17. jún – K SRDCU…

Posted by on jún 17, 2020 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 17. jún – K SRDCU…

17. jún  – K SRDCU…

13. mája sme si pripomenuli 100. výročie kanonizácie sv. Margity Márie Alacoque. Tento sviatok mal veľký vplyv na zakladateľa našej Kongregácie, Otca Jozefa Litomiského a na špiritualitu našej rehoľnej rodiny, ktorý z jej veľkého zjavenia „urobil programom tešiteľskej existencie“. Otec Litomiský podrobne o tom napísal bratom v liste z 15. februára 1946, pripravujúc celú Kongregáciu na 25. výročie svojho založenia: „bez Getsemany nedokážeme správne pochopiť ducha oddanosti Najsvätejšiemu Srdcu. My – tešitelia – máme byť teoretickými a praktickými odborníkmi Ježišovho Srdca, Jeho vôli, Jeho úmyslov, ale tiež Jeho utrpenia. Smerovkou k teoretickému poznaniu a praktickej realizácii plánov Jeho Srdca sú pre nás naše sväté Konštitúcie. Musíme byť učeníkmi Jeho Srdca.“ Pripravujúc sa na piatkový Sviatok Lásky odhalený v Srdci Spasiteľa, chceme sa podeliť s niekoľkými myšlienkami nášho Zakladateľa:

*Povolanie každého človeka sa má prejavovať modlitbou, zvlášť adoráciou, ktorou máme vynahradiť Božskému Srdcu Ježišovmu jeho smrteľný smútok. Takto má každý povolaný príležitosť prinášať obetu zadosťučinenia a zároveň sa usilovať o svoju dokonalosť.

*Aké milé je uvažovať a rozjímať o význame slov: potešovať Ježiša v jeho tajomných Getsemanských záhradách… Koľko biednych, veľmi hriešnych duší, ktoré konali pokánie, potešilo Najsvätejšie Srdce svojou dôverou v jeho nekonečné milosrdenstvo.

*Niektorí vkladajú nádej do Božského Srdca Ježišovho, zatiaľ čo iní bojujú proti všetkému, čo sa spája s Bohom. Ten, kto je spojený s Kristom, určite zvíťazí. Niekedy zažívame v boji proti zlu prehru. Príčinou sú naše hriechy a nedostatok lásky. Práve preto sa v nás zrodila túžba konať zadosťučinenie, pričom najlepšie a najistejšie zadosťučinenie prechádza cez Božské Srdce. Prostredníctvom svätej Margity Alacoque nám Pán povedal, že žiada pokánie a zadosťučinenie.

*Niektorí považovali túžbu potešovať Pánovo Srdce za príliš ľudskú, iní zas za príliš tajomnú… Avšak keď chceli vyjadriť Kristovu túžbu po zadosťučinení a ochotu duše trpieť a milovať… akosi mimovoľne používali tie isté slová: potešovať Pána Ježiša.

*Raz po svätom prijímaní svätá Margita Alacoque poprosila Pána: „Nauč ma modliť sa.“ Ježiš jej odpovedal: „Modli sa takto: ,Bože môj, si pre mňa všetkým, si celý môj a ja som celá tvoja.ʻ To ťa bude chrániť pred každým pokušením. Ja odmením všetky prejavy tvojej lásky a pripravím ti miesto vo svojom kráľovstve.“

10 (2)