8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

Náš kláštor v piatok dopoludnia navštívili výnimoční hostia – pani Mária Hatalová spolu s pánom Viliamom Polakovičom. Pán Viliam je synom Dominika Polakoviča, ktorý bol rodným bratom o. Jána, spoluzakladateľa našej Kongregácie. Spoločné stretnutie prebiehalo v rodinnej atmosfére, počas ktorej sme mohli bližšie spoznať osobu o. Jána. Jeho prínos pri zakladaní a rozvoji Kongregácie bratov Tešiteľov je...

Read More

2 OKTÓBRA – Cesta za O. Litomiským

2 OKTÓBRA – Cesta za O. Litomiským

Po dvojročnej pauze zapríčinenej pandémiou sa nám podarilo obnoviť tradíciu každoročného putovania k hrobu nášho Zakladateľa. Prvým zastavením nášho putovania bol benediktínsky kláštor v Rajhrade, kde sme mali možnosť spoznať jeho históriu i súčasnosť a skamarátiť sa s pávmi, ktoré tam bratia chovajú. 😊 Potom naša cesta pokraovala do Prahy. Pri hrobe Zakladateľa sme s vďačnosťou položili kvety a zapálili...

Read More

1 OKTÓBRA – 75 výročie odchodu do Otcovho domu arcibiskupa Pavla Huyna

1 OKTÓBRA – 75 výročie odchodu do Otcovho domu arcibiskupa Pavla Huyna

V piatok popoludní sme sa vydali do kláštora sestier tešiteliek v Rajhrade. Cieľom našej cesty bola účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 75. výročia smrti ich zakladateľa, o. arcibiskupa Pavla Huyna. V hodine milosrdenstva sa začala krížová cesta vedená najmladšími sestrami, ktorá nám prostredníctvom myšlienok otca Huyna približovala tajomstvo vykúpenia. Potom sme boli pozvaný do diecézneho múzea na...

Read More

25 SEPTEMBRA – 1.sľuby sr. Zdenky

25 SEPTEMBRA – 1.sľuby sr. Zdenky

Sr. Zdenka, z Božej milosti, rozhodla zložiť 1. sľuby v Kongregácii sestier Tešitelieki. Tejto slávnosti predsedal Generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal Krysztofowicz, CCG, spolu s p. Faustínom, CCG a slávnostným kazateľom bol strýko  sr. Zdenky p. František Kovaľ, SJ. Tejto milej slávnosti sa zúčastnila aj Generálna predstavená sr. M. Pavla, spolu so svojou vikárkou sr. M. Michaelou, všetky sestry Slovenskej...

Read More

Matka Rósa a nové technológie 😊

Matka Rósa a nové technológie 😊

Pred dvoma rokmi naše sestry Tešiteľky reagovali na hlas veriacich a začali proces beatifikácie svojej Zakladateľky Matky Rósy Vůjtěchovej. Príležitosťou bližšie spoznať Božiu Služobnicu je k dispozícii FILM venovaný jej osobe. Dielo režiséra Jaroslava Šilara „Tajomná radosť, Matka Rosa Vůjtěchová” je možné vidieť na webovej stránke. Záujem o osobu a o tešiteľskú charizmu je tak veľký, že sa sestry...

Read More