11. JÚN – BOŽIE TELO V MARIANKE

Posted by on jún 11, 2020 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 11. JÚN – BOŽIE TELO V MARIANKE

11. JÚN – BOŽIE TELO V MARIANKE

,,Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden spomedzi cenných darov, ale ako dar par excellence, lebo je to Kristov dar seba samého, jeho osoby v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho diela spásy. Tá nie je ohraničená v minulosti, lebo „všetko, čím Kristus je, a všetko, čo urobil a pretrpel za všetkých ľudí, má účasť na Božej večnosti, takže presahuje všetky časy“.
Keď Cirkev slávi Eucharistiu, pamiatku smrti a zmŕtvychvstania svojho Pána, táto ústredná udalosť spásy sa stáva reálne prítomná a „uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia“.

Ecclesia de Eucharistia, Ján Pavol II.