10. SEPTEMBER – PO STOPÁCH SPOLUBRATOV (1)

Posted by on september 13, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 10. SEPTEMBER – PO STOPÁCH SPOLUBRATOV (1)

10. SEPTEMBER – PO STOPÁCH SPOLUBRATOV (1)

V utorok poobede odišli naši spolubratia spolu s generálnym predstaveným našej Kongregácie o. Michalom Krysztofowiczom do Brna navštíviť miesta, kde pracovali naši spolubratia. Na našej pútnickej ceste sme našli kláštor Tešiteľov na ulici Sedlákovej 9. Práve tu v blízkom seminári sa pripravovali k prijatiu sviatosti kňazstva bratia klerici. Dom bratov bol domom študentským v ktorom žilo od 15 do 20 klerikov spolu so svojím predstaveným. V dome boli tiež zodpovedný bratia za každodennú liturgickú službu v kláštore sestier tešiteliek, bývajúcich len pár minút od nášho kláštora. Dom sestier bol prvým generálnym domom ich Kongregácie, ktorý kúpila Matka Zakladateľka – služobnica Božia Roza Vujtechová. Dnes sa kláštor znova vrátil do rúk sestier, ktorý sa snahou Kongregácie obnovuje. Druhým bodom na našej ceste v Brne – Žabovřesky bola kaplnka Pána Ježiša v Getsemany pri Veslářskej ulici. Bola postavená v roku 1947 a starosť o veriacich tu mali: P. Stanislav Šlapák a P. Jiří Eduard Krejčí. V prezbitériu kaplnky sa dnes nachádza základný kameň, ktorý bude zabudovaný do postaveného farského kostola v Jundrove. Tento kameň posvätil počas svojej návštevy Čiech sv. Ján Pavol II. v roku 1995. Na hlavnom oltári sa nachádza obraz modliaceho sa Krista v záhrade Getsemanskej s nápisom „Zostaňte tu a bedlite so mnou.“ Posledným bodom našej cesty bola brnenská katedrála svätých apoštolov Petra a Pavla, ako aj kostol františkánov so zázračnou sochou Božej Matky Loretánskej, ktorej sme zverili naše osobné úmysly. Vďaka Bohu za minulé pokolenie tešiteľov!