12.-15. SEPTEMBRA – Spolu so Svätým Otcom

Posted by on september 18, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 12.-15. SEPTEMBRA – Spolu so Svätým Otcom

12.-15. SEPTEMBRA – Spolu so Svätým Otcom

Pápežská púť bude ešte dlho rezonovať v živote veriacich na Slovensku. Svätý Otec sa dotkol mnohých oblastí života našej Cirkvi. Pre nás zasvätených bolo nepochybne úžasným zážitkom stretnutie so sv. Otcom Františkom v Dóme sv. Martina v Bratislave. Tu boli pre nás povedané dôležité slová:

Drahé a drahí, som Bohu vďačný za to, že som tu s vami; a ďakujem vám zo srdca za to, čo robíte, i za to, čím ste a za to, čo urobíte inšpirovaní touto homíliou, ktorá je zároveň semienkom, ktoré zasievam… Uvidíme, či rastliny vyrastú! Prajem vám, aby ste naďalej kráčali cestou evanjeliovej slobody, v tvorivosti viery a v dialógu, ktorý vyviera z Božieho milosrdenstva. Boh nás stvoril ako bratov a sestry a volá nás k tomu, aby sme boli tvorcami pokoja a svornosti. Zo srdca vás žehnám. A, prosím vás, modlite sa za mňa. Ďakujem!

Nechýbali ani naši bratia v Šaštíne, kde sa konala národná slávnosť ku cti našej Sedembolestnej patrónky. Aj tu zazneli dôležité slová, ktoré dávajú konkrétne smery do nášho každodenného života:

 „Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!“