes“ vyjde 3. decembra paralelne v desiatich jazykoch vrátane poľštiny a čínštiny. „Myslím na tých kňazov, na tie sestry, na tých bratov, ktorí pracujú na perifériách alebo v strede miest. Na tie zasvätené osoby, ktoré nič nepredstierajú, nerobia hluk, ale nebojácne pracujú,“ hovorí Svätý Otec František. Okrem...

Read More

7. DECEMBRA – SO SVÄTÝM ŠARBELOM…

7. DECEMBRA – SO SVÄTÝM ŠARBELOM…

     Vo vigílii Nepoškvrneného Počatia Božej Matky v našej bazilike v Marianke bola dňová obnova. Duchovným sprievodcom bol pre nás Otec Martin Matúš, grekokatolícky kňaz a exorcista, ktorý denne slúži v Klokočove, v Mariánskom sanktuáriu. Program bol bohatý, patrónom dňa bol sv. Šarbel. O 15.00 hodine sa začal modlitbou korunky Božieho milosrdenstva, potom nasledovala krížová cesta s modlitbou za uzdravenie...

Read More

5.- 6. NOVEMBRA – SPOMÍNAME NA ZAKLADATEĽA…

5.- 6. NOVEMBRA – SPOMÍNAME NA ZAKLADATEĽA…

„Dobrou a ušľachtilou vecou je modliť sa za zomrelých…“   V práve prebiehajúcej oktavé modlitieb za zomrelých, sme navštívili zakladateľov našich tešiteľských Kongregácií. Po ceste do Rajhradu sme sa zastavili na cintoríne pri hrobe Matky Rózy Vujtechovej, kde sme sa pomodlili za jej beatifikáciu a o potrebné milosti pre našich priateľov a dobrodincov. Využili sme príležitosť a navštívili sme...

Read More

8. SEPTEMBRA – OSLAVUJEME NARODENINY PANNY MÁRIE … 2

8. SEPTEMBRA – OSLAVUJEME NARODENINY PANNY MÁRIE … 2

Sviatok narodenia Panny Márie nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie v dejinách spásy. V knihe proroka Micheáša čítame : „Betlehem efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela.“ … Sviatok narodenia Panny Márie nám pripomína, kým je Mária a aké je jej postavenie v dejinách spásy. V knihe proroka Micheáša čítame : „Betlehem efratský, najmenší...

Read More

7. SEPTEMBRA – OSLAVUJEME NARODENINY PANNY MÁRIE … 1

7. SEPTEMBRA – OSLAVUJEME NARODENINY PANNY MÁRIE … 1

Kedy a kde presne sa narodila Panna Mária, nevieme. Podľa tradície sa jej rodičia volali Joachim a Anna. O mieste narodenia sa tradujú tri rôzne mienky. Jedna z nich považuje za miesto narodenia Božej Matky Betlehem. Hovorí o tom spis „De nativitate S. Mariae“, ktorý bol priložený k dielam sv. Hieronyma.  Druhá tradícia lokalizuje Máriino narodenie do Seforu, asi 4 kilometre severne od Betlehema. Na tomto mieste bol totiž...

Read More

Výročná púť na slávosť Narodenia Panny Márie

Výročná púť na slávosť Narodenia Panny Márie

V Dňoch 7. až 9. septembra Vás znovu pozývame na výročnú púť, bohatý program, ktorý sa začína už 7. 9. 2018 večer mládežníckym programoom a príležitosťou riadne sa vyspovedať, si môžete stiahnuť na priloženom plagáte. Všetci ste v Marianke srdečne výtaní. Špeciálnou akciou tohtoročnej púte bude požehnanie novej studničky, ktorú sme postavili pre mariánsku požehnanú...

Read More

PROGRAM SLÁVNOSTI BLAHOREČENIA ANNY KOLESÁROVEJ

PROGRAM SLÁVNOSTI BLAHOREČENIA ANNY KOLESÁROVEJ

VSTUP je VOĽNÝ na celý program od 31.8. do 2.9.2018 Pre všetkých, ktorí sa na túto udalosť tešia, ponúka prípravný tím blahorečenia trojdňový program, tzv. Víkend blahorečenia. PIATOK 31. august 2018 S Ankou na kolenách – Večerná vigília v Dóme sv. Alžbety v Košiciach 17:15 Modlitba posvätného ruženca 18:00 Svätá omša, celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup 19:30 Duchovno – poetické pásmo,...

Read More

NOVÉNA NA ORODOVANIE OTCA ZAKLADATEĽA

NOVÉNA NA ORODOVANIE OTCA ZAKLADATEĽA

Naša Kongregácia sa každý deň modlí o beatifikáciu Otca Jozefa Litomiského, nášho Zakladateľa. Chceli by sme pozvať všetkých – našich priateľov, sympatizantov, dobrodincov a tých, čo poznávajú svoju životnú cestu k spoločnej modlitbe na orodovanie Otca Litomiského. Do Vaších rúk vkladáme Novénu, aby sa Otec Jozef stal skutočným orodovníkom vašich intencií. Novénu je možné sa modliť v obzvlášť ťažkých...

Read More

8.-9. AUGUSTA – SPOLOČNÁ CESTA

8.-9. AUGUSTA – SPOLOČNÁ CESTA

Otec Timotei – administrátor našej baziliky v Marianke spolu s diakonom Faustynom zorganizovali dvojdňovú cestu, ktorá bola odmenou pre najviac horlivých miništrantov počas celého roka. Ubytovacou základňou bol kláštor bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach. Program zahŕňal prehliadku mesta, prírodnú rezerváciu Slovenskej Akadémie vied, Rezidenciu česko – slovenských prezidentov v Topoľčiankach, Skalné...

Read More

VSPOMIENKY NA P 18…

VSPOMIENKY NA P 18…

V dňoch od 26. – 29. 7. 2018 mesto Prešov naplnilo vyše 3500 mladých ľudí z celého Slovenska aj zahraničia. Prišli na Národné stretnutie mládeže P 18. Hlavným mottom bola myšlienka zo Svätého Písma: “Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.” /Lk, 1,30/ s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. V sobotu sa uskutočnilo stretnutie mladých s rehoľníkmi, známe pod názvom Expo povolaní, na ktorom sa...

Read More

29. JÚLA – HODY V MARIANKE

29. JÚLA – HODY V MARIANKE

Svätá Anna a svätý Joachim sú rodičia Panny Márie. Túto informáciu sa dozvedáme zo starobylej kresťanskej literatúry. Žili spravodlivým a nábožným spôsobom života.  Joachim spolu s Annou výťažok pastierskeho zamestnania rozdeľovali vždy na tri diely, a to na obeť chrámu, chudobným a posledný diel, užívali na vlastné potreby. Nikdy netrpeli nedostatkom. Anna pochádzala z kňazskej rodiny z Betlehema. Od 4....

Read More

30. JÚLA – LITURGICKÁ SPOMIENKA BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ

30. JÚLA – LITURGICKÁ SPOMIENKA BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ

Sestra Zdenka z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, rodným menom Cecília Schelingová, sa narodila okolo polnoci medzi 24. a 25. decembrom 1916 v Krivej na Orave. V rokoch 1922 – 1930 Cecília navštevovala 8-ročnú ľudovú školu v rodnej dedine. 6. júla 1931 nastúpila ako kandidátka do Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Tam po rokoch formácie zložila 30. januára 1937...

Read More

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE

V dňoch od 13. – 15. 7. 2017 sa konalo vo Zvolene Celoslovenské stretnutie tešiteľov a tešiteliek BSJ. Mottom stretnutia bolo: „Ľudia potrebujú Máriu! V nej totiž nachádzajú prístup k srdcu jej Syna, k jedinému miestu, kde môže nájsť pokoj náš nepokoj, kde možno nájsť posilu v našich bolestiach, silu a stálosť v našich predsavzatiach žiť podľa hodnôt evanjelia.“ 14. 7. 2017 bolo prijímanie nových...

Read More