16. júla – Posvätenie adoračnej kaplnky

Posted by on júl 21, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 16. júla – Posvätenie adoračnej kaplnky

16. júla – Posvätenie adoračnej kaplnky

V deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu z hory Karmel, zažila naša svätyňa v Marianke špeciálnu udalosť. Po takmer piatich rokoch bojov, bola adoračná kaplnka pripravená a posvätená. Slávnostnej Eucharistii predsedal a príležitostnú homíliu povedal biskup Jozef Haľko. Pri tejto príležitosti mali veriaci možnosť prijať škapuliar, zapísať sa a stať sa súčasťou duchovného dedičstva karmelitánskeho rádu. Na slávnosti nechýbali spriaznené s nami sestry Tešiteľky BSJ a sestry z Kongregácie dcér sv. Františka, ktoré prišli z Báču.

V strede adoračnej kaplnky sa nachádza postava Božej Matky – eucharistickej ženy, ktorá vo svojom srdci ukrýva Ježiša – Hostiu. Táto kaplnka napĺňa duchovné želanie nášho Zakladateľa Jozefa Litomiského, aby sa eucharistická charizma tešiteľov stávala súčasťou života veriacich, uprostred ktorých dennodenne slúžime. Adoračná kaplnka v Marianke je otvorená denne od pondelka do soboty od 15.00 do 18.00 hodiny. Tu treba pripomenúť, že ide o druhú adoračnú kaplnku pripravenú úsilím bratov Tešiteľov. Prvá kaplnka bola vybudovaná pri kostole Božského Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach vďaka úsiliu o. Tymoteusza Góreckiego. V roku zasväteného života (2015) ju posvätil biskup Viliam Judák.

,,Povolanie každého človeka sa má prejavovať modlitbou, zvlášť adoráciou, ktorou máme vynahradiť Božskému Srdcu Ježišovmu jeho smrteľný smútok. Takto má každý povolaný príležitosť prinášať obetu zadosťučinenia a zároveň sa usilovať o svoju dokonalosť.”

                                                                                                                                                                                            Jozef Litomiský