SVEDECTVO

Posted by on apríl 17, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na SVEDECTVO

SVEDECTVO

Z návštevy  u Generálneho Predstaveného, Michala M. Krysztofowicza a Pátra Faustina, Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman

Svedetstvo a fakty zo života Pátra Kamila, Antona Vanča

Pochválený buď pán Ježiš Kristus,

Milí naši vzácni, noví priatelia, Bratia Tešitelia z Getsheman.

Veľmi nás potešilo, Vaše ochotné a milé prijatie v sídle Kongregácie v Marianke. Zároveň srdečne ďakujeme za láskavosť, obetavosť, úsilie a informácie, s ktorými ste nás obdarovali o našom príbuznom, Pátrovi Kamilovi Vančovi a o jeho vzornom, skvelom a bohumilom živote. O Pátrovi Kamilovi sme sa dozvedeli len nedávno, vďaka rehoľnému životu sestry Ulriky, Kristínky Vančovej. Je nám ľúto, že sme ho počas života nemali možnosť osobne stretnúť, keďže žil takmer na dosah nášho bydliska v Bratislave a sme presvedčení, že by bol tomu veľmi rád. Je pre nás veľkou cťou, že na Hlavnej stránke O Tešiteľoch ste už 12. apríla t. r. vzdali hold tak ctihodnému a vo viere pevnému mužovi, čo sme vycítili pri spoločnom rozhovore u Vás dňa 11. apríla, a to si veľmi vážime. Ako sme v krátkosti pri stretnutí o pôvode našej rodiny rozprávali, iste by otca Kamila zohriali aj naše postrehy o perfektnom kresťanskom živote našej mamičky a nášho otecka, ako nás vychovali so vštepením kresťanskej viery, na ktorú sme nezanevreli a že všemožne sme ju aj našim deťom vštepovali ďalej do sŕdc.HLAVNA1

Deň 11. apríl 2021 bude pre našu rodinu veľmi pamätný a zlomový vďaka celoživotnej obetavosti nášho príbuzného Pátra Kamila, ktorý ktorého budeme neustále prosiť o dary vytrvalosti, pravosti a pevnosti žitia v kresťanskej viere, a to aj napriek ťažkostiam, ktoré nám prinášajú celoživotné skúšky strastiplného života. Sme presvedčení, že s otcom Kamilom to perfektne zvládneme a že jeho pamiatku budeme natrvalo šíriť tak, aby meno Vančo bolo zachované cnostne a s úctou.

Záverom nám dovoľte prosím, aj pre našu životnú cestu použiť ukazovateľ smeru životnej cesty Pátra Kamila, ktorá by sa mohla stať našim krédom a po ktorej určite kráčal tak, aby aj v nepohode režimu a jeho nespravodlivosti bojoval a zvíťazil iba láskou dobra a milosrdenstva. Prosíme Vás spoločne o modlitby, aby sa mohol stať aj našim ochrancom:

 

„Pane, prijmi nás takých akí sme a daj nám silu stať sa takými,

akých Ty nás chceš mať.

Daj prosíme, aby mučeníctvo lásky hodné podstúpeniu mučeníckej smrti

nezaostalo v nás za mučeníctvom telesným, pretože láska je mocnejšia

ako smrť. A s láskou, zbraňou zmieru nám dovoľ všade zvíťaziť,

i v pozemskom utrpení.

Aby pre lásku k Bohu sme sa ničoho nebáli, a pre lásku k blížnemu,

by sme všetko Ježišovi obetovali,

aby sme tešili Jeho Božské srdce v Záhrade Getsemanskej, na kríži

a v Bohostánku.“

 

S pozdravom Pokoj Pánov, nech zostáva navždy medzi nami,

Ulrika Kristína Vančová a Marián Vančo.