O tešiteľoch...

           4

,,Treba sa podujať na “drinu” znovuzískania neobvyklej šance potešiť Bohočloveka, ktorá nám ľuďom bola daná v Getsemanskej záhrade, a tam sme o ňu aj prišli. Kristus sa trikrát obracia na apoštolov, na troch vyvolených uprostred noci. Odkrýva im celú drámu tej chvíle a prosí:, ,Bdejte so mnou a modlite sa”. Len tento jediný raz prosí Boh o podporu a útechu od ľudí a nedostáva ju. Vyvolení spia!” –  sv. Ján Pavol II.

Môžete finančne podporiť naše fungovanie, keď pošlete finančný dar na účet: 

SK85 0900 0000 0051 6201 1098

Viac...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života komunity

november 21, 2020 |

21. NOVEMBRA – ĎAKUJEME ANJELOM

Z celého srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do našej akcie „Staň sa anjelom útechy.“...

október 30, 2020 |

30 októbra -Staň sa “anjelom útechy”

„Potom sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho.“ V záhrade Getsemanskej, kde Kristus prežíval chvíle...

október 20, 2020 |

10. -14. OKTÓBER – V KAPUCÍNSKOM SVETE

 V sobotu predpoludním sme sa zúčastnili osláv strieborného jubilea sestry Magdalény Flor v kapucínskom...

október 7, 2020 |

5. OKTÓBER – SEKRETÁRKA A PATRÓNKA

Liturgická spomienka sv. Faustíny má pre našu komunitu veľký význam. V roku 2013 pred slávnym obrazom...

október 7, 2020 |

29.SEPTEMBER – ULOŽENIE KAMEŇA Z GARGANO

V deň sviatku troch archanjelov sme sa poďakovali dobrému Bohu za ich službu počas slávnostnej Eucharistie v...

september 30, 2020 |

27. SEPTEMBER – Deň plný radosti.

 Naše sestry kapucínky slúžiace v našej bazilike v Marianke prežívali veľkú radosť z jubilea. Presne...

september 17, 2020 |

16. SEPTEMBRA – PRI MAME

Slávnosť Bolestnej Božej Matky je veľkou udalosťou v živote našej Kongregácie. Je to čas, keď si...

september 16, 2020 |

15 SEPTEMBRA – Posviacka generálneho domu

Dňa 15. 9. 2020 spolu so všetkými sestrami Slovenskej provincie stretlisme sa v Brne, na posviacke nového...

Viac...