2. MARCA – Spolu s Otcom Zakladateľom

Posted by on marec 4, 2021 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 2. MARCA – Spolu s Otcom Zakladateľom

2. MARCA – Spolu s Otcom Zakladateľom

Tento deň sa všetci bratia Tešitelia duchovne spojili s Otcom Generálom v spoločnej oslave Boha za osobu nášho Zakladateľa. Bola to pre nás ďalšia príležitosť žasnúť sa nad tým, aké veľké veci nám urobil ten, ktorý je Mocný (por. Lk 1,49), keď povolal k bytiu našu Kongregáciu bratov Tešiteľov z Gethseman. Každý deň máme možnosť v adorácii Najsvätejšej Sviatosti ako milovaný učeník spočinúť na jeho Srdci. Je to tiež moment, v ktorom zahŕňame do modlitieb našich najbližších, dobrodincov a všetkých, ktorých nám Pán posiela do cesty.

Hlavné oslavy pripomínajúce Otca Litomiského prebehli v generálnom dome v Marianke. Zhromaždení v jeho oratóriu sme sa spolu modlili o skoré blahorečenie Otca Jozefa a o dar nových povolaní. Oratórium je pre nás výnimočným miestom, pretože sa v ňom nachádza oltár, pri ktorom Zakladateľ slúžieval sväté omše a tiež je tam replika milostivého obrazu Matky Božej Staroboleslavskej, ktorej zveril do ochrany celú našu kongregáciu.

Po modlitbe sme sa odobrali do pamätnej izby Otca Litomiského, ktorú požehnal o. Faustyn Wesołowski. V nej sú uložené pamiatky po Zakladateľovi zhromaždené v posledných rokoch z našich bývalých kláštorov. Pri tejto príležitosti predstavený domu požehnal aj obnovené priestory nášho kláštora, ktoré sme začali rekonštruovať ešte pred začatím epidémie korony.

Vrcholným momentom dňa bola slávnostná Eucharistia celebrovaná v našej bazilike o 18:00 hod., počas ktorej otec generál plamenite kázal o význame našej služby v súčasnom svete.

Večer sme sa usadili ako Mária k Ježišovým nohám, aby sme pri eucharistickej adorácii zotrvali v tichom Te Deum za všetky milosti udelené našej Kongregácii. Nech je Boh oslávený za veľké veci, ktoré nám vykonal. 😊