11. JÚNA – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

Posted by on jún 12, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 11. JÚNA – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

11. JÚNA – HODY V ZLATÝCH MORAVCIACH

Ľudová zbožnosť silno vníma hodnotu symbolu, a práve Ježišovo srdce je znamenitým symbolom Božieho milosrdenstva; ale nie je len symbolom imaginárnym, ale reálnym, ktorý predstavuje centrum, zdroj, z ktorého vyviera spása pre celé ľudstvo. V evanjeliách nájdeme rôzne zmienky o Ježišovom srdci, napríklad v úryvku, v ktorom sám Kristus hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 28-29). Podstatná udalosť je potom Kristova smrť, ktorú opisuje Ján. Tento evanjelista dosvedčuje to, čo videl na Kalvárii: jeden z vojakov vtedy, keď bol už Ježiš mŕtvy, mu kopijou prebodol bok a z rany vyšla krv a voda (porov. Jn 19, 33-34). Ján spoznáva v tomto zdanlivo náhodnom znamení naplnenie proroctiev: z Ježišovho srdca, baránka obetovaného na kríži, vyviera pre všetkých ľudí odpustenie a život.

Pápež František