14. SEPTEMBRA – Sľuby

Posted by on september 18, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 14. SEPTEMBRA – Sľuby

14. SEPTEMBRA – Sľuby

V našej mariánskej svätyni v Marianke na vigíliu Sedembolestnej Panny Márie 14.9.2021 náš brat Patryk Ryża obnovil svoje rehoľné sľuby na dobu 3 rokov, zasvätiac sa  Bohu tým, že bude zachovávať evanjeliové rady: poslušnosť, chudobu a čistotu. Slávnostnú svätú omšu predsedal generálny predstavený našej Kongregácie o. Michał Krysztofowicz, ktorý sa veriacim prihovoril týmito slovami:

„V očiach súčastného sveta rehoľné sľuby často vyzerajú, ako otroctvo človeka, preto v mnohých srdciach sa môže dnes zrodiť otázka: čo prináša do sveta tešiteľská charizma? Tešitelia sú povolaní, aby: poukazovali obraz Boha, ako milujúceho Otca, majú byť priateľmi sprevádzajúcimi Krista v Najsvätejšej Sviatosti a s trpiacimi bratmi, a tu majú načerpať silu, aby boli ľuďmi nádeje v tak veľmi stratenom svete.”

Modlitbami zahrnuli br. Patryka najbližší z rodiny, priatelia, bratia – ktorí na našu slávnosť prišli z rôznych domov našej Kongregácie. Po ukončení Eucharistie nasledovalo agapé v kláštornom refektári.

Ďakujeme Bohu za Dar života a povolania br. Patryka a želáme mu, aby prežívajúc Božiu lásku zdieľal sa ňou s innými.