24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

Posted by on december 25, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka

24. december – otvárame dvere a … na sviatočné spomienky do Getsemany pozývame …. Marianka
Vianoce sú, …

…keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v ňom všetkých ľudí – vtedy sú Vianoce.
Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto Ťa urazil – vtedy sú Vianoce.

Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé slovo, máš porozumenie pre inných – vtedy sú Vianoce.
Keď si nájdeš čas vypočuť innych –  vtedy sú Vianoce.

Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivu poznámku – vtedy sú Vianoce v Tvojom srdci.
Kedykoľvek počuješ volanie Pána, ktorý potrebuje pomoc v trpiacich, chorých, opustených –  jasaj od radosti, lebo prežívaš Vianoce.

Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, najdeš dieťa zavinuté do plienok a jeho Matku, prežívaš s nimi Vianoce.

(bl. Matka Tereza)

Spoločné oslavy v generálnom dome v Marianke sme začali adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ktorú sme ukončili slávnostnou modlitbou vešpier. Jedinečnosť našej modlitby bol faktom, že  sme uctili Eucharistického Ježiša v monštrancii – relikviári, ktorú zanechal po sebe zakladateľ našej Kongregácie Otec Jozef Litomiský.

Hneď po adorácii sme prešli do kláštorného refektára, kde spoločnej modlitbe, pri štedrovečernom stole predsedal o Faustyn, predstavený domu, ktorý všetkým spolubratom zablahoželal k sviatkom. Po zaspievaní vianočných kolied v poľskom a slovenskom jazyku sme zasadli k štedrej večeri. Otec Viliam Vaľa, senior v našom spoločenstve sa podelil so svojími spomienkami, o tom, ako bratia slávili sviatky Božieho narodenia v začiatkoch zakladania našej Kongregácie. Konečným momentom bola slávnostná Eucharistia v našej mariánskej svätyni.