11-13. SEPTEMBRA – OSLAVOVALI SME NARODENINY BOŽEJ MATKY

Posted by on september 16, 2020 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 11-13. SEPTEMBRA – OSLAVOVALI SME NARODENINY BOŽEJ MATKY

11-13. SEPTEMBRA – OSLAVOVALI SME NARODENINY BOŽEJ MATKY

Tohtoročné oslavy narodenia Matky Božej trvali v našej bazilike celé tri dni. Piatkový program otvorila slávnostná Eucharistia, ktorej predsedal o. Faustyn Wesołowsky, pri ktorej sa veriacim v homílii prihovoril o. Michał Krysztofowicz, generálny predstavený našej Kongregácie. Po svatej omši sa konal večer milosrdenstva, ktorý pripravila mládež našej farnosti pod vedením o. Faustyna. Pre mnohých to bola zároveň príležitosť zmierenia sa s Bohom vo sviatosti pokánia.

         Sobotný deň začal rannou svätou omšou. Po nej našu baziliku zaplnili gréckokatolícky veriaci, ktorý slávili svätú liturgiu vo východnom obrade. Napoludnie sa v bazilike zhromaždili veriaci na modlitbu ruženca. Hneď po nej mohli vypočuť mariánsku katechézu o. Michala na tému „Veľkosť kraľovania.“

         O tretej bola slávená hlavná svätá omša pred kaplnkou sv. Anny, ktorej predsedal o. Martin Lehončák OSPPE, správca pútnického miesta v Šaštíne. V kázni sa zameral na priblíženie myšlienky sv. Jana Pavla II., že „v tvári každej pozemskej matky sa nachádza odraz Matky Božej.“

         Odpoludňajší program otvorila modlitba vešpier pripravená zborom Augustini, ktorú viedol o. Chryzostom Vadrna. Nasledovala spoločná krížová cesta s bratmi Tešiteľmi a sestrami Tešiteľkami po svahoch Kalvárie.

         Večer zhromaždil na slávení Eucharistie veriacich z okolitých farností – zo Stupavy a Záhorskej Bystrice.

         Nedeľný program bol tiež duchovne veľmi bohatý. Kulminujúcim momentom bola slávnostná Eucharistia pod vedením dona Jozefa Slivoňa, saleziánskeho kňaza. V kázni sa zameral na tajomstvo kresťanskej rodiny a manželstva.

         Po obede sa v bazilike začala modlitba ruženca, po nej loretánske litánie a Korunka k Božiemu milosrdenstvu. Spoločnú modlitbu zakončil O. Faustyn slávnostným požehnaním pútnikov a devocionálií.

         Ďakujeme zo srdca Pánu Bohu za dar narodenia našej Nebeskej Matky a za radosť spoločného slávenia v Marianke.