8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

Posted by on október 10, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

8. OKTÓBRA – Pri zdrojoch 😊

Náš kláštor v piatok dopoludnia navštívili výnimoční hostia – pani Mária Hatalová spolu s pánom Viliamom Polakovičom. Pán Viliam je synom Dominika Polakoviča, ktorý bol rodným bratom o. Jána, spoluzakladateľa našej Kongregácie.

Spoločné stretnutie prebiehalo v rodinnej atmosfére, počas ktorej sme mohli bližšie spoznať osobu o. Jána. Jeho prínos pri zakladaní a rozvoji Kongregácie bratov Tešiteľov je neoceniteľný. Bol najbližším spolupracovníkom Otca Litomiského, propagátorom zasvätenia rodín Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a horlivým adorátorom Eucharistického Ježiša. Vďaka úsiliu Otca generálneho v blízkej budúcnosti vydá naša Kongregácia knihu venovanú otcovi Jánovi a otcovi Labrovi Noskovičovi – druhému generálnemu predstavenému Tešiteľov.

Pri spoločnom stole sme sa mohli obohatiť svedectvom o živote Otca Jána, jeho hlbokom vzťahu s Matkou Božou a prehĺbiť poznanie o najbližšej rodine o. Jána, najmä o jeho sestre Augustíne.

Okrem toho bolo pre nás príjemným prekvapením oboznámiť sa s fotografiami o. Jána zo súkromných zbierok pána Viliama, ako aj prijatím jeho súkromnej modlitebnej knižky a tiež knihy náboženskej, ktorú daroval svojej matke.

Vďaky vzdávame za tento deň, ktorý nás duchovne priblížil k tým, ktorí stáli na počiatku našej rehoľnej rodiny. 😊