Už sú :)

Posted by on december 3, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na Už sú :)

Už sú :)

Veď vňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil… aby sme sa stali jeho adoptovanými synmi.

                                                                                                                                                                                                                                                (porov. Ef1, 4 – 5)

Povolanie k svätosti vložil Boh do srdca každého človeka ako vzácny poklad do krehkej hlinenej nádoby (porov. 2 Kor 4, 7). Svätosť nie je luxus vyhradený len pre niektorých, ako povedala svätá Matka Terézia z Kalkaty, ale má byť naším každodenným životným štýlom, ktorý charakterizuje naše manželstvo, kňazstvo, život vspoločenstve alebo v slobodnom stave prežívanom pre Pána. Naše spoločenstvo bratov Tešiteľov z Gethseman chce dať aj iným ľuďom účasť na poklade, ktorý Boh vložil do srdca mladého českého kňaza Jozefa Litomiského a do sŕdc jeho duchovných učeníkov. Tým pokladom je Kristus v tajomstve svojej modlitby v Getsemanskej záhrade, ktorého tvár kontemplujeme každý deň v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Ježišovo pozvanie bdieť amodliť sa (Mt26, 41) priviedlo mnohých na vrchol svätosti. Títo ľudia sa vduchu lásky a zadosťučinenia zasvätili Ježišovi a svojím svätým životom aslovami ukázali aj blížnym cestu do neba, atak obohatili celú Cirkev. Charizmy jednotlivých rehoľných spoločenstiev sú            odpoveďou Božieho Srdca na potreby tých, ktorí túžia po živom vzťahu s Otcom, po spáse a zmysle života a vyprosujú si Božiu pomoc pri uskutočňovaní výziev každodenného života. Každé rehoľné spoločenstvo má svoj „evanjeliový genetický kód“ (J. W. Gogola OCD), čiže povolanie ku konkrétnej spiritualite, prostredníctvom ktorej chce Boh posvätiť a spasiť svoje deti. Tým, čo hľadajú svoje miesto v Cirkvi avo svete, ponúkame cestu lásky a zadosťučinenia, ktorú už takmer sto rokov sprítomňuje Kongregácia bratov Tešiteľov z Gethseman. Ponúkaný výber Myšlienok na každý deň vydávame pri príležitosti osláv roka venovaného pátrovi Jozefovi Litomiskému, ktorý si kongregácia pripomínala od 6. júla 2016 do 6. júla 2017.

net