11. august – PRIMÍCIE U KŇAZA JERZEGO

11. august – PRIMÍCIE U KŇAZA JERZEGO

Náš P. Faustyn Wesołowski, tohtoročný novokňaz sa hneď v začiatkoch svojej kňazskej služby zastavil v Sanktuáriu Mučeníctva bl. kňaza Jerzego Popiełuszki vo Włocławku. V nedeľu 11. augusta o 11.00 odslúžil primičnú sv. omšu, pri ktorej mal slávnostnú kázeň provinciál  Bonifác Jankowiak. Pri slávení Eucharistie nechýbali naši spolubratia z provinciálneho domu, priatelia P. Faustýna a hlavne mnoho veriacich...

Read More

DO KLÁŠTORA??? PRÍRUČKA PRE HĽADAJÚCICH :)

DO KLÁŠTORA???  PRÍRUČKA PRE HĽADAJÚCICH :)

„Čo ak ma Pán volá do kláštora?” „Možno by som mal byť kňazom?” Také myšlienky sa občas objavia v nejednej hlave. Môže to byť hlas povolania alebo len chuť utiecť od každodenných problémov. Za Ježišom prichádzali mnohotisícové zástupy ľudí, aby ho počúvali, videli zázraky, ktoré konal a mnohý z nich pod jeho vplyvom menili svoje životy. Ale iba niekoľkí počuli od Neho bezprostredne im adresované...

Read More

9. august – NEVŠEDNÉ STRETNUTIA

9. august – NEVŠEDNÉ STRETNUTIA

Piatok deviateho augusta oplýval milými stretnutiami, ktoré sa udiali v hlavnom meste Poľska – Varšave. Generálny predstavený nášho spoločenstva P. Michal M. Krysztofowicz spolu s novokňazom Faustýnom M. Wesołowskim navštívili provinciálny dom Sestier svätej Nazaretskej Rodiny a hlavne sestru Zuzanu Opiłę, ktorá je blízkou priateľkou kongregácie tešiteľov. Sestra Zuzana práve noc po tomto stretnutí opustila miesto...

Read More

V zemi zvanej Tál…

V zemi zvanej Tál…

Milí pútnici ctitelia Matky Božej, turisti a všetci dobrej vôle. Po viac ako 80 rokoch vznikla knižka o Marianke. Je to reprezentačná publikácia, plná vynikajúcich fotografií a informácií o histórii aj súčasnosti najstaršieho pútnického miesta na Slovensku. Jej názov, “V zemi zvanej Tál”, vznikol inšpiráciou z vety v stredovekej listine kde je o Marianke prvá písomná zmienka. Cena publikácie je 15 eur a...

Read More

13. júna – Stigmatizovaná mystička Myrna Nazzour v Marianke a Zlatých Moravciach

13. júna – Stigmatizovaná mystička  Myrna Nazzour v Marianke a Zlatých Moravciach

V spolupráci s inštitútom NAPS (Naše aktivity pre Slovensko), generálny predstavený našej Kongregácie pozval na návštevu našich kláštorov v Marianke a Zlatých Moravciach sýrsku mystičku Myrnu Nazzour. V Marianke bola Myrna už niekoľkokrát, no komunitu v Zlatých Moravciach navštívila prvý krát. Vo štvrtok večer sme sa zhromaždili pri oltári a spoločne chválili Boha. Slávnostnú svätú omšu celebroval...

Read More