Páter Ján Polakovič

Páter Ján Polakovič

Páter Ján Polakovič sa narodil 3. júla 1898 v Rači. Do kongregácie vstúpil v roku 1921. Kňazskú vysviacku prijal z rúk patriarcha Huyna v Ríme 12. decembra 1926. Bol to prvý kňaz vysvätený v Kongregácii bratov tešiteľov. V rokoch 1939 – 1950 plnil úlohu generálneho vikára a provinciála. Počas prenasledovania ho odsúdili na päť rokov odňatia slobody. Zomrel v povesti svätosti 25. augusta 1973. V homílii...

Read More

8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

Náš kláštor v piatok dopoludnia navštívili výnimoční hostia – pani Mária Hatalová spolu s pánom Viliamom Polakovičom. Pán Viliam je synom Dominika Polakoviča, ktorý bol rodným bratom o. Jána, spoluzakladateľa našej Kongregácie. Spoločné stretnutie prebiehalo v rodinnej atmosfére, počas ktorej sme mohli bližšie spoznať osobu o. Jána. Jeho prínos pri zakladaní a rozvoji Kongregácie bratov Tešiteľov je...

Read More

2 OKTÓBRA – Cesta za O. Litomiským

2 OKTÓBRA – Cesta za O. Litomiským

Po dvojročnej pauze zapríčinenej pandémiou sa nám podarilo obnoviť tradíciu každoročného putovania k hrobu nášho Zakladateľa. Prvým zastavením nášho putovania bol benediktínsky kláštor v Rajhrade, kde sme mali možnosť spoznať jeho históriu i súčasnosť a skamarátiť sa s pávmi, ktoré tam bratia chovajú. 😊 Potom naša cesta pokraovala do Prahy. Pri hrobe Zakladateľa sme s vďačnosťou položili kvety a zapálili...

Read More

1 OKTÓBRA – 75 výročie odchodu do Otcovho domu arcibiskupa Pavla Huyna

1 OKTÓBRA – 75 výročie odchodu do Otcovho domu arcibiskupa Pavla Huyna

V piatok popoludní sme sa vydali do kláštora sestier tešiteliek v Rajhrade. Cieľom našej cesty bola účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 75. výročia smrti ich zakladateľa, o. arcibiskupa Pavla Huyna. V hodine milosrdenstva sa začala krížová cesta vedená najmladšími sestrami, ktorá nám prostredníctvom myšlienok otca Huyna približovala tajomstvo vykúpenia. Potom sme boli pozvaný do diecézneho múzea na...

Read More

25 SEPTEMBRA – 1.sľuby sr. Zdenky

25 SEPTEMBRA – 1.sľuby sr. Zdenky

Sr. Zdenka, z Božej milosti, rozhodla zložiť 1. sľuby v Kongregácii sestier Tešitelieki. Tejto slávnosti predsedal Generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal Krysztofowicz, CCG, spolu s p. Faustínom, CCG a slávnostným kazateľom bol strýko  sr. Zdenky p. František Kovaľ, SJ. Tejto milej slávnosti sa zúčastnila aj Generálna predstavená sr. M. Pavla, spolu so svojou vikárkou sr. M. Michaelou, všetky sestry Slovenskej...

Read More