1.novembra – VEČER SO SVÄTÝMI

Posted by on november 2, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 1.novembra – VEČER SO SVÄTÝMI

1.novembra – VEČER SO SVÄTÝMI

Pondelkový večer v našej bazilike v Marianke bol pre mnohých milou bodkou na záver slávnosti všetkých svätých. O 18.30 sme začali sv. omšou, ktorú viedol o. Faustyn Wesołowski, počas ktorej tajomstvo povolania k svätosti priblížil o. MichaL generálny predstavený.  Vo svojich slovách sa opieral na verše z Apokalypsy sv. Jána, v ktorých sa skrýva tajomstvo kresťanského povolania: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“.

Po Eucharistii sme mali možnosť si vypočuť prednášku s názvom: ,,Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!”

Potom sme spevom litánií ku všetkým svätým oslavovali  Eucharistického Krista, ďakujúc mu za nespočetné zástupy našich nebeských priateľov, ktorých relikvie nás sprevádzali pri spoločnej modlitbe.

Večer Chvál sme ukončili prijatím Božieho požehnania pre začínajúci sa čas modlitieb a spomienok na úmysel našich blízkych zasnulých.