26. mája – „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

Posted by on máj 28, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 26. mája – „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

26. mája – „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu

Streda bola pre nás výnimočným časom, pretože sa nám po veeeeeeeeeeeeeeeeeeľmi dlhom čase podarilo stretnúť spolu v bratskom spoločenstve. Tým – viac – kto spája bratov je Mama. Preto sme naše kroky nasmerovali na Staré Hory, do svätyne so zázračnou sochou Matky Božej. Tam pred jej tvárou sme slávili Eucharistiu s modlitbou za dar nových tešiteľských povolaní a tiež na úmysel našich matiek, ktoré dnes slávili sviatok v Poľsku. Po svätej omši sme sa poklonili sv. Jozefovi, ktorému sme odovzdali všetky naše každodenné záležitosti.  Pobyt pri Mame sme ukončili dobrou kávou v kláštore otcov karmelitánov, ktorí nás pozvali do svojho kláštora v Banskej Bystrici. Mali sme možnosť navštíviť ich štyri zákutia a tiež kostol, v ktorom každý deň slávia Eucharistiu. Mali sme aj takto príležitosť pozrieť sa na mesto z vtáčej perspektívy a obdivovať jeho krásu. Po načerpaní duchovných síl nadišiel čas uspokojiť tiež aj fyzické, tak nám neostal čas na spoločné agapé. Večer bol pre nás časom reflexie, pretože sme navštívili neďaleký cintorín v Zlatých Moravciach pamätajúc na našich blízkych zomrelých. Tento veľmi úspešný deň môžeme zhrnúť slovami Žalmistu: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.“