27-29. august – VIII generálna kapitula bratov Tešiteľov

Posted by on august 31, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 27-29. august – VIII generálna kapitula bratov Tešiteľov

27-29. august – VIII generálna kapitula bratov Tešiteľov

V dňoch od 27. do 29. 8. 2019 sa konala v generálnom dome Kongregácie bratov Tešiteľov z Getseman v Marianke pri Bratislave generálna kapitula, najvyšší orgán spravovania celej rehoľnej spoločnosti. Zúčastnili sa na nej bratia pôsobiaci na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku. VIII. generálna kapitula sa niesla pod heslom: ,,Pozrite len svoje povolanie, bratia!” V prvý deň rokovania Generálnym predstaveným Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman zostál o. Michal M. Krysztofowicz. Bol on opätovne zvolený do funkcie na ďalšie šesťročné obdobie. Bola tiež zvolená generálna rada, ktorú tvoria P. Bonifacy M. Jankowiak, P. Ludwik M. Pociask, P. Cyryl M. Drzewicki, P. Marek M. Vadrna.

Bratov Tešiteľov na rokovaní kapituly v Marianke navštívil aj bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Prioritou stretnutia bratov bolo zamyslenie nad obnovou duchovného života, návrat ku koreňom svojho povolania, informácie o službe bratov vo všetkých domoch kongregácie počas posledných šiestich rokov a tiež plány služby na ďalších 6 rokov práce nového vedenia.