12. APRÍLA – PÁTER KAMIL VANČO (2) :)

Posted by on apríl 14, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 12. APRÍLA – PÁTER KAMIL VANČO (2) :)

12. APRÍLA – PÁTER KAMIL VANČO (2) :)

Narodil sa 24. mája 1909 v Hlohovci. Doživotné sľuby zložil do rúk pátra zakladateľa 21. októbra 1934 v Marianke. Bol jedným z prvých tešiteľov, ktorí pochádzali zo Slovenska.

Od začiatku svojho povolania bol horlivým, jednoduchým a obetavým rehoľníkom, avšak necítil sa hodný prijať kňazskú vysviacku. Zakladateľ povzbudzoval horlivého mladého spolubrata ku kňazskej službe, ale nenútil ho. Raz ho vzal do Rajhradu v nádeji, že matka Růža, zakladateľka tešiteliek, pomôže mladému rehoľníkovi nájsť Božiu vôľu ohľadom jeho povolania. Pred bránou kláštora tešiteliek zakladateľ mladému spolubratovi veľmi vážne povedal: „Kamil, táto žena ti povie, či máš byť kňazom, alebo nie.“ Brat zareagoval okamžite: „Odkiaľ môže tá ženská vedieť, či budem kňazom, alebo nie?“ Matka Róza oboch hostí srdečne prijala. Brat Kamil nechcel predstaveným prekážať pri rozhovore, a preto sa rozhodol miestnosť diskrétne opustiť. Keď si matka Róza všimla, že brat Kamil ticho opúšťa miestnosť, uprela naňho prenikavý pohľad a povedala: „Aby si vedel, že tá ženská môže niečo vedieť, tak ti tiež hovorím, že budeš kňazom.“ Slová svätej zakladateľky spôsobili, že brat Kamil prijal kňazskú vysviacku 25. júna 1939.

Jedným z jeho prvých pôsobísk bola Marianka. Z obdobia svojho pôsobenia si spomínal na istú udalosť:1aaa Ako mladý kňaz išiel peši do Marianky. Zablúdil a prišiel na celkom neznáme miesto. Čudoval sa, pretože cestu, po ktorej išiel, poznal veľmi dobre. Dlho blúdil a nedokázal nájsť správnu cestu, až sa nakoniec zastavil na mieste, na ktorom si všimol mužov pracujúcich s drevom. Jedného z nich privalilo drevo a kričal: „Kde je teraz kňaz, keď ho najviac potrebujem? Vykonal som si deväť prvých piatkov, a teraz, keď zomieram a potrebujem sa vyspovedať, tu kňaz nie je!“ Len čo to páter Kamil začul, prišiel k mužovi a vyspovedal ho. Túto udalosť vnímal ako mimoriadne znamenie. Muža spod stromu vytiahli, avšak počas prevozu do nemocnice zomrel. Tento fakt, ktorý sa odohral v živote pátra Kamila, by sme mohli považovať za zhodu okolností. Lenže ten, kto verí a ctí si Božské Srdce Ježišovo, vidí v ňom naplnenie prísľubu, ktorý dal Ježiš svätej Margite Alacoque, že každý, kto si vykoná deväť prvých piatkov, nezomrie bez toho, aby sa zmieril s Bohom.

Ďalšími pôsobiskami pátra Kamila boli: České Budějovice, Suché Vrbné, Nepomuky a Sokolovce. V roku likvidácie rehoľného života v Československu, v noci z 13. na 14. apríla 1950, bol odsúdený na doživotný trest odňatia slobody. Po 13 rokoch väznenia ho však prepustili na slobodu. Žil v Bratislave na Klincovej ulici a pomáhal pri pastorácii v Kostole Najsvätejšej Trojice. Posledné chvíle svojho života strávil v provinciálnom dome sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Dňa 12. februára 2000 si vo veku 90 rokov odišiel po veniec života. Je pochovaný na farskom cintoríne v Marianke.