Páter Ján Polakovič

Posted by on október 10, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na Páter Ján Polakovič

Páter Ján Polakovič

Páter Ján Polakovič sa narodil 3. júla 1898 v Rači. Do kongregácie vstúpil v roku 1921. Kňazskú vysviacku prijal z rúk patriarcha Huyna v Ríme 12. decembra 1926. Bol to prvý kňaz vysvätený v Kongregácii bratov tešiteľov. V rokoch 1939 – 1950 plnil úlohu generálneho vikára a provinciála. Počas prenasledovania ho odsúdili na päť rokov odňatia slobody. Zomrel v povesti svätosti 25. augusta 1973. V homílii prednesenej na jeho pohrebe zazneli slová: „Bol to oddaný, čnostný služobník Cirkvi, ktorý mal hlbokého ducha a ktorého život bol preniknutý hlbokou láskou. Strácame veľkého ctiteľa Božského Srdca Ježišovho. Jeho život bol čistý a bez poškvrny…“ Páter Ján bol najbližším spolupracovníkom a živým obrazom zakladateľa. Spolubratia si ho zapamätali ako skromného, disciplinovaného rehoľníka, ktorý dôkladne zachovával konštitúcie a predpisy. Jeho príklad pritiahol mnohých k tomu, aby zasvätili svoj život Ježišovi trpiacemu v Getsemanskej záhrade.