26. JÚLA – HODY V MARIANKE

Posted by on august 1, 2020 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 26. JÚLA – HODY V MARIANKE

26. JÚLA – HODY V MARIANKE

Sviatok sv. Anny pritiahol do Marianky mnoho jej ctiteľov. O 11.00 hodine sa začala slávnostná svätá omša, ktorej predsedal a slávnostnú kázeň mal o. Lucián Bogucki, kustód slovenských minoritov. V svojej homílii obrátil pozornosť na veľkosť a dôležitosť každej mamy v živote človeka a potrebu formovať a vychovávať deti na základe Božieho Slova. Tento deň bol v našej mariánskej svätyni výnimočný aj preto, že po prvý krát po každej svätej omši bratia posvätili motorové vozidlá a zverili všetkých vodičov pod ochranu sv. Krištofa. Ofera bola odovzdaná na tento cieľ: na nákup auta misionárovi pracujúcemu na Ukrajine. Nech je zvelebený Boh vo svojich svätých 🙂