DO KLÁŠTORA??? PRÍRUČKA PRE HĽADAJÚCICH :)

Posted by on august 12, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na DO KLÁŠTORA??? PRÍRUČKA PRE HĽADAJÚCICH :)

DO KLÁŠTORA???  PRÍRUČKA PRE HĽADAJÚCICH :)

„Čo ak ma Pán volá do kláštora?” „Možno by som mal byť kňazom?” Také myšlienky sa občas objavia v nejednej hlave. Môže to byť hlas povolania alebo len chuť utiecť od každodenných problémov.

Za Ježišom prichádzali mnohotisícové zástupy ľudí, aby ho počúvali, videli zázraky, ktoré konal a mnohý z nich pod jeho vplyvom menili svoje životy. Ale iba niekoľkí počuli od Neho bezprostredne im adresované slová: Poď za mnou!” Kristus si tak vyberal spomedzi svojich vyznavačov niektorých k „zvláštnym úlohám”. A robí to aj dnes. Ako začuť a rozpoznať jeho hlas? Zistiť, či volá práve mňa? Čo robiť, aby som ho neprehliadol? Na čo, krok po kroku, dávať pozor?

  1. Nie je len jedna schéma povolania

Na Internete je plno rád pre tých, čo túžia byť kňazmi alebo zasvätenými osobami. Stačí zadať do vyhľadávača: „ako rozpoznať povolanie”. Keď to človek pozorne číta, zistí, že v tej oblasti niet schémy ani šablóny. Pretože, ako povedal istý kňaz, Ježiš nerobil nábor, ale s každým jednal osobitne, volal po mene, pozýval k prijatiu konkrétneho poslania.

Niektorí z povolaných sa o neho zaujímali už pred tým (ako napríklad učeníci Jána Krstiteľa). Iní, ako mýtnik Matúš, mali v hlave úplne iné veci. Boli aj takí, ktorých ku Kristovi priviedli iní – ako Šimon Peter.

Dnes je to podobné. Hlas povolania môžu začuť zbožní katolíci zaangažovaní v živote Cirkvi, ale aj takí, čo žijú skôr na jej pokraji. Stáva sa, že niekto z rodiny alebo známych, alebo aj úplne cudzí človek, povie vetu, v ktorej zaznie Ježišovo „Poď za mnou!”

Ale všetkých, čo za Ježišom išli a odpovedali na jeho pozvanie, spájala jedna vec:

  1. Si otvorený a pripravený zmeniť svoj život?

Evanjeliá často opisujú situácie, v ktorých tí, čo počuli Ježišovo pozvanie, hneď reagovali. Zanechali to, čím sa dovtedy zaoberali, a úplne zmenili spôsob svojho života tým, že ho nasmerovali na nový cieľ, ktorý im ukázal Ježiš. Stretnutie s ním bolo pre nich bodom zvratu, na ktorý viac či menej vedome čakali a na ktorý sa pripravovali. Chceli zmeniť svoj život, ale nie kvôli sebe.

Pokiaľ niet tej pripravenosti k radikálnej zmene života, ak stále trvá naviazanosť na doterajší životný štýl, ak sa objaví kladenie podmienok, vtedy pozvaní Kristom obyčajne nie sú schopní prijať pozitívne rozhodnutie. Odchádzajú smutní ako bohatý mládenec, napriek tomu, že sú – aspoň podľa vlastnej mienky – plní najlepších úmyslov.

  1. Hľadaj ticho ale aj rozhovor so zasvätenou osobou

V hluku, ktorý nás normálne obklopuje, možno ľahko prepočuť Ježišovo volanie, alebo možno za jeho hlas mylne považovať niečo, čo ním nie je. Preto je potrebné ticho, ak sa chceme uistiť, že to je Ježiš, kto volá. Je treba často sa v modlitbe bez vyrušovania stretať s Ježišom.

Odporúča sa zájsť na uzavreté duchovné cvičenia, alebo napríklad do hôr, alebo proste niekde, kde je možné tráviť čas v tichu, lebo ako hovorí Adam Mickiewicz: Hlasnejšie, ako v rozhovoroch hovorí Boh v tichu, kto utíchne v srdci, hneď ho začuje.”

Ale aj rozhovor je potrebný. Je vhodné porozprávať sa s niekým, kdo počul hlas povolania a odpovedal naň – s rehoľnou sestrou, s kňazom, so zasvätenou osobou. Nebáť sa pýtať, vyzvedať, zisťova´t, ako vyzerá ich život.

  1. Nevyhnutné: Modlitba a Sväté Písmo

Rozhovor v modlitbe s Bohom je neodmysliteľný. To On dáva povolanie, jeho je treba prosiť o pomoc v rozpoznávaní správnej cesty. Modlitbe je treba zasvätiť viac času a nezabúdať, že nejde len o hovorenie, o zahrňovanie Pána Boha prosbami a otázkami, ale predovšetkým o načúvanie.

Ide o to, aby sme objavili, aká je Božia vôľa pre mňa a nie o to, aby sme presvedčili Boha o správnosti vlastnej vízie budúcnosti.

Počúvajúc Boží hlas je treba siahať po Svätom Písme, lebo ono zahŕňa odpovede na mnohé otázky a pochybnosti aj ohľadne povolania. Dobré je zamerať sa na konkrétne príbehy ľudí, ktorých si Boh vybral. Sledovanie osudov napríklad apoštolov ukazuje, ako sa povolanie odohráva a čo nasleduje po ňom.

  1. Buď odvážny a pripravený na prekvapenia

Rozlišovanie povolania si vyžaduje odvahu. Môže sa stať, že odpoveď na povolanie si bude vyžadovať postaviť sa proti vôli najbližších ľudí, ktorých milujeme – ako tomu bolo napríklad u sv. Stanislava Kostku.

Niekedy sa stáva, že niekto je hlboko presvedčený, že má ísť do kláštora, ako napríklad sv. Brigita Švédska, ktorá mala túto túžbu od detstva. Ale potom sa ukázalo, že jej povolanie je iné. Založila síce neskôr rehoľný rád, ale sama nikdy sľuby nezložila. Aj ako manželka a matka osmych detí však mala ohromný vplyv na život Cirkvi.

Býva tiež, že niekto je dlhé roky formovaný v istej spiritualite – napríklad saleziánmi a keď počuje hlas povolania, akosi prirodzene sa očakáva, že si vyberie tento smer. Ale môže nečakane rozlíšiť, že ho Boh posiela úplne inam.

  1. Prvá známka povolania: radosť

Ako odpoveď na otázku, ako možno v dnešnom svete objaviť svoje povolanie, pápež František povedal: „Prvou známkou povolania je radosť zo stretnutia s Ježišom: Manželstvo, zasvätený život, kňazstvo – každé povolanie sa odvíja od stretnutia s Ježišom, ktorý nám dáva radosť i novú nádej; sprevádza nás cez skúšky a ťažkosti  do stále plnšieho zjednotenia s ním a do plnosti radosti.”

Povolanie je dar, ktorý si nemožno zaslúžiť. Je darom nie len pre samotného povolaného, ale predovšetkým pre Cirkev. Preto, ako hovorí pápež František, povolaný „nie je pánom svojho povolania, ale správca daru, ktorý mu zveril Boh pre dobro všetkých ľudí.”

Povolanie sa uskutočňuje v spoločenstve, rodí sa a rastie v Cirkvi, Cirkev ho rozpoznáva a podopiera. Odpoveďou Cirkvi na rozpoznanie povolania u niektorého zo svojich členov je formácia. V nej ide o to, aby povolanie nieslo plody.

Ten, kto vstupuje do seminára alebo prekračuje prah kláštora, nerobí v tom momente rozhodnutie na celý život. Skôr, ako zloží večné sľuby alebo prijme kňazské svätenie, spoločenstvo veriacich mu pomáha dobre rolíšiť povolanie a pripraví ho na život v zhode s ním.

 (Zdroj: Aleteia.pl)

Ak sa chceš stať tešiteľom, alebo hľadáš pomoc pri rozpoznávaní svojho povolania, pozývame ťa do nášho spoločenstva 🙂

                                                                       Pastorácia povolaní:

Námestie 4 apríla č. 20, 900 33 Marianka

P. Faustyn M. Wesołowski CCG

+421 948 186 798

 

rodzina 1

rodina tešiteľov a tešiteliek