19. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

19. JÚN – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

„Srdce Dobrého Pastiera je nielen Srdcom, ktoré je voči nám milosrdné, ale je milosrdenstvom samým. Tam žiari Otcova láska, tam s istotou cítim, že som prijatý a pochopený taký, aký som; tam so všetkými svojimi limitmi a hriechmi zakúšam chuť istoty, že som vyvolený a milovaný. Hľadiac na to Srdce obnovujem prvotnú lásku – spomienku, keď sa Pán dotkol mojej duše a pozval ma nasledovať ho – radosť, keď som na...

Read More

19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca s celým jeho bohatstvom je súčasťou koloritu tešiteľskej spirituality a čo viac, je jej základom. Zakladateľ našej Kongregácie Otec Jozef Litomiský jednoducho povedal: „Milí bratia, ako viete, úlohu, ktorú Pánovo Srdce zverilo našej svätej patrónke sv. Margaréte Márii Alacoque, sme učinili pre Jeho útechu s programom našej Kongregácie.“ Duchovnosť Ježišovho Srdca je od...

Read More

17. jún – K SRDCU…

17. jún  – K SRDCU…

13. mája sme si pripomenuli 100. výročie kanonizácie sv. Margity Márie Alacoque. Tento sviatok mal veľký vplyv na zakladateľa našej Kongregácie, Otca Jozefa Litomiského a na špiritualitu našej rehoľnej rodiny, ktorý z jej veľkého zjavenia „urobil programom tešiteľskej existencie“. Otec Litomiský podrobne o tom napísal bratom v liste z 15. februára 1946, pripravujúc celú Kongregáciu na 25. výročie svojho založenia:...

Read More

11. JÚN – BOŽIE TELO V MARIANKE

11. JÚN – BOŽIE TELO V MARIANKE

,,Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden spomedzi cenných darov, ale ako dar par excellence, lebo je to Kristov dar seba samého, jeho osoby v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho diela spásy. Tá nie je ohraničená v minulosti, lebo „všetko, čím Kristus je, a všetko, čo urobil a pretrpel za všetkých ľudí, má účasť na Božej večnosti, takže presahuje všetky časy“. Keď Cirkev slávi Eucharistiu,...

Read More

11. JÚN – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

11. JÚN – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

                                           ,,Cirkev čerpá plnosť božského života zo svätostánku.”                                                                                                                                      Páter Jozef Litomiský Eucharistia je...

Read More