9. august – NEVŠEDNÉ STRETNUTIA

Posted by on august 12, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 9. august – NEVŠEDNÉ STRETNUTIA

9. august – NEVŠEDNÉ STRETNUTIA

Piatok deviateho augusta oplýval milými stretnutiami, ktoré sa udiali v hlavnom meste Poľska – Varšave. Generálny predstavený nášho spoločenstva P. Michal M. Krysztofowicz spolu s novokňazom Faustýnom M. Wesołowskim navštívili provinciálny dom Sestier svätej Nazaretskej Rodiny a hlavne sestru Zuzanu Opiłę, ktorá je blízkou priateľkou kongregácie tešiteľov. Sestra Zuzana práve noc po tomto stretnutí opustila miesto svojho doterajšieho pôsobenia, aby odišla na misie do Zeleného Gaju, dediny v Kazachstane. Bolo to výnimočné stretnutie, hlavne v duchovnom zmysle, plné spoločnej radosti a modlitby.

Ďalšou zastávkou na ich púti bola varšavské kúria. Tam už očakával P. Gabriel Bartoszewski, kapucín, ktorý odovzdal pátrovi generálovi relikviu bl. kňaza Jerzego Popiełuszku. Relikvia bude putovať po rodinách, ktoré sa budú modliť zvlášť za duchovné povolania.

Nasledujúcim cieľom cesty bol dom Sestier Těšitelek Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v ktorom ich prijala Matka generálna, Monika Mróz. Stretnutie znamenalo vzájomné obohatenie sa tešiteľskou charizmou a zdieľaním spoločnej radosti. Spiatočnú cestu začali zastávkou v ružecovom sanktuáriu Matky Božej, pri ktorom sestry Těšiteleky majú svoju súkromnú škôlku.