28 máj – NOVÉNA

28 máj – NOVÉNA

Drahí naši priatelia! Šiesteho júna si pripomíname 64. výročie odchodu Zakladateľa našej Kongregácie O. Jozefa Litomiského do Otcovho domu. Preto by sme Vás chceli pri tejto príležitosti pozvať k spoločnej modlitbe na jeho príhovor. 28.mája vo všetkých našich tešiteľských spoločenstvách začneme novénu na príhovor Otca Jozefa. Texty modlitieb na príslušný deň novény sú uvedené nižšie. Nech tento čas...

Read More

19 máj – U Titusa Zemana

19 máj – U Titusa Zemana

Krátko po spoločnom obede sme sa vybrali do Vajnor, aby sme navštívili bl. Titusa Zemana. Našu púť sme plánovali už dlhšiu dobu, ale Pán pre nás vybral najvhodnejší okamih našej spoločnej púte. Úmysel, ktorý nás sprevádzal na tejto ceste, sa dotýkal nových povolaní. Spolu so sestrami kapucínkami sme sa modlili na tento úmysel pri oltári nášho Majstra z Nazaretu. Hlavným celebrantom bol o. Michal Krysztofowicz a o....

Read More

Historický list pápeža Benedikta XVI

Historický list pápeža Benedikta XVI

Dne 18. května se bude v polském městečku Wadowice oslavovat stoleté výročí narození papeže Jana Pavla II. Polsko, rozdělené a obsazené třemi sousedními říšemi – Pruskem, Ruskem a Rakouskem – získalo po první světové válce nezávislost po více než jednom století.  Byla to událost, která vyvolala velké naděje, ale také si to vyžadovalo velké úsilí, vzhledem k tomu, že obnovující se stát neustále cítil...

Read More

13. MÁJ – PANNA MÁRIA FATIMSKÁ

13. MÁJ – PANNA MÁRIA FATIMSKÁ

V deň liturgickej spomienky na Fatimskú Božiu Matku sme prežívali v našej bazilike v Marianke slávnostnú Eucharistiu, ktorej predsedal o. Michał Krysztofowicz, generálny predstavený našej Kongregácie. Slávnostnú homíliu mal o. Faustyn Wesołowski počas, ktorej sa odvolal na evanjelium spájajúc s ním fatimské posolstvo dotýkajúce sa vízie pekla. Po svätom prijímaní sme sa spoločne zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu...

Read More

29. apríla – Zostal s Pánom… – svedectvo

29. apríla – Zostal s Pánom… – svedectvo

Najbližšiu nedeľu budeme sláviť 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Štvrtá veľkonočná nedeľa, nazývaná aj nedeľou Dobrého pastiera, je od čias pápeža sv. Pavla VI. dňom, v ktorom sú veriaci pozvaní k osobitnej modlitbe za kňazské a rehoľné povolania. Pri tejto príležitosti Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska prináša svedectvo o ceste za kňazstvom Michala M. Krysztofowicza CCG,...

Read More

28. apríla – Mária má výnimočné miesto v mojo živote – svedectvo

28. apríla – Mária má výnimočné miesto v mojo živote – svedectvo

Panna Mária má podľa katolíckeho kňaza a člena z Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyna Rafała Wesołowského jedinečné miesto v živote Cirkvi. Ako povedal tento kňaz pôsobiaci v pútnickom mieste Marianke pri Bratislave, ľudia na Máriu nezabúdajú, ale ešte viac prosia o jej ochranu v ťažkých časoch. „Do Marianky na súkromnú modlitbu prichádza veľmi veľa ľudí. Vidno to aj na tom, koľko sviečok...

Read More

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver...

Read More

19. apríl- Nedeľa Božieho milosrdenstva

19. apríl- Nedeľa Božieho milosrdenstva

                Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti k Božiemu milosrdenstvu Druhá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Dnes mame sviatok Božieho milosrdenstva a je vhodne v dnešný deň venovať viac pozornosti Božiemu milosrdenstvu. Obraz Božieho milosrdenstva vznikol 22.februara 1931 v Plocku. V ten večer uzrela sestra Faustína Ježiša v bielom ruchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú...

Read More

Neobyčajné osobnosti

Neobyčajné osobnosti

Milí priatelia! Srdečne Vás pozývame sledovať interview s generálnym predstaveným Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethsemán, s o. Michalom Krisztofoviczom, ktorý s ním urobil pán Andrej Walner z TVR (Televízia Ružinov). Rozhovor je o službe našej Kongregácie a tiež objasňuje tešiteľskú duchovnosť. Rozhovor nájdete na internetovej stránke tvr.sk alebo na YouTube v sekcii neobyčajné osobnosti z 11. Apríla 2020....

Read More

13. apríl- Spomienka na zásah komunistického režimu proti rehoľníkom

13. apríl- Spomienka na zásah komunistického režimu proti rehoľníkom

Včera bola naživo vysielaná svätá omša z Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke, ktorej súčasťou bola aj spomienka na Akciu K. Koncelebroval páter Viliam Vaľa, ktorý bol pred 70 rokmi vyvezený z kláštora tešiteľov v Bratislave a ktorému na záver svätej omše generálny predstavený Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Michal Krysztofowicz odovzdal pamätný list. za: Ústav pamäti národa ...

Read More

13. apríl – Vspomienky… Zlaté Moravce

13. apríl – Vspomienky…  Zlaté Moravce

,,Kristus vstal z mŕtvych! Pokoj vám! Slávime dnes veľké tajomstvo, ktoré je základom kresťanskej viery a nádeje: Ježiš Nazaretský, Ukrižovaný, na tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písiem. Správu, ktorú anjeli zvestovali na úsvite prvého dňa po sobote Márii Magdaléne a ženám, čo sa poponáhľali ku hrobu, túto zvesť dnes opäť počúvame s pohnutím: “Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, vstal...

Read More

13. apríl- Barbarská noc sa pred 70 rokmi odohrala aj v Leviciach

13. apríl- Barbarská noc sa pred 70 rokmi odohrala aj v Leviciach

LEVICE. Pred 70 rokmi sa v noci z 13. na 14. apríla 1950 uskutočnila tajná akcia komunistickej Štátnej bezpečnosti pod názvom Akcia K – kláštory. Príslušníci národnej bezpečnosti, ľudových milícií, armády a ŠtB vnikli do mužských kláštorov v celom Československu. Výsledkom bola internácia 881 rehoľníkov z 11 reholí. Akcia takéhoto rozsahu a za asistencie všetkých bezpečnostných zložiek patrila k...

Read More

13. apríl – Barbarská noc – 70. výročie likvidácie kláštorov a rehoľného života v bývalom Československu

13. apríl – Barbarská noc – 70. výročie likvidácie kláštorov a rehoľného života v bývalom Československu

V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej bezpečnosti, Štátna bezpečnosť, armáda a Ľudové...

Read More

13. apríl – Naše vspomienky na trojdnie… Marianka

13. apríl – Naše vspomienky na trojdnie… Marianka

„Nebojte sa!“   V Písme nachádzame slová povzbudenia pred strachom, „Nebojte sa!“, až 365 ráz. Čiže jedno „Nebojte sa!“ pripadá na jeden deň. Preto máme pamätať na to, že sme Božie deti a strach v nás a v našom srdci nemá miesto. Tento výrok sa spája so svätým Jánom Pavlom II., ktorý ho často spomínal. Spomínal ho, pretože vedel, že „moc Kristovho kríža a vzkriesenia je väčšia ako všetko...

Read More

Zmŕtvychvstalý …

Zmŕtvychvstalý …

Kristus zmrtvýchvstal! Chrystus Zmartwychwstał! Christus ist auferstanden! Radujme sa, aleluja!!!   Hojnosť milosti od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva Vám vyprosujú...

Read More

10. APRÍL – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

10. APRÍL – UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU ZMILUJ SA NAD NAMI AJ NAD DUŠAMI V OČISTCI…

„Ak chcete byť skutočnými tešiteľmi trpiaceho Krista, budete musieť trpieť. Hoci nie toľko, ale milovať utrpenie a vyprosovať lásku z utrpenia. Kedysi každý hriech, každé dobrovoľné nevykonanie sa zmenia na skutok slabosti človeka, ktorý sa bojí utrpenia a nechce ho prijať. Preto je veľká túžba po utrpení tých, ktorí túžia po tomto vyjadrení, túžia skladať obetu za hriechy a tešiť trpiaceho Spasiteľa.”...

Read More

9. APRÍL – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

9. APRÍL – OSTAŇTE TU A BDEJTE SO MNOU

,,A keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. A sám sa vzdialil od nich asi jako na dohodenie kameňom a skloniac kolená modlil sa a vravel: Otče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich; avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane! A ukázal sa mu anjel s neba posilňujúc ho. A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil. A jeho znoj bol ako čo by kvapky krvi, stekajúce na zem. A keď...

Read More

Zelený štvrtok – Zostaňte tu…

Zelený štvrtok – Zostaňte tu…

Zelený štvrtok bol pre nás časom refleksie nad naším vlastným povolaným a komunitným hľadaním odpovedí či tešiteľská charizma je aktuálna, takmer sto rokov v Cirkvi inšpiruje tých, ktorí stoja na ceste rozpoznania svojho povolania. Spôsobov realizácie samého seba – a viac lezenie po rebríku svätosti – je veľa, hoc cieľ je len jeden – Láska. Hoci už od narodenia nášho zakladateľa Otca Litomiského uplynulo...

Read More

7 apríl – Naše 98 narodeniny – Marianka

7 apríl – Naše 98 narodeniny – Marianka

Na sviatok Panny Márie Sedembolestnej, ktorý sa vtedy slávil siedmeho apríla, v roku 1922 zavítal do kostola na Rennwegu viedenský arcibiskup, kardinál Gustáv Piffl. Páter Polakovič túto udalosť stručne zachytil vo svojich zápiskoch: „O siedmej ráno priviezla drožka kardinála Piffla do kostola na Rennwegu. Prišiel, aby ukázal svetu novú kongregáciu… rehoľníkov, ktorí sa mali v jeho prítomnosti prostredníctvom...

Read More

05. apríl- Kvetná nedeľa v Marianke

05. apríl- Kvetná nedeľa v Marianke

Naša komunita v Marianke slávila obrady Kvetnej nedele pri zatvorených dverách kostola nášho pútnického miesta , ale v spojení v modlitbe so Svätým Otcom a celou Cirkvou. Obradom, ktoré sa začali o 18.00 hod. predsedal  páter Faustyn Wesołowski. Požehnal palmové ratolesti a  bahniatka. Pár myslenok s kázne Svätého Otca: ,,Božie slovo počas Veľkého týždňa opakovane predstavuje Ježiša ako sluhu. Boh nás...

Read More

27 MARCA – Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi

27 MARCA – Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi

Plné znenie homílie pápeža Františka (Mk 4, 35-41) „Keď sa zvečerilo“ (Mk 4, 35). Tak sa začína evanjelium, ktoré sme práve počuli. Už cez niekoľko týždňov sa zdá, že zostúpila noc. Husté temnoty zahalili naše námestia, cesty a mestá; zmocnili sa našich životov a naplnili všetko ohlušujúcim tichom a ničivou prázdnotou, ktorá paralyzuje chod všetkých vecí. Cítiť to vo vzduchu, vidíme to v gestách,...

Read More

19 MARCA – Svätý Jozef

19 MARCA – Svätý Jozef

Slávnosť sv. Jozefa má pre našu Kongregáciu veľký význam. Predovšetkým pre to, že je jeden z hlavných patrónov nášho rehoľného spoločenstva, do jeho starostlivosti nás zveril sám zakladateľ o. Jozef Litomiský. V tomto duchu slávenie tohto sviatku v našom generálnom dome v Marianke trvali od samého rána, vrcholom bola večerná sv. omša, ktorú viedol o. Faustín M. Wesolowski, predstavený nášho domu....

Read More

17 MARCA – Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta…

17 MARCA – Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta…

Naša tešiteľská komunita sa pripojila ku kňazom, ktorý sa spoločne s Eucharistickým Kristom vybrali na ulice a cesty svojich farností aby prosili o uzdravenie mnohých vírusov, ktoré trápia naše duše i telá. Vírusov strachu, paniky, hystriónstva, manipulácie, ľahostajnosti voči starším, chorým a zomierajúcim, vírusov prestrašených moderných rodín a manželstiev i tých čo sú single. Vírusov, ktoré strašia Cirkev...

Read More

Sledujte sv. omšu z Marianki ONLINE každý večer o 18-tej

Sledujte sv. omšu z Marianki ONLINE každý večer o 18-tej

Milí veriaci, po zavedení zákazu bohoslužieb sme sa rozhodli, že nezostaneme pasívni a budeme Vám naďalej slúžiť v tomto režime: kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu od 9,00 hod. do 17,00 hod., na svätých omšiach sa budeme stretávať cez internet. Od stredy každý večer o 18, 00 hod. vrátane nedele, budeme všetci traja Páter Michal, Marek, Faustín slúžiť spoločne svätú omšu, ktorú budeme streamovať na...

Read More

Modlíme sa…

Modlíme sa…

V stredu 11. marca sa Svätý Otec František pripojil k sláveniu dňa modlitby a pôstu v Rímskej diecéze a prostredníctvom videoposolstva predniesol modlitbu k Matke Božej pred kópiou jej milostivého obrazu z pútnickej svätyne Matky Božskej lásky – Divino Amore. Modlitba Svätého Otca pred milostivým obrazom Matky Božej Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti,...

Read More

Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho

Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho

  Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho   Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu...

Read More

7. MARCA – Stretnutie bratislavských Tešiteľov v Marianke

7. MARCA – Stretnutie bratislavských Tešiteľov v Marianke

V sobotu predpoludním sme v našej mariánskej bazilike privítali členov tretieho rádu tešiteľov a tešiteliek z Bratislavy a okolia. Stretnutie sa začalo spoločným slávením sv. omše počas ktorej generálny predstavený našej Kongregácie povedal homíliu pre túto príležitosť, v ktorej zvýraznil milosť povolania do dokonalosti, po vzore dokonalosti nášho Nebeského Otca. Po skončení Eucharistie sme mali príležitosť...

Read More

6. MARCA – Prvý piatok v mesiaci

6. MARCA – Prvý piatok v mesiaci

Meditácia P. prof. ThDr. Dr. Ľubomía Stančeka PhD., C M Naučme sa čerpať zo Srdca, ktoré človek prebodol kopijou Keby sa vás niekto spýtal, či máte srdce, aká by odznela odpoveď? Že sa pýtam na hlúposť? Veď predsa každý živý človek musí mať srdce! V diskusii o medziľudských vzťahoch v Slovenskom rozhlase odznela aj poznámka: „Rastie počet ľudí bez srdca.” Koľko ľudí je v našom okolí, ktorí trpia...

Read More

3. MARCA – Upratujeme

3. MARCA – Upratujeme

  Dnes je u nás jar: 11°C. Krásne sveti slnko.🌞 Čo robiť? Spolu s br. Patrikom upratali sme Krížovú cestu. Príjemné a užitočné… 😀 Sme vyčistili jednotlivé zastavenia a odstránili lístie z cesty. Veru že bude nám sa lepšie modliť a meditovať Krížovú cestu. 😇 @ Marianka Krížová cesta P. Faustyn         ...

Read More