29. apríla – Zostal s Pánom… – svedectvo

Posted by on apríl 30, 2020 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 29. apríla – Zostal s Pánom… – svedectvo

29. apríla – Zostal s Pánom… – svedectvo

Najbližšiu nedeľu budeme sláviť 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Štvrtá veľkonočná nedeľa, nazývaná aj nedeľou Dobrého pastiera, je od čias pápeža sv. Pavla VI. dňom, v ktorom sú veriaci pozvaní k osobitnej modlitbe za kňazské a rehoľné povolania. Pri tejto príležitosti Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska prináša svedectvo o ceste za kňazstvom Michala M. Krysztofowicza CCG, ktorý pôsobí ako generálny predstavený Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman. Kňazi z tejto kongregácie pôsobia v Marianke pri Bratislave.

“Po svojom obráteni, ktoré som zažil na strednej škole, ma Pán privedol do spoločenstva mladýchm1 Najsvätejšej Rodiny z Nazareta pri farnosti Panny Márie Kráľovnej Poľska. Z tohto spoločenstva sme dvakrát do roka chodili na dvojtyždňový výlet s chorými do Lichne, čo je mariánske putnicke miesto. Tam pred tvárou Panny Márie Bolestnej začalo klíčiť semeno môjho povolania,” spomína P. Michal.

Potom prišiel rozoznávania v jeho živote. “Vediel som, že Pán ma volá do svojej služby. Nevedel som, v ktorej reholi mám naplniť svoje povolanie. Na začiatku som rozmýšľal nad Kongregáciou Misionárov Svätej Rodiny, ale vnútorne mi tá myšlenka nedávala pokoj. V hlave som mal dve veci – služba chorým a každodenná adorácia Sviatosti Oltárnej. Z toho rozoznávania som bol veľmi unavený. Nevedel som, či rehoľný život je naozaj mojou životnou cestou,” odkrýva svoje životný osud P. Michal.

“Vzal som do rúk Sväté Písmo o opýtal som sa Pána – či je to moja cesta. Otvoril sa mi prorok Izaiáš a dostal som odpoved: ,,zľutuje sa nad tebou na hlas tvojho volania; len čo ho počuje, vyslyší ťa. A dá vám chlieb tiesne a vodu úzkosti a tvoji učitelia sa viac neschovajú, očami budeš vidieť svojich učiteľov a ušami počuješ spoza seba slová: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“ Tak som dostal konkrétnu odpoveď. Ale kde ju najdem? V Getsemani! Môja túžba ma privedla do Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman, kde okrem chorých a adorácie som našiel o mnoho viac, ako som túžil… Zostal som s Pánom,” dodáva v svedectve.

(za:TK KBS)