9. januára – Spomíname na Matku Alexiu

9. januára – Spomíname na Matku Alexiu

V nedeľu uplynulo 400 rokov od narodenia pre nebo – blahoslavenej Matky Alexie Le Clerc. Spolu s jej duchovnými dcérami sme sa stretli na spoločnom ďakovaní, ktorého hlavným bodom bola slávnostná Eucharistia. Predsedal jej generálny predstavený o. Michał Krysztofowicz, ktorý pri tejto príležitosti predniesol spomienkovú homíliu a na záver sv. omše požehnal sestry relikviami ich Zakladateľky. Druhým bodom...

Read More

31. DECEMBER – Ďakujeme

31. DECEMBER  – Ďakujeme

V posledný deň roka sa naše tešiteľské spoločenstvá zišli okolo eucharistického Krista, aby sme poďakovali Bohu za uplynulý rok, plný Jeho milosti a dobroty a zároveň vynahrádzali za každú nevernosť a ľudskú nedokonalosť. Aj naše spoločenstvo v Marianke prežívalo tento čas milosti výnimočným spôsobom. Začali sme spoločným sláveným Eucharistie a po nej nasledovala adorácia. Našou tešiteľskou tradíciou...

Read More

24. december – Na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …

24. december – Na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …

,,Stojac pred jasličkami hľaďme do stredu: poďme poza svetlá a ozdoby, ktoré sú pekné, a kontemplujme Dieťa. V jeho malosti je celý Boh. Rozpoznajme ho: „Dieťatko, Ty si Boh, Boh-dieťa“. Nechajme sa preniknúť týmto neslýchaným úžasom. Ten, ktorý objíma vesmír, potrebuje byť držaný v náručí. On, ktorý stvoril slnko, potrebuje zahriať. Zosobnená neha potrebuje byť kolísaná. Nekonečná láska má drobné...

Read More

13. DECEMBER – Spoločné stretnutie

13. DECEMBER – Spoločné stretnutie

Deň sme začali rannou modlitbou chvál v našej kaplnke, ako aj meditáciou. Napoludnie sme zasadli k spoločnému stolu v Zlatých Moravciach, kde sme strávili pekné chvíle pri bratskom stole. Tento deň p. Faustyn Wesełowski celebroval sv. omšu na úmysel rodín všetkých našich spolubratov. Spoločné stretnutie sme ukončili agapé v kláštornom refektári. ,,Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Je to sťa vzácny...

Read More

2. novembra – V DUCHOVNOM SPOLOČENSTVE

2. novembra – V DUCHOVNOM SPOLOČENSTVE

„Najkrajším dňom nášho života by mal byť deň našej smrti, pretože nás navždy spojí s Bohom v jeho nepochopiteľnej láske. Naše duše budú navždy zasnúbené božskému Ženíchovi.“ Povzbudení slovami nášho Zakladateľa sme išli na cintoríny, kde sme navštívili našich zosnulých spolubratov. Na ceste našej modlitby a zamyslenia boli miesta ich odpočinku v Marianke, Záhorskej Bystrici, Bratislave – Rači,...

Read More