Mimoriadny misijný mesiac – svedectvo…

Posted by on október 27, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na Mimoriadny misijný mesiac – svedectvo…

Mimoriadny misijný mesiac – svedectvo…

Vo štvrtok 17.10.2019 k nám z Amsterdamu prileteli naše dobré priateľky.

5 bolo afričaniek z Rwandy a Burundy , 1 holanďanka a 1 slovenka žijúca dlhé roky v Holandsku.

Na toto stretnutie sme sa veľmi tešili a pripravovali modlitbou a pôstom. Prečo? Lebo stretnutie s ľuďmi ktorí prežili genocídu vo svojích krajinách a napriek tomu neodpadli od viery a práve naopak napriek zverstvám ktoré sa odohrali pred ich očami , ich láska a vďaka voči Najsvätejšej Trojici vzrástla. Je to možé? My sami sme svedkami mnohých jednotlivcov , či rodín , ktorí po nejakej nešťastnej udalosti odpadajú od viery a svätej Cirkvi. Boli sme plní očakávania z toho , čo naše vzájomné stretnutie prinesie.

Ako spoločenstvo rodín sa modlievame v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, každý utorok 3 posvätné ružence. A ako modlitbové spoločenstvo prosíme o príhovor Matku Božiu za rôzne náročné , ťažké či niekedy beznádejné situácie. Prosíme za kňazov, zvlášť za naších drahých bratov Tešiteľov z Getseman, ktorí nám už 7 rokov tieto stretnutia nielen umožňujú, ale aj požehnávajú.

Naše priateľky sa zase každý piatok stretávajú v kaplnke Matky všetkých národov v Amsterdame, kde celonočnou adoráciou , modlitbami , bdením a chválou zvelebujú Trojjediného Boha.

Práve láska k Panne Márii spojila naše spoločenstvá a tak sme sa rozhodli, že spoločne poputujeme do Baziliky v Čenstochovej,kde sme chceli takto pozdraviť kráľovnu Poľska. V piatok 18.10.2019, keď sa malo milión detí spojiť v modlitbe za pokoj a mier vo svete sme prijali pozvanie do rádia Mária, kde sme sa spolu s našími deťmi a hosťkami z Afriky pomodlili v živom vysielaní posvätný ruženec. Neskôr naše priateľky odpovedali na otázky pre rádio Mária a v podvečer sme sa celé spoločenstvo 37 ľudí slávili v oratóriu sv. omšu s novokňazom pátrom Faustínom , kde sme slovensky, africky, holandsky a latinsky v radosti velebili Boha. Táto skúsenosť zasiahla každého z nás v najhlbších zákutiach srdca. Láska , ktorou nás Boh vzájomne obdaroval bola cititeľná a hmatateľná. Deti , od tých najmenších až po adolescentov boli nadšené a my všetci sme zažili silu domácej cirkvi. Vzajomne obdarovní a povzbudení sme v sobotu putovali do Čenstochovej , kde sme prežili aj misijnú nedeľu, kde láska k Panne Márii a láska našej nebeskej Matky dokázala prekonať kultúrne , národnostné , etnické a rasové rozdiely. Naša vďaka patrí živému Bohu, Matke Márii a bratom Tešiteľom z Getseman, ktorí nám znova raz umožnili zažiť silu a lásku prameniacu zo spoločenstva v Kristovi.