Modlitba posvätného ruženca je pre niekoho relax i modlitba hrdinov…

Modlitba posvätného ruženca je pre niekoho relax i modlitba hrdinov…

Bratislava 7. októbra (TK KBS) U Samuela Brečku, ktorý dnes organizuje modlitby za kňazov, tak, ako aj u iných obrátencov a tým skôr konvertitov z Evanjelickej cirkvi a.v. ku Katolíckej Cirkvi, sa vzťah k modlitbe posvätného ruženca postupne vyvíjal. Na začiatku jeho cesty k Bohu bez problémov dokázal prijať vysvetlenie, respektíve definíciu, že modlitba je rozhovor, ale pri ruženci nerozumel, prečo sa...

Read More

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a...

Read More

5. Októbra – Intenzívne :)

5. Októbra – Intenzívne :)

Prvá sobota v mesiaci bola v našej mariánskej bazilike veľmi intenzívna. Veľké sviatkovanie sa začalo už od rána, na ten deň totiž pripadol sviatok sv. Sestry Faustíny – patrónky našej Kongregácie. Rannú svätú omšu celebroval pán biskup František Rábek, vojenský ordinár, homíliu na túto prležitosť predniesol o. Michal Krysztofovicz. Uvažoval o tom, že apoštolskom Božieho Milosrdenstva, bola vlastne tou...

Read More

17 – 18 september: Po stopách spolubratov (2)

17 – 18 september: Po stopách spolubratov (2)

V utorkové ráno sme po rannej svätej omši vyrazili na cestu po stopách našich spolubratov. Vydali sme sa do Prahy, kde sme navštívili kostoly a domy v ktorých pôsobili Tešitelia českej provincie . Najdôležitejším bodom z ktorého sme aj začali bratské putovanie bol cintorín, na ktorom je pochovaný náš otec Zakladateľ, o. Jozef Litomiský. Pri jeho hrobe sme sa modlili na úmysly našej Kongregácie, s ktorými sme...

Read More

13. september – Chorých navštevovať…

13. september – Chorých navštevovať…

V DSS Gerion, v Záhorskej Bystrici, kde našlo svoje útočisko v poslednom štádiu svojho života niekoľko starých a chorých ľudí sme prežívali niekoľkodennú udalosť, návštevu Panny Márie v znaku jej zázračnej sochy z Fatimy. Slávnosť bola o to dôležitejšia, že pritiahla okolo Matky Božej nielen starých a chorých, ale aj deti s ich rodinami, ktorí sa prišli spoločne modliť a zveriť Božej Matke pod...

Read More