Kniha Božia Pochodeň

Posted by on august 13, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na Kniha Božia Pochodeň

Kniha Božia Pochodeň

V mesiaci august, vydáva Kongregácia bratov Tešiteľov z Getseman 2. vydanie knihy Božia Pochodeň o živote a duchovnosti P. Jozefa Litomiského – Zakladateľa Kongregácie.

Životopis pátra Jozefa Litomiského, umožňuje širšej verejnosti oboznámiť sa s jeho odkazom, ktorý sa zrkadlí aj v spiritualite jeho duchovných synov a dcér. V roku 1922 založil rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktorí s láskou konajú zadosťučinenie za svoje hriechy, za hriechy Cirkvi a celého sveta. Tajomstvo ich zasvätenia vyplýva z dramatickej prosby Spasiteľa „Ostaňte tu a bdejte so mnou“, ktorú vyslovil v Getsemanskej záhrade.

Jeho posolstvo je stále aktuálne a v dnešnej dobe tiež inšpiruje mnohých zasvätených i laikov.pochoden

Prvé vydanie knihy Božia Pochodeň vyšlo v roku 2016, kedy uplynulo 60 rokov od jeho smrti. Druhé vydanie vychádza pri príležitosti nadchádzajúceho stého výročia vzniku Kongregácie bratov Tešiteľov z Getseman.