2. novembra – V DUCHOVNOM SPOLOČENSTVE

2. novembra – V DUCHOVNOM SPOLOČENSTVE

„Najkrajším dňom nášho života by mal byť deň našej smrti, pretože nás navždy spojí s Bohom v jeho nepochopiteľnej láske. Naše duše budú navždy zasnúbené božskému Ženíchovi.“ Povzbudení slovami nášho Zakladateľa sme išli na cintoríny, kde sme navštívili našich zosnulých spolubratov. Na ceste našej modlitby a zamyslenia boli miesta ich odpočinku v Marianke, Záhorskej Bystrici, Bratislave – Rači,...

Read More

1.novembra – VEČER SO SVÄTÝMI

1.novembra – VEČER SO SVÄTÝMI

Pondelkový večer v našej bazilike v Marianke bol pre mnohých milou bodkou na záver slávnosti všetkých svätých. O 18.30 sme začali sv. omšou, ktorú viedol o. Faustyn Wesołowski, počas ktorej tajomstvo povolania k svätosti priblížil o. MichaL generálny predstavený.  Vo svojich slovách sa opieral na verše z Apokalypsy sv. Jána, v ktorých sa skrýva tajomstvo kresťanského povolania: „To sú tí, čo prichádzajú...

Read More

23. októbra – SPOMÍNAME

23. októbra – SPOMÍNAME

V sobotu popoludní sme sa pripojili k modlitbám na úmysel za kňazov, ktoré trvali od rána a ktorú pripravilo Spoločenstvo MZK (Modlitby za kňazov) v bazilike v Šaštíne. Po svedectvách a adorácii sme koncelebrovali slávnostnú Eucharistiu, ktorej predsedal biskup Jozef Haľko, ktorý v homílii obrátil pozornosť otázkam modlitby za nové povolania a na eucharisticko – mariánsky charakter, ktorým by mal byť preniknutý...

Read More

Páter Ján Polakovič

Páter Ján Polakovič

Páter Ján Polakovič sa narodil 3. júla 1898 v Rači. Do kongregácie vstúpil v roku 1921. Kňazskú vysviacku prijal z rúk patriarcha Huyna v Ríme 12. decembra 1926. Bol to prvý kňaz vysvätený v Kongregácii bratov tešiteľov. V rokoch 1939 – 1950 plnil úlohu generálneho vikára a provinciála. Počas prenasledovania ho odsúdili na päť rokov odňatia slobody. Zomrel v povesti svätosti 25. augusta 1973. V homílii...

Read More

8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

Náš kláštor v piatok dopoludnia navštívili výnimoční hostia – pani Mária Hatalová spolu s pánom Viliamom Polakovičom. Pán Viliam je synom Dominika Polakoviča, ktorý bol rodným bratom o. Jána, spoluzakladateľa našej Kongregácie. Spoločné stretnutie prebiehalo v rodinnej atmosfére, počas ktorej sme mohli bližšie spoznať osobu o. Jána. Jeho prínos pri zakladaní a rozvoji Kongregácie bratov Tešiteľov je...

Read More

2 OKTÓBRA – Cesta za O. Litomiským

2 OKTÓBRA – Cesta za O. Litomiským

Po dvojročnej pauze zapríčinenej pandémiou sa nám podarilo obnoviť tradíciu každoročného putovania k hrobu nášho Zakladateľa. Prvým zastavením nášho putovania bol benediktínsky kláštor v Rajhrade, kde sme mali možnosť spoznať jeho históriu i súčasnosť a skamarátiť sa s pávmi, ktoré tam bratia chovajú. 😊 Potom naša cesta pokraovala do Prahy. Pri hrobe Zakladateľa sme s vďačnosťou položili kvety a zapálili...

Read More

1 OKTÓBRA – 75 výročie odchodu do Otcovho domu arcibiskupa Pavla Huyna

1 OKTÓBRA – 75 výročie odchodu do Otcovho domu arcibiskupa Pavla Huyna

V piatok popoludní sme sa vydali do kláštora sestier tešiteliek v Rajhrade. Cieľom našej cesty bola účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 75. výročia smrti ich zakladateľa, o. arcibiskupa Pavla Huyna. V hodine milosrdenstva sa začala krížová cesta vedená najmladšími sestrami, ktorá nám prostredníctvom myšlienok otca Huyna približovala tajomstvo vykúpenia. Potom sme boli pozvaný do diecézneho múzea na...

Read More

25 SEPTEMBRA – 1.sľuby sr. Zdenky

25 SEPTEMBRA – 1.sľuby sr. Zdenky

Sr. Zdenka, z Božej milosti, rozhodla zložiť 1. sľuby v Kongregácii sestier Tešitelieki. Tejto slávnosti predsedal Generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal Krysztofowicz, CCG, spolu s p. Faustínom, CCG a slávnostným kazateľom bol strýko  sr. Zdenky p. František Kovaľ, SJ. Tejto milej slávnosti sa zúčastnila aj Generálna predstavená sr. M. Pavla, spolu so svojou vikárkou sr. M. Michaelou, všetky sestry Slovenskej...

Read More

Matka Rósa a nové technológie 😊

Matka Rósa a nové technológie 😊

Pred dvoma rokmi naše sestry Tešiteľky reagovali na hlas veriacich a začali proces beatifikácie svojej Zakladateľky Matky Rósy Vůjtěchovej. Príležitosťou bližšie spoznať Božiu Služobnicu je k dispozícii FILM venovaný jej osobe. Dielo režiséra Jaroslava Šilara „Tajomná radosť, Matka Rosa Vůjtěchová” je možné vidieť na webovej stránke. Záujem o osobu a o tešiteľskú charizmu je tak veľký, že sa sestry...

Read More

12.-15. SEPTEMBRA – Spolu so Svätým Otcom

12.-15. SEPTEMBRA – Spolu so Svätým Otcom

Pápežská púť bude ešte dlho rezonovať v živote veriacich na Slovensku. Svätý Otec sa dotkol mnohých oblastí života našej Cirkvi. Pre nás zasvätených bolo nepochybne úžasným zážitkom stretnutie so sv. Otcom Františkom v Dóme sv. Martina v Bratislave. Tu boli pre nás povedané dôležité slová: Drahé a drahí, som Bohu vďačný za to, že som tu s vami; a ďakujem vám zo srdca za to, čo robíte, i za to,...

Read More

14. SEPTEMBRA – Sľuby

14. SEPTEMBRA – Sľuby

V našej mariánskej svätyni v Marianke na vigíliu Sedembolestnej Panny Márie 14.9.2021 náš brat Patryk Ryża obnovil svoje rehoľné sľuby na dobu 3 rokov, zasvätiac sa  Bohu tým, že bude zachovávať evanjeliové rady: poslušnosť, chudobu a čistotu. Slávnostnú svätú omšu predsedal generálny predstavený našej Kongregácie o. Michał Krysztofowicz, ktorý sa veriacim prihovoril týmito slovami: „V očiach súčastného...

Read More

3-5. SEPTEMBRA – Výročná púť v Marianke

3-5. SEPTEMBRA – Výročná púť v Marianke

Prvý septembrový víkend sa konala výročná púť v Marianke. Ide o tradičnú púť, ktorá sa koná pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie (8. septembra). Tentoraz sa niesla v znamení názvu „Stretnutie s našou matkou Máriou“. Program bol v bazilike a hlavné sväté omše na nádvorí baziliky. ,,Ked sme sa dozvedeli, že na Slovensko prichádza pápež František, naša Kongregácia bratov Tešiteľov sa rozhodla...

Read More

2. SEPTEMBRA – Požehnanie žiakov v Marianke

2. SEPTEMBRA – Požehnanie žiakov v Marianke

Dnes 2. septembra sme spoločne prosili o pomoc a ochranu pre naše deti počas celého školského roka 2021/2022. Na záver omše bolo požehnanie žiakov a posvätenie tašiek a školských pomôcok.                 ...

Read More

,,Tešiteľská Krížová Cesta”

,,Tešiteľská Krížová Cesta”

Predstavujeme vám úvahy Tešiteľskej Krížovej Cesty, ktorú sme mali možnosť zažiť v Šaštíne pod nežným pohľadom našej Bolestnej Matky, na pozvanie Spoločenstva Modlitby za kňazov. Tieto texty predstavujú “duchovnosť vynáhrady” našich rehoľných Kongregácií – Sestier Tešiteliek a Bratov Tešiteľov – pozývame Ťa v modlitbe do jej poznania. Krížovú Cestu v cene 6 Eur si možete kúpiť : – v kostole...

Read More

Tešiteľský Kalendár 2022 – ROK S TEŠITEĽMI 😊

Tešiteľský Kalendár 2022 – ROK S TEŠITEĽMI 😊

Pri príležitosti blížiaceho sa stého výročia založenia Kongregácie bratov Tešiteľov sme pre Vás pripravili na rok 2021/2022 výnimočný pamätný kalendár. Celý nasledujúci rok, si ich tak budeme môcť pripomínať a spolu s nimi, odmeriavať naše dni na ceste k večnosti.   Kalendár v cene 4 Eur si možete kúpiť : – v kostole bratov v Zlatých Moravciach, – v sakristii baziliky v Marianke, – v...

Read More

Kniha Božia Pochodeň

Kniha Božia Pochodeň

V mesiaci august, vydáva Kongregácia bratov Tešiteľov z Getseman 2. vydanie knihy Božia Pochodeň o živote a duchovnosti P. Jozefa Litomiského – Zakladateľa Kongregácie. Životopis pátra Jozefa Litomiského, umožňuje širšej verejnosti oboznámiť sa s jeho odkazom, ktorý sa zrkadlí aj v spiritualite jeho duchovných synov a dcér. V roku 1922 založil rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktorí s láskou konajú...

Read More

4 AUGUST – MILÉ PREKVAPENIE

4 AUGUST – MILÉ PREKVAPENIE

Každé rehoľné spoločenstvo ukrýva vo svojej duchovnej pokladnici ideál svojich zakladateľov. Dnes, takmer po 100 rokoch, sa na nás Zakladateľ našej kongregácie usmieva z fotografií umiestnených vo všetkých tešiteľských kláštoroch. Najviac sa nám však prihovára cez tých, čo mali možnosť poznať ho za jeho života. V našom kláštore v Mariánke sme privítali príbuzných Otca Jána Polakoviča, nášho...

Read More

1 AUGUST – NEDEĽA S MATKOU RÓZOU

1 AUGUST – NEDEĽA S MATKOU RÓZOU

Do nášho tešiteľského a farského spoločenstva zavítal nevšedný hosť. Z neďalekého Rajhradu pri Brne prišla k nám s. Františka Sebíňová – postulátorka beatifikačného procesu Matky Rózy Vůjtěchovej – Zakladateľky Kongregácie sestier Tešiteliek BSJ. Vďaka jej rozprávaniu sme mali možnosť spoznať bližšie osobu Matky Rózy a tešiteľskú charizmu. Dozvedeli sme sa aj o aktuálnom priebehu procesu na úrovni...

Read More

25. júla – Oslavovali sme sv. Annu

25. júla – Oslavovali sme sv. Annu

Nedeľné predpoludnie v Marianke sa tradične zhromaždili verní ctitelia sv. Anny. Odpustovej slávnosti predsedal mons. Marián Gavenda, farár z Devína. Príležitostným slovom obrátil pozornosť na I. svetový deň modlitieb na úmysel za seniorov, ktorý vyhlásil pápež František. Okrem toho zdôraznil obrovskú úlohu rodiny v dnešnom svete, ako aj hrozby s ktorými musí bojovať. Dnešná slávnosť bola tiež príležitosťou...

Read More

16. júla – Posvätenie adoračnej kaplnky

16. júla – Posvätenie adoračnej kaplnky

V deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu z hory Karmel, zažila naša svätyňa v Marianke špeciálnu udalosť. Po takmer piatich rokoch bojov, bola adoračná kaplnka pripravená a posvätená. Slávnostnej Eucharistii predsedal a príležitostnú homíliu povedal biskup Jozef Haľko. Pri tejto príležitosti mali veriaci možnosť prijať škapuliar, zapísať sa a stať sa súčasťou duchovného dedičstva karmelitánskeho rádu. Na...

Read More

17. JÚNA- Báč

17. JÚNA- Báč

Vo štvrtok popoludní sme boli na návšteve v Báči, kde pôsobia spriaznené sestry z Kongregácie dcér sv. Františka z Assisi. Využili sme príležitosť navštíviť kostol, v ktorom sa nachádza zázračný obraz Matky Božej, pred ktorým sme sa modlili na úmysly našich rehoľných spoločenstiev. Príjemným prekvapením bolo pre nás – prítomnosť kríža, ktorý bude sprevádzať pápeža Františka počas eucharistického...

Read More

20. JÚNA – P. CYRYL 60-tka

20. JÚNA – P. CYRYL 60-tka

20 júna sa naš spolubrat p. Cyryl M. Drzewicki  dožil krásneho životného jubilea 60 rokov. Pri tejto príležitosti bola za neho odslúžená sv. omša. Pred omšou sme v rehoľnom kruhu a priateľmi p. Cyryla  oslávili toto jeho životné jubileum a ďakovali sme Pánovi za jeho život. ...

Read More

11. JÚNA – Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

11. JÚNA – Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola pre našu komunitu v Marianke dňom plným radosti. Od skorého rána sme boli duchovne spojení so všetkými našimi spolubratmi, pretože Ježišovo Srdce je žriedlom nášho povolania a každý z nás, odpovedajúc na Jeho hlas, sľúbil učiniť svoj život jemu príjemnou obetou, odovzdávanou v duchu Jeho útechy. Nielen to 🙂 . Tento deň priniesol pre naše farské spoločenstvo...

Read More

11. JÚNA – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

11. JÚNA – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

Ľudová zbožnosť silno vníma hodnotu symbolu, a práve Ježišovo srdce je znamenitým symbolom Božieho milosrdenstva; ale nie je len symbolom imaginárnym, ale reálnym, ktorý predstavuje centrum, zdroj, z ktorého vyviera spása pre celé ľudstvo. V evanjeliách nájdeme rôzne zmienky o Ježišovom srdci, napríklad v úryvku, v ktorom sám Kristus hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás...

Read More

26. mája – „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

26. mája – „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

Streda bola pre nás výnimočným časom, pretože sa nám po veeeeeeeeeeeeeeeeeeľmi dlhom čase podarilo stretnúť spolu v bratskom spoločenstve. Tým – viac – kto spája bratov je Mama. Preto sme naše kroky nasmerovali na Staré Hory, do svätyne so zázračnou sochou Matky Božej. Tam pred jej tvárou sme slávili Eucharistiu s modlitbou za dar nových tešiteľských povolaní a tiež na úmysel našich matiek, ktoré dnes slávili...

Read More

8. mája – Sviatosť birmovania v Marianke

8. mája  – Sviatosť birmovania v Marianke

Sviatosť birmovania nám do farnosti prišiel vyslúžiť Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, ktorého sprevádzali a svätú omšu spolu s ním koncelebrovali ďalší kňazi: pán farár Michal Krysztofowicz a rektor Kňazského Seminára svätého Cyrila a Metoda ThLic. Pavol Mikula, PhD. Celú prípravu našich birmovancov viedol p. Faustyn Wesołowski a p. Chryzostom Vadrna. Svätú omšu hudobne doprevádzal náš...

Read More

SVEDECTVO

SVEDECTVO

Z návštevy  u Generálneho Predstaveného, Michala M. Krysztofowicza a Pátra Faustina, Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman Svedetstvo a fakty zo života Pátra Kamila, Antona Vanča Pochválený buď pán Ježiš Kristus, Milí naši vzácni, noví priatelia, Bratia Tešitelia z Getsheman. Veľmi nás potešilo, Vaše ochotné a milé prijatie v sídle Kongregácie v Marianke. Zároveň srdečne ďakujeme za láskavosť,...

Read More

12. APRÍLA – PÁTER KAMIL VANČO (2) :)

12. APRÍLA – PÁTER KAMIL VANČO (2) :)

Narodil sa 24. mája 1909 v Hlohovci. Doživotné sľuby zložil do rúk pátra zakladateľa 21. októbra 1934 v Marianke. Bol jedným z prvých tešiteľov, ktorí pochádzali zo Slovenska. Od začiatku svojho povolania bol horlivým, jednoduchým a obetavým rehoľníkom, avšak necítil sa hodný prijať kňazskú vysviacku. Zakladateľ povzbudzoval horlivého mladého spolubrata ku kňazskej službe, ale nenútil ho. Raz ho vzal do...

Read More

12. APRÍLA – MILÉ STRETNUTIE (1) :)

12. APRÍLA – MILÉ STRETNUTIE (1) :)

V našom kláštore v Marianke sme privítali výnimočných hostí – rodinu otca Kamila – Ing. Mariána Vanča spolu so sestrou Ulrikou Vančovou. Spoločné stretnutie nám dalo príležitosť podeliť sa s myšlienkami a informáciami o osobe a živote otca Kamila Vanča. Medzi tešiteľmi patril do prvej štvorice bratov, ktorí vstúpili do novozaloženej Kongregácie v roku 1922 vo Viedni. Mladý Kamil rástol vo svojom rehoľnom...

Read More