Modlitba posvätného ruženca je pre niekoho relax i modlitba hrdinov…

Posted by on október 8, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na Modlitba posvätného ruženca je pre niekoho relax i modlitba hrdinov…

Modlitba posvätného ruženca je pre niekoho relax i modlitba hrdinov…

Bratislava 7. októbra (TK KBS) U Samuela Brečku, ktorý dnes organizuje modlitby za kňazov, tak, ako aj u iných obrátencov a tým skôr konvertitov z Evanjelickej cirkvi a.v. ku Katolíckej Cirkvi, sa vzťah k modlitbe posvätného ruženca postupne vyvíjal. Na začiatku jeho cesty k Bohu bez problémov dokázal prijať vysvetlenie, respektíve definíciu, že modlitba je rozhovor, ale pri ruženci nerozumel, prečo sa opakuje.

“Život ma však naučil, že keď je vzťah dobrý a úprimný, srdce „si ide svoje“ S manželkou máme štyri deti a neraz sme v ich detstve s radosťou prijímali ich opakujúce sa vyznania ako nás ľúbia. A neprišlo nám to vôbec čudné. Bolo to veľmi milé. Dnes vnímam modlitbu ruženca ako modlitbu Ducha Svätého v mojom srdci. Modlitbu, ktorá ma vovádza do hlbšieho osobnejšieho vzťahu s Ježišom prostredníctvom Márie,” povedal katolícky laik Samo Brečka.

Niekedy je to podľa neho viac a inokedy menej modlitba srdcom. Ale vždy je to istota. “Pre mňa znamená aj pravidelné denné zjednotenie sa v modlitbe spolu s mojou milou manželkou. Janka je už roky členkou Ružencového bratstva a ja sa k nemu v akejsi neformálnej podobe a s radosťou hlásim tiež,” dodal.

Pre katolícku laičku Renátu Ocílkovú je modlitba ruženca relax, ktorý ju dáva do normálu. “Modlitba ruženca usporadúva moje myšlienky, a v konečnom dôsledku aj môj život. Lieči ma z nervóznych prejavov cholerika. Premieňa ma,” povedala. Zároveň ju uzdravuje zo závislostí na mobile. “Zbližuje ma s Bohom. Približuje mi Ježišov život, zázraky v Jeho živote. Upriamuje ma na zámer Boha s nami a dopad na naše životy. Zbližuje ma s Pannou Máriou, našou Nebeskou Mamičkou. Ruženec pre mňa znamená vyprosenie mnohých zázrakov, Povedala Renáta Ocílková.

Pre katolíckeho kňaza z Kongregácie bratov tešiteľov z Gethseman Faustyna Wesolowskeho je modlitba ruženca modlitbou hrdinov. “Je pre mňa veľmi jednoduché nadviazať kontakt s Bohom cez priamy rozhovor. Milujem adorácie pred Oltárnou sviatosťou, Korunku Božieho milosrdenstva, litánie. Ale súkromnú modlitbu ruženca vnímam ako najťažšiu z modlitieb. Ťažko sa sústredím, pretože zdá sa, že je to monotematická modlitba, ale snažím sa ju čo najviac modliť,” povedal s tým, že ruženec nosí všade. Má ho v aute, pri habite, vo vrecku, pri posteli, pretože sa snaží, čo najviac dotýkať ruženeca a modliť sa na ním. “Verím v zázračnu moc modlitby a veľa krát som vyprosil milosti práve cez modlitbu ruženca,” dodal.

Ruženec patrí medzi najrozšírenejšie modlitby vo svete katolíckej Cirkvi. Pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá má svoje pomenovanie podľa tajomstiev, ktoré nám sprostredkúva: radostný ruženec (udalosti Ježišovho detstva), ruženec svetla (Ježišovo účinkovanie), bolestný ruženec (Ježišovo umučenie) a slávnostný ruženec (zmŕtvychvstanie). Každá z týchto častí má päť desiatkov. Každý desiatok obsahuje modlitbu Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu a Ó, Ježišu. Modlitbu Pána (Otče náš) nám dal Ježiš, Boží Syn.

Modlitba Zdravas Mária sa modlí desať krát za sebou (odtiaľ pomenovanie desiatok). Táto modlitba sa skladá z pozdravu, ktorým anjel Gabriel oslovil Pannu Máriu pri zvestovaní, a zo slov sv. Alžbety, ktorou privítala Pannu Máriu, keď prišla k nej na návštevu. Sláva Otcu je krátka chvála Najsvätejšej Trojice. Posledná modlitba desiatku je Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Je to modlitba, ktorú dala Panna Mária pri svojom zjavení trom fatimským pastierikom. Okrem toho každý desiatok má svoje vlastné tajomstvo, nad ktorým počas recitovania Zdravas Mária rozjímame.

(TK KBS)

ksiazka-rozaniec