2. novembra – V DUCHOVNOM SPOLOČENSTVE

Posted by on november 2, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 2. novembra – V DUCHOVNOM SPOLOČENSTVE

2. novembra – V DUCHOVNOM SPOLOČENSTVE

„Najkrajším dňom nášho života by mal byť deň našej smrti, pretože nás navždy spojí s Bohom v jeho nepochopiteľnej láske. Naše duše budú navždy zasnúbené božskému Ženíchovi.“

Povzbudení slovami nášho Zakladateľa sme išli na cintoríny, kde sme navštívili našich zosnulých spolubratov. Na ceste našej modlitby a zamyslenia boli miesta ich odpočinku v Marianke, Záhorskej Bystrici, Bratislave – Rači, Skýcove, Žitavanoch a vo Viedni.

Tento deň je zvláštnym darom modlitbovej spomienky Cirkvi, v ktorý môže každý kňaz slúžiť až tri sväté omše. V našej modlitbe sme obklopili našich zosnulých bratov na čele s Otcom Zakladateľom,  ktorého hrob sme navštívili začiatkom minulého mesiaca v Prahe, naše rodiny, priateľov a dobrodincov našej Kongregácie.

 Vďaka Bohu za tých, „ktorých životy sa nezmenili, ale ani neskončili“