16. júla – Posvätenie adoračnej kaplnky

16. júla – Posvätenie adoračnej kaplnky

V deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu z hory Karmel, zažila naša svätyňa v Marianke špeciálnu udalosť. Po takmer piatich rokoch bojov, bola adoračná kaplnka pripravená a posvätená. Slávnostnej Eucharistii predsedal a príležitostnú homíliu povedal biskup Jozef Haľko. Pri tejto príležitosti mali veriaci možnosť prijať škapuliar, zapísať sa a stať sa súčasťou duchovného dedičstva karmelitánskeho rádu. Na...

Read More

17. JÚNA- Báč

17. JÚNA- Báč

Vo štvrtok popoludní sme boli na návšteve v Báči, kde pôsobia spriaznené sestry z Kongregácie dcér sv. Františka z Assisi. Využili sme príležitosť navštíviť kostol, v ktorom sa nachádza zázračný obraz Matky Božej, pred ktorým sme sa modlili na úmysly našich rehoľných spoločenstiev. Príjemným prekvapením bolo pre nás – prítomnosť kríža, ktorý bude sprevádzať pápeža Františka počas eucharistického...

Read More

20. JÚNA – P. CYRYL 60-tka

20. JÚNA – P. CYRYL 60-tka

20 júna sa naš spolubrat p. Cyryl M. Drzewicki  dožil krásneho životného jubilea 60 rokov. Pri tejto príležitosti bola za neho odslúžená sv. omša. Pred omšou sme v rehoľnom kruhu a priateľmi p. Cyryla  oslávili toto jeho životné jubileum a ďakovali sme Pánovi za jeho život. ...

Read More

11. JÚNA – Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

11. JÚNA – Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola pre našu komunitu v Marianke dňom plným radosti. Od skorého rána sme boli duchovne spojení so všetkými našimi spolubratmi, pretože Ježišovo Srdce je žriedlom nášho povolania a každý z nás, odpovedajúc na Jeho hlas, sľúbil učiniť svoj život jemu príjemnou obetou, odovzdávanou v duchu Jeho útechy. Nielen to 🙂 . Tento deň priniesol pre naše farské spoločenstvo...

Read More

11. JÚNA – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

11. JÚNA – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

Ľudová zbožnosť silno vníma hodnotu symbolu, a práve Ježišovo srdce je znamenitým symbolom Božieho milosrdenstva; ale nie je len symbolom imaginárnym, ale reálnym, ktorý predstavuje centrum, zdroj, z ktorého vyviera spása pre celé ľudstvo. V evanjeliách nájdeme rôzne zmienky o Ježišovom srdci, napríklad v úryvku, v ktorom sám Kristus hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás...

Read More