19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Posted by on jún 20, 2020 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

19. JÚN – TOTO JE SRDCE, KTORÉ MILUJE ĽUDÍ…

Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca s celým jeho bohatstvom je súčasťou koloritu tešiteľskej spirituality a čo viac, je jej základom. Zakladateľ našej Kongregácie Otec Jozef Litomiský jednoducho povedal: „Milí bratia, ako viete, úlohu, ktorú Pánovo Srdce zverilo našej svätej patrónke sv. Margaréte Márii Alacoque, sme učinili pre Jeho útechu s programom našej Kongregácie.“ Duchovnosť Ježišovho Srdca je od svojho začiatku úzko spojená s duchom vynáhrady, čo si sám Kristus želal obrátiac sa k sv. Markéte slovami: „aspoň ty ma poteš.“ V duchovnej spoločnosti sme so všetkými spolubratmi slávili v Marianke piatkovú slávnosť, ktorej predsedal generálny predstavený o. Michał M. Krysztofowicz.“ Po zadosťučinení Božej výzve po svätom prijímaní nasledovala adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej spolu s modlitbou vynáhrady, po ktorej otec generál udelil slávnostné požehnanie. Hlbšie vynahradzujúcej adorácii nám pomáha pochopiť sv. Ján Pavol II.: „ctitelia Božského Srdca stávajú sa ľuďmi citlivého svedomia. A keď dostanú trvalé spojenie so Srdcom nášho Pána a Majstra, sú povzbudení tiež potrebou vynáhrady za hriechy sveta, za ľahostajnosť toľkých sŕdc, za svoju vlastnú nedbanlivosť. O ako veľmi je potrebný v Cirkvi tento zástup pozorných sŕdc, vďaka, ktorým Láska Božského Srdca nezostane osamotená a neopätovaná! Uprostred tohto zástupu na špeciálne vspomenutie zaslúžia si všetci, ktorí svoje utrpenie skladajú, ako živú obeť v spojení s o Srdcom Kristovým prebodnutým na kríži. Pretvorené na ten spôsob lásky, ľudské utrpenia sa stávajú špeciálnymi kvasom spásonosného pôsobenia Krista v Cirkvi.“