24. DECEMBRA – ZLATÉ MORAVCE

Posted by on december 27, 2020 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 24. DECEMBRA – ZLATÉ MORAVCE

24. DECEMBRA – ZLATÉ MORAVCE

,,V jasliach sa slávi zmluva medzi Bohom a ľuďmi, medzi zemou a nebom. Betlehem je miestom radosti, stáva sa aj školou dobroty, pretože tu sa zjavuje milosrdenstvo a láska, ktoré viažu Boha k jeho deťom. Tu sa viditeľne dosvedčuje bratstvo, ktoré musí zväzovať všetkých, čo sú bratmi vo viere, pretože sú deťmi jedného nebeského Otca. V tomto priestore spoločenstva Betlehem žiari ako dom, kde všetci môžu nájsť pokrm – etymologicky toto meno znamená dom chleba – a určitým spôsobom sa ohlasuje veľkonočné tajomstvo Eucharistie.

V Betleheme ako pri symbolickom oltári sa už slávi Život, ktorý neumiera, a ľuďom všetkých čias sa darúva ako predchuť pokrmu nesmrteľnosti, ktorý je „chlebom pútnikov”, „pravým chlebom synov” (porov. sekvenciu Lauda Sion). Jedine Vykupiteľ, narodený v Betleheme, môže splniť tie najhlbšie očakávania ľudského srdca a zmierňovať utrpenia a tíšiť rany.”

                                                                                                                                      sv. JÁN PAVOL II.