Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky Drahí bratia a sestry, keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, aby splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa podieľali na tomto poslaní, zameranom na spásu sveta. Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému...

Read More

2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

2. FEBRUÁR – SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

„Zasvätený život je teda povolaný, aby neustále rozhojňoval dar evanjeliových rád stále silnejšou a opravdivejšou láskou, prežívanou v trojičnom rozmere: láskou ku Kristovi, ktorá pozýva k dôvernému priateľstvu s ním; láskou k Svätému Duchu, ktorá uspôsobuje duše na prijatie jeho vnuknutí; láskou k Otcovi – najhlbšiemu zdroju a najvyššiemu cieľu zasväteného života.Takto sa stane vyznaním a znakom...

Read More

Posolstvo Svätého Otca Františka na 29. svetový deň chorých 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na 29. svetový deň chorých 2021

Drahí bratia a sestry!         Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. februára 2021 na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, je najvhodnejšou príležitosťou, aby sme osobitnú pozornosť venovali chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, rodinách alebo v komunitách. Myslím predovšetkým na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku pandémie koronavírusu....

Read More

14. JANUÁRA – Film o Matke Róze Vůjtěchovej

14. JANUÁRA – Film o Matke Róze Vůjtěchovej

Dokumentárny film o Zakladateľke Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho – Matke Róze Vůjtěchovej “Tajomná radosť” odvysiela TV Lux v týchto termínoch: TV Lux 2. 2. 2021 21:15:00 Tajomná radosť TV Lux 4. 2. 2021 01:10:00 Tajomná radosť TV Lux 6. 2. 2021 10:50:00 Tajomná radosť TV Lux 7. 2. 2021 22:00:00 Tajomná radosť TV Lux 8. 2. 2021 10:20:00 Tajomná...

Read More

6. januára – Zjavenie Pána – Traja králi

6.  januára – Zjavenie Pána – Traja králi

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania. Okrem...

Read More