Bezdomovci

dscn6643Neďaleko Brzegu v arcidiecéze Wrocławskiej v obci Pępice, sa nachádza útulok pre bezdomovcov – mužov – Útulok svätého brata Alberta. Útulok vedený našimi spolubratmi začal svoju činnosť 23. 3. 1983.  Naša služba zahŕňa širokú škálu poskytovania pomoci – začínajúcu od tej materiálnej – zabezpečenie nocľahu, stravovania a oblečenia – cez duchovnú – každodenná Eucharistia, modlitby, sviatosti zmierenia, tiež právnu pomoc / pomáhame pri vybavovaní dokumentov,  získaniedokladov invalidnej skupiny, sociálne zabezpečenie, dôchodok, bývanie/, ako aj lekársku starostlivosťbezdomovcom a opusteným z celého kraja. Útulok – Dom je miestom prinavrátenia človeku jeho ľudskú dôstojnosť a hodnotu. Doterajšia  práca v tomto útulku sa stretla s veľkou chválou zo strany predstaviteľov vlády na rôznych úrovniach, ako u svetských tak i cirkevných.

Dom Zakonny Braci Pocieszycieli

Schronisko dla Bezdomnych

Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani

49-351 Pępice 81

woj. Opolskie

 (+48) 77/412 39 87