12. APRÍLA – MILÉ STRETNUTIE (1) :)

Posted by on apríl 14, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 12. APRÍLA – MILÉ STRETNUTIE (1) :)

12. APRÍLA – MILÉ STRETNUTIE (1) :)

V našom kláštore v Marianke sme privítali výnimočných hostí – rodinu otca Kamila – Ing. Mariána Vanča spolu so sestrou Ulrikou Vančovou. Spoločné stretnutie nám dalo príležitosť podeliť sa s myšlienkami a informáciami o osobe a živote otca Kamila Vanča.

Medzi tešiteľmi patril do prvej štvorice bratov, ktorí vstúpili do novozaloženej Kongregácie v roku 1922 vo Viedni. Mladý Kamil rástol vo svojom rehoľnom povolaní pod krídlami samotného Zakladateľa. Nie bez významu bolo v jeho živote stretnutie s Matkou Rózou Vujtechovou – Zakladateľkou Sestier Tešiteliek BSJ, ktorá mu ukázala cestu ku kňazstvu. Po skončení volebného obdobia cez generálneho predstaveného bratov tešiteľov o. Karola Moravčíka pre zložitú politickú situáciu a nemožnosťou zvolania generálnej kapituly sa spolubratia obrátili s prosbou na o. Kamila o duchovné a formálne sprevádzanie Kongregácie, až do kánonickej voľby nového predstaveného. Služba o. Kamila trvala 3 roky.

Spoločne strávený čas nás zaviedol aj na miesto odpočinku o Kamila na neďaleký cintorín. Tam, pri jeho hrobe sme ho zahrnuli do modlitieb, a vďačnosti Bohu za dar jeho života.