13. september – Chorých navštevovať…

Posted by on september 21, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 13. september – Chorých navštevovať…

13. september – Chorých navštevovať…

V DSS Gerion, v Záhorskej Bystrici, kde našlo svoje útočisko v poslednom štádiu svojho života niekoľko starých a chorých ľudí sme prežívali niekoľkodennú udalosť, návštevu Panny Márie v znaku jej zázračnej sochy z Fatimy. Slávnosť bola o to dôležitejšia, že pritiahla okolo Matky Božej nielen starých a chorých, ale aj deti s ich rodinami, ktorí sa prišli spoločne modliť a zveriť Božej Matke pod ochranu celý Domov sociálnych služieb Gerion. Máriu sme privítali uprostred ľalií a spevov. Otec Faustín, novokňaz, udelil všetkým svoje novokňazské požehnanie. Táto chvíľa bola pre nás Tešiteľov o to výnimočnejšia, lebo nás podnietila k uvažovaniu nad slovami, ktoré nám vo svojom duchovnom testamente odovzdal otec zakladateľ: „Súcítiť s tými, čo sú  chorí na tele či na duši, je vašim svätým povolaním, je to vaša povinnosť!“