1. apríla – V GETSEMANI

Posted by on apríl 3, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 1. apríla – V GETSEMANI

1. apríla – V GETSEMANI

Vo večerných hodinách svätú omšu večere Pánovej celebroval generálny predstavený o. Michal Krysztofowicz, ktorý v Božom slove priblížil prítomným význam a hĺbku tajomstva dňa, upriamujúc tak zrak veriacich na stranu Getsemany, slovami Otca Zakladateľa: „Každú možnosť, ktorá sa nám naskytne, musíme využiť na sebazaprenie, obetu a lásku, aby každý náš deň priniesol opravdivé potešenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, aby sme mu takto zadosťučinili za vlažnosť a pričinili sa k posväteniu a spáse nesmrteľných duší”.

Od 23.00 hodiny až do ranných hodín Veľkého piatku, plniac tradíciu Kongregácie zostáli sme celú noc na modlitbe. Naše bdenie bolo špecifickou odpoveďou na Ježišove slová: „zostaňte tu a bdejte so Mnou.” Prvá hodina bdenia, ktorá je v spiritualite Cirkvi  sa nazýva svätá hodina a zhromaždila bratov k spoločnej adorácii, počas, ktorej sme obnovili svoje rehoľné sľuby: ,,Pred Ježišom Kristom, mojím Spasiteľom v Eucharistii prítomným, na potešenie jeho trpiaceho Srdca a Nepoškvrneného Srdca blahoslavenej Panny Márie – Bolestnej Tešiteľky, obnovujem všemohúcemu Bohu svoje sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti podľa Konštitúcií bratov Tešiteľov z Getseman. Amen”. Sme sprevádzali Krista v Jeho smrteľnom smútku. Naše bdenie sme ukončili rannou modlitbou breviára.