29. MAREC – S BLAHOSLAVENOU FRANTIŠKOU SIEDLISKOU

29. MAREC – S BLAHOSLAVENOU FRANTIŠKOU SIEDLISKOU

Každý pôstny piatok sa stretávame v našej tešiteľskej svätyni v Marianke na krížovej ceste. Tentokrát sme pozvali rodiny s deťmi na spoločnú modlitbu, oni pripravili a zorganizovali spoločnú modlitbu po hudobnej stránke. Prosili sme o duchovné uzdravenie rodín, ako aj o posilnenie lásky medzi manželmi. Tento raz bola patrónkou nášej výnimočnej pobožnosti bl. Františka Siedliska, zakladateľka Kongregácie sestier...

Read More

28.MARCA – SPOLOČNÁ NÁVŠTEVA

28.MARCA – SPOLOČNÁ NÁVŠTEVA

Po rannej svätej omši a raňajkách sme sa vydali na cestu, ktorá nás dnes čaká. Cieľom našej púte bola Kalvária, kde sme v modlitbe a sústredení sprevádzali Krista na Krížovej ceste. Z Kalvárie sme vydali do katedrály sv. Emmerama v Nitre, kde, využijúc chvíľu voľného času, modlili sme sa k tu odpočívajúcemu kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi. Napokon sme sa nedaleko katedrály, plný zážitkov naobedovali,...

Read More

SPOLOČNÁ MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA JOZEFA LITOMISKÉHO

SPOLOČNÁ MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA JOZEFA LITOMISKÉHO

Pozývame všetkých našich priateľov, dobrodincov a ľudí dobrej vôle, ktorým je blízka naša tešiteľská charizma, k spoločnej modlitbe za blahorečenie Zakladateľa našej Kongregácie Otca Jozefa Litomiského. Chceme pri generálnom dome našej kongregácie v Marianke založiť duchovné spoločenstvo, ktoré bude okrem modlitby za blahorečenie v modlitbách pamätať na všetkých bratov Tešiteľov, na nové povolania do...

Read More

POZVANIE… (2) + na krížovú cestu pre rodiny

POZVANIE… (2) + na krížovú cestu  pre rodiny

Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu . Rodina je miestom, kde láska rodí život. Dnes sa rodina stále viac odkláňa od svojho pôvodného určenia, a to má hrozné následky pre ľudskú spoločnosť i pre Cirkev. Touto pobožnosťou krížovej cesty chceme vyprosovať uzdravenie našim rodinám. ,,Patrónkou” krížovej cesty bude Františka...

Read More

POZVANIE… (1) +

POZVANIE… (1) +

“Ó, Ježišu na kríži rozpätý, pokorne Ťa prosím, daj mi  milosť, aby som vždy a všade vo všetkom verne plnila najsvätejšiu vôľu Tvojho Otca. A keď sa mi tá Božia vôľa bude zdaťťažká a namáhavá na splnenie, vtedy Ťa, Ježišu, pokorne prosím, nech mi z Tvojich rán zostúpi moc a sila a moje ústa nech opakujú: staň sa vôľa Tvoja, Pane. Ó, Spasiteľ sveta, Milovník ľudského vykúpenia, ktorý v tak...

Read More