6. júna – AKO DUB…

Posted by on jún 7, 2020 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 6. júna – AKO DUB…

6. júna – AKO DUB…

Prvú sobotu v mesiaci, kedy Panna Mária vo Fatime zvlášť prosila o modlitbu v duchu zmieru, naše spoločenstvo v Marianke ďakovalo za dar života a povolania nášho Zakladateľa – Otca Jozefa Litomiského.

Vďaka Božej prozreteľnosti tohtoročná oslava 64. výročia narodenia Milého Otca pre nebo padol na deň po prvom piatku v mesiaci, kedy Cirkev zvlášť oslavuje Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ktoré je centrom tešiteľskej duchovnosti.

Tento deň v duchu spojil všetkých bratov tešiteľov, ktorý sa vo svojich domoch pripravovali na tento deň modlitbou novény. Tohtoročnú novénu obetovali podľa odporučenia generálneho predstaveného O. Michala Krysztofowicza „na úmysel za nové povolania a za posvätenie už povolaných.”

Hlavná oslava, ktorú viedol otec generál, prebehla v Marianke. Veriaci sa už na začiatku svätej omše oboznámili so životom Otca Litomiského a v priebehu slávnostnej homílie, prednesenej O. Michalom, mohli hlbšie poznať tajomstvo Getsemanskej záhrady a tešiteľskej spirituality.

Veriaci, pútnici a naši duchovní priatelia sa po skončení Eucharistie zúčastnili obradu posvätenia pamätného dubu nesúceho meno ctihodného Zakladateľa Kongregácie, ktorý je zasadený vedľa cesty k Svätej Studni.

Tajomstvo Getsemanskej záhrady, ako hovoril Otec Litomiský, nám pripomína, že Ježiš začal dielo vykúpenia svojím utrpením v Getsemanskej záhrade. Prosil svojich učeníkov, aby bdeli a modlili sa s ním. Ten, ktorý potešoval ľudské srdcia, prosil v Getsemanskej záhrade človeka o útechu.“