8. mája – Sviatosť birmovania v Marianke

8. mája  – Sviatosť birmovania v Marianke

Sviatosť birmovania nám do farnosti prišiel vyslúžiť Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, ktorého sprevádzali a svätú omšu spolu s ním koncelebrovali ďalší kňazi: pán farár Michal Krysztofowicz a rektor Kňazského Seminára svätého Cyrila a Metoda ThLic. Pavol Mikula, PhD. Celú prípravu našich birmovancov viedol p. Faustyn Wesołowski a p. Chryzostom Vadrna. Svätú omšu hudobne doprevádzal náš...

Read More

SVEDECTVO

SVEDECTVO

Z návštevy  u Generálneho Predstaveného, Michala M. Krysztofowicza a Pátra Faustina, Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman Svedetstvo a fakty zo života Pátra Kamila, Antona Vanča Pochválený buď pán Ježiš Kristus, Milí naši vzácni, noví priatelia, Bratia Tešitelia z Getsheman. Veľmi nás potešilo, Vaše ochotné a milé prijatie v sídle Kongregácie v Marianke. Zároveň srdečne ďakujeme za láskavosť,...

Read More

12. APRÍLA – PÁTER KAMIL VANČO (2) :)

12. APRÍLA – PÁTER KAMIL VANČO (2) :)

Narodil sa 24. mája 1909 v Hlohovci. Doživotné sľuby zložil do rúk pátra zakladateľa 21. októbra 1934 v Marianke. Bol jedným z prvých tešiteľov, ktorí pochádzali zo Slovenska. Od začiatku svojho povolania bol horlivým, jednoduchým a obetavým rehoľníkom, avšak necítil sa hodný prijať kňazskú vysviacku. Zakladateľ povzbudzoval horlivého mladého spolubrata ku kňazskej službe, ale nenútil ho. Raz ho vzal do...

Read More

12. APRÍLA – MILÉ STRETNUTIE (1) :)

12. APRÍLA – MILÉ STRETNUTIE (1) :)

V našom kláštore v Marianke sme privítali výnimočných hostí – rodinu otca Kamila – Ing. Mariána Vanča spolu so sestrou Ulrikou Vančovou. Spoločné stretnutie nám dalo príležitosť podeliť sa s myšlienkami a informáciami o osobe a živote otca Kamila Vanča. Medzi tešiteľmi patril do prvej štvorice bratov, ktorí vstúpili do novozaloženej Kongregácie v roku 1922 vo Viedni. Mladý Kamil rástol vo svojom rehoľnom...

Read More

7 apríla – Naše 99 rokov

7 apríla – Naše 99 rokov

Na sviatok Panny Márie Sedembolestnej, ktorý sa vtedy slávil siedmeho apríla, v roku 1922 zavítal do kostola na Rennwegu viedenský arcibiskup, kardinál Gustáv Piffl. Páter Polakovič túto udalosť stručne zachytil vo svojich zápiskoch: „O siedmej ráno priviezla drožka kardinála Piffla do kostola na Rennwegu. Prišiel, aby ukázal svetu novú kongregáciu… rehoľníkov, ktorí sa mali v jeho prítomnosti prostredníctvom...

Read More