13. DECEMBER – Spoločné stretnutie

Posted by on december 16, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 13. DECEMBER – Spoločné stretnutie

13. DECEMBER – Spoločné stretnutie

Deň sme začali rannou modlitbou chvál v našej kaplnke, ako aj meditáciou. Napoludnie sme zasadli k spoločnému stolu v Zlatých Moravciach, kde sme strávili pekné chvíle pri bratskom stole. Tento deň p. Faustyn Wesełowski celebroval sv. omšu na úmysel rodín všetkých našich spolubratov. Spoločné stretnutie sme ukončili agapé v kláštornom refektári.

,,Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky”. Žalm 133