3 FEBRUÁRA – Deň zasväteného života

3 FEBRUÁRA – Deň zasväteného života

V pondelok popoludní, pri príležitosti dňa zasväteného života a na pozvanie otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského, sme sa zúčastnili svätej omše v katedrálnom chráme sv. Martina. K spoločnej modlitbe sa pridali všetci predstavení reholí, ktoré sa nachádzajú na území bratislavskej arcidiecézy. Počas svätej omše si rehoľníci obnovili svoje sľuby a prijali požehnanie na príhovor svätého Blažeja. Po svätej omši...

Read More

1 FEBRUÁRA – Privítali sme Matku

1 FEBRUÁRA – Privítali sme Matku

V prvú sobotu mesiaca naplnili veriaci našu mariánsku baziliku až po okraj. Okrem tradičného mariánskeho programu v ktorom nechýbala modlitba ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou v duchu vynáhrady a slávnostná eucharistická liturgia, sme zažili mimoriadnu udalosť. Páter Michal Krysztofowicz generálny predstavený Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethsemán po homílii požehnal sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá už ...

Read More

70 rokov od likvidácie kláštorov

70 rokov od likvidácie kláštorov

(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS) V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej bezpečnosti, Štátna bezpečnosť, armáda a...

Read More

1. január – Vianočné stretnutia :)

1. január – Vianočné stretnutia :)

Bratská láska nech trvá.  Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli. A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. List Hebrajom...

Read More

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Zlaté Moravce

24. december – otvárame dvere a… na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame ….  Zlaté Moravce

“Prečo vianočné jasle vyvolávajú taký údiv, a prečo sa nás tak hlboko dotýkajú? Po prvé preto, že nám ukazujú nežnú Božiu lásku: Stvoriteľ vesmíru sa znížil, aby pozdvihol našu maličkosť. Dar života v celom svojom tajomstve sa stáva ešte obdivuhodnejší, keď si uvedomíme, že Syn Panny Márie je prameňom aj pokrmom všetkého života. V Ježišovi nám Otec daroval brata, ktorý prichádza, aby nás hľadal...

Read More