19 MARCA – Svätý Jozef

Posted by on marec 20, 2020 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 19 MARCA – Svätý Jozef

19 MARCA – Svätý Jozef

Slávnosť sv. Jozefa má pre našu Kongregáciu veľký význam. Predovšetkým pre to, že je jeden z hlavných patrónov nášho rehoľného spoločenstva, do jeho starostlivosti nás zveril sám zakladateľ o. Jozef Litomiský. V tomto duchu slávenie tohto sviatku v našom generálnom dome v Marianke trvali od samého rána, vrcholom bola večerná sv. omša, ktorú viedol o. Faustín M. Wesolowski, predstavený nášho domu. Príležitostnú homíliu, v ktorej priblížil osobnosť sv. Jozefa, povedal o. Michal M. Krysztofowicz, generálny predstavený. Po svätej omši sme sa zhromaždili pri oltári sv. Jozefa a zverili sme pod jeho ochranu seba i všetkých našich rehoľných bratov. O 21, 00 hod. sme sa so všetkými zasväteným z celého sveta, pod vedením sv. Otca Františka spojili v modlitbe ruženca. Modlitbami sme zahrnuli aj nášho spolubrata o. Jozefa Kendru, ktorý slávil meniny a zároveň požehnané 90. narodeniny.