13. júna – Stigmatizovaná mystička Myrna Nazzour v Marianke a Zlatých Moravciach

Posted by on jún 14, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 13. júna – Stigmatizovaná mystička Myrna Nazzour v Marianke a Zlatých Moravciach

13. júna – Stigmatizovaná mystička  Myrna Nazzour v Marianke a Zlatých Moravciach

V spolupráci s inštitútom NAPS (Naše aktivity pre Slovensko), generálny predstavený našej Kongregácie pozval na návštevu našich kláštorov v Marianke a Zlatých Moravciach sýrsku mystičku Myrnu Nazzour. V Marianke bola Myrna už niekoľkokrát, no komunitu v Zlatých Moravciach navštívila prvý krát. Vo štvrtok večer sme sa zhromaždili pri oltári a spoločne chválili Boha. Slávnostnú svätú omšu celebroval Generálny predstavený o. Michal Krysztofowicz a homíliu pri tejto príležitosti povedal brat diakon Faustyn Wesołowski. Po svätej omší, na ktorú prišlo veľké množstvo ľudí, sa Myrna podelila so svedectvom svojich rozhovorov a stretnutí s Pannou Máriou a s posolstvami adresovanými Cirkvi a kresťanským spoločenstvám. Stretnutie skončilo pomazaním veriacich zázračným olejom, ktorý vytiekol z ikony Panny Márie, ktorú Má Myrna vo svojej domácnosti.

V roku 1982 bolo mesto Damask, svedok zázraku Šavlovho obrátenia, opäť svedkom zázraku, ktorý trvá až do dnešného dňa. Začalo sa to 23. novembra, keď sa mladá vydatá žena Myrna (Mária) Nazzour, žijúca v mestskej časti Soufanieh, vybrala s príbuznými a priateľmi navštíviť svoju švagrinú, ktorú sužovala silná bolesť chrbta. Počas modlitby za chorú sa na Myrniných rukách nečakane objavil olej. Keď ním potrela chrbát švagrinej, trpiaca žena sa okamžite uzdravila.

Podobná situácia sa udiala aj na druhý deň, keď sa vďaka oleju, ktorý vytekal z Myrniných rúk, uzdravila jej matka, ktorá už niekoľko mesiacov trpela bolesťou chrbtice.
Spočiatku sa manželia Nazzourovci snažili udržať správy o uzdraveniach v rodinnom kruhu. Ale 27. novembra začal olej vytekať aj z malej, v umelohmotnom ráme zarámovanej papierovej ikony Panny Márie Kazanskej, ktorá sa nachádzala v spálni Nazzourovcov. Nicolas, Myrnin manžel, priniesol desať rovnakých ikon z Bulharska ako darčeky pre príbuzných a známych. Olej vytekajúci z ikony zakrátko naplnil štyri taniere. V ten istý deň Myrna začula vnútorný hlas, ktorý jej prikazoval, aby otvorila dvere svojho príbytku všetkým, ktorý potrebujú uzdravenie. Od tej chvíle sa príbytok mladých manželov zmenil na „dom Najsvätejšej Panny“, ktorý navštevoval stále rastúci počet pravoslávnych aj katolíckych kresťanov, ba dokonca aj moslimov a ateistov.
15. decembra 1982 sa Myrne prvý raz zjavila Panna Mária. Počas modlitby uvidela Pannu Máriu na balkóne svojho domu. Zjavenie ju natoľko vystrašilo, že utiekla. Katolícky kňaz Elias Zahlaoui, ktorému povedala o svojom zážitku, jej poradil, aby sa modlila nasledujúcimi slovami: „Ó, Panna Mária, priprav ma, aby som dobre prijala a pochopila to, čo mi chceš povedať.“ – „Iba toto?“ opýtala sa prekvapená Myrna. „Áno,“ odvetil jej kňaz.
Ďalšie zjavenie mala Myrna už 18. decembra. Panna Mária jej vtedy povedala prvé posolstvo. Od tej chvíle až dodnes mala Myrna ešte tri zjavenia a prežila tridsaťšesť vytržení, počas ktorých jej Ježiš Kristus a Panna Mária zverovali svoje posolstvá. Z Myrninej tváre a rúk vtedy vyteká olej. Myrna dostala aj milosť stigiem, ktoré sa päťkrát ukázali na jej tvári, dlaniach, chodidlách a boku. Posledný raz sa to udialo počas Veľkého týždňa roku 2004.

Olej a stigmy

Vedecky nevysvetliteľný úkaz vylučovania oleja z neveľkého (8 × 9 cm) papierového obrázka Panny Márie, ako aj z Myrninho tela treba chápať v kontexte východnej kresťanskej tradície. Myrna Nazzour je gréckokatolíčka a patrí do Melchitskej cirkvi, zatiaľ čo jej manžel Nicolas patrí do Gréckej pravoslávnej cirkvi. Takéto miešané manželstvá kresťanov nie sú na Blízkom východe výnimočné. Takisto aj Myrnini rodičia patrili k rozdielnym kresťanským vyznaniam.
Symbol oleja má široké uplatnenie pri vysluhovaní sviatostí. Pri sviatosti krstu, birmovania, pri kňazskej vysviacke a pri pomazaní chorých sa používa ako symbol Ducha Svätého, a preto môžeme dar oleja vnímať ako znamenie, ktoré má posilniť a potvrdiť kresťanskú vieru.
V tradícii kresťanského Východu zohráva olej veľmi dôležitú úlohu v ľudovej zbožnosti. Už pred stáročiami si veriaci, ktorí navštevovali kresťanské pútnické miesta, odnášali do svojich domovov olej z lámp, ktoré horeli pred ikonami svätcov, predovšetkým z bazilík vo Svätej zemi: z Jeruzalema, Betlehema a Nazareta. Tento olej sa pokladal za znamenie Božieho požehnania a uzdravenia.
Úkaz neobyčajného vylučovania oleja dôkladne skúmali civilní aj cirkevní predstavitelia, ako aj vedci. Už 28. novembra 1982 navštívili Nazzourovcov sýrski policajní dôstojníci spolu s lekárom Salibom Abdelom Ahadom, ktorý dôkladne prezrel Myrnine dlane. Prikázal jej, aby si ich poriadne umyla, a následne jej ich osobne utrel do uteráka. Aj napriek tomu sa pred očami užasnutého lekára a policajtov, ktorí stáli vedľa mystičky, na Myrniných rukách opäť objavil olej.
Jeden z dôstojníkov dôkladne preskúmal stenu, na ktorej visel obrázok Panny Márie Kazanskej, a potom preskúmal podobizeň, rám aj sklo. V tej chvíli z ikony začal vytekať olej. Na člena komisie to urobilo taký veľký dojem, že hneď položil obrázok na pôvodné miesto a začal sa modliť. Po tom, ako predstavitelia polície nenašli nijaké dôkazy o možnom podvode, opustili dom Nazzourovcov a od toho času prichádzali už len ako pútnici modliť sa pred zázračnú podobizeň.
Laboratória v Damasku, Ríme, Paríži a Nemecku mnoho ráz skúmali voňavý olej, ktorý vytekal z obrazu a z Myrniných rúk, a zhodne potvrdili, že ide o takmer stopercentne čistý rastlinný olej. Je to o to zvláštnejšie, že dokonca ani olivový olej nie je taký čistý a obsahuje rôzne prímesi a nečistoty. Zaujímavý objav urobil aj francúzsky lekár Dr. Philip Loron, ktorý v oleji pochádzajúcom z obrazu našiel stopové množstvo cholesterolu, čiže látky, ktorá určite nemá rastlinný pôvod.
Úkaz oleja sa úzko spája s tradíciou kresťanského Východu, zato stigmy, ktoré Myrna prijala, poznáme len z tradície západnej Cirkvi. Prvý raz sa stigmy na Myrninom tele ukázali 25. novembra 1983 okolo 16:30 hodiny. Sýrsky lazarista Jozef Malouli, ktorý ako jediný z prítomných mal poznatky o takomto úkaze, ihneď zavolal ôsmich lekárov, ktorí veľmi dôkladne vyšetrili rany na Myrninom tele. Podobne ako sa nevysvetliteľne rany otvorili, rovnako, nezanechajúc nijaké stopy ani jazvy, zmizli okolo 23. hodiny.
Ako olej, tak neskôr aj stigmy vyšetrovali a sledovali lekári, medzi inými aj spomenutý francúzsky neurológ Dr. Loron, ktorý sa o tomto úkaze vyjadril nasledovne: „Autentické, jemne ohraničené rany, z ktorých niekedy vyteká, inokedy nevyteká krv a ktorých zahojenie (bez infekcie) si nevyžaduje nijakú lekársku starostlivosť.“
Škandinávski vedci pod vedením Dr. Knuta Kverneba z univerzitnej nemocnice v Osle dôkladne preskúmali stigmy v roku 2004. Vedci vylúčili možnosť, že by rany vznikli prirodzeným spôsobom v dôsledku hypoxie (nedostatku kyslíka v tkanivách) alebo erytromelalgie (zvýšenej citlivosti na teplo).

Posolstvá

Osobitnú úlohu v soufaniehských udalostiach zohrávajú posolstvá, ktoré Myrne odovzdal Kristus a Panna Mária. Sú výzvou k jednote medzi kresťanmi, ktorá sa má uskutočniť skrze obrátenie a prejavy vzájomnej bratskej lásky. Už v prvom posolstve Panna Mária povedala: „Nezabúdajte na Boha, pretože Boh je s nami. Vaše poznanie je neúplné. Ale nastane deň, keď vaše poznanie dosiahne plnosť. Robte dobro tým, ktorí vám robia zle. Nikomu neubližujte. Dala som vám viac oleja, než ste žiadali, ale dám vám niečo oveľa silnejšie než olej: obrátenie a vieru… Ohlasujte môjho Syna, ktorý je Boh s nami. Kto ho hlása, je spasený, zato viera tých, ktorí to nerobia, je márna. Milujte sa! Neprosím o almužnu na kostoly ani pre chudobných, ale prosím o lásku. Tí, ktorí dávajú almužnu, ale nemajú lásku, sú ničím… Buďte milosrdní. Neodvráťte sa od nikoho, kto prosí o pomoc.“
Počas vytržení Kristus vysvetlil Myrne zmysel ľudského utrpenia. 26. novembra 1985 jej povedal: „Dcéra moja, chceš byť ukrižovaná alebo oslávená?“ – „Oslávená,“ odpovedala Myrna. Kristus sa usmial a znova sa jej opýtal: „Chceš, aby ťa oslávil Stvoriteľ alebo stvorenia?“ – „Stvoriteľ,“ odvetila. „To sa stane skrze ukrižovanie, pretože vždy, keď obraciaš svoj pohľad na stvorenia, pohľad Stvoriteľa sa od teba odvracia… Ja som sa z lásky nechal ukrižovať za teba a chcem, aby si svoj kríž niesla pre mňa, dobrovoľne, s láskou a trpezlivosťou a čakala na môj príchod. Tomu, kto má účasť na mojom utrpení, dám účasť na svojej sláve. Duša sa nespasí inak než skrze kríž. Neboj sa, dcéra moja, udelím ti veľa z mojich rán na splatenie dlhu za hriešnikov. Je to prameň, z ktorého sa môže napiť každý. A ak sa moja neprítomnosť bude predlžovať a svetlo sa ukryje pred tebou, neboj sa, stane sa to preto, aby si ma oslávila. Choď na zem, pretože sa rozšírilo skaza, a zostaň v Božom pokoji.“
Ježiš Kristus vo svojich posolstvách učil Myrnu modliť sa: „Chcel by som vás o niečo poprosiť – o slová, ktoré si vryte do svojich myslí a ustavične ich opakujte: ,Boh ma spasí, Ježiš mi dáva svetlo, Duch Svätý je môj život, preto sa ničoho nebojím.‘“ „Modli sa, aby sa v tebe splnila Božia vôľa a hovor: ,Milovaný Ježišu, dovoľ mi spočinúť v tebe, ktorý prevyšuješ všetky veci, všetky stvorenia, tvojich anjelov, všetku pochvalu, radosť a veselosť, všetku slávu a úctu, všetky nebeské zástupy. Pretože ty jediný si najvyšší. Len ty si všemohúci a nadovšetko dobrý. Príď ku mne a poteš ma, rozlom moje putá a daruj mi slobodu. Bez teba moja radosť nie je úplná. Bez teba je môj stôl prázdny.‘ Vtedy prídem a poviem: ,Hľa, tu som, pretože si ma pozvala.‘“
Osobitná zvesť, ktorú obsahujú posolstvá Panny Márie a Ježiša Krista, sa však týka jednoty Cirkvi a všetkých kresťanov. Niekoľkokrát sa v posolstvách opakujú slová: „Cirkev je nebeské kráľovstvo na zemi. Kto ju rozdelil, zhrešil, a ten, kto sa tešil z jej rozdelenia, tiež zhrešil.“ Jednota si vyžaduje predovšetkým spoločnú modlitbu: „Zhromaždite sa. Hovorím vám: ,Modlite sa, modlite sa, modlite sa.‘ Aké krásne sú moje deti, keď kľačia a prednášajú prosby. Nebojte sa, ja som s vami.“ Výzva k jednote je vyjadrená aj v prosbe o zjednotenie dátumu Veľkej noci. Na Západe sa slávi podľa gregoriánskeho kalendára, zato na Východe podľa juliánskeho. Tým vzniká rozdiel v termíne veľkonočných sviatkov. Tento rozdiel je zvlášť bolestný v prostredí, kde vedľa seba žijú cirkvi oboch tradícií, ako aj v miešaných manželstvách a rodinách. V moslimských krajinách je to jeden z hlavných dôvodov výsmechu kresťanstva a svojského antisvedectva, aké vydávajú Kristovi vyznávači.
Počas veľkonočných sviatkov sa stigmy a zázračný olej na Myrninom tele objavili len vo Veľký piatok, keď všetky kresťanské vyznania slávili Veľkú noc v rovnakom dni. Počas vytrženia, ktoré Myrna zažila 26. novembra 1990, jej Panna Mária vysvetlila nevyhnutnosť spoločného slávenia Veľkej noci: „Dcéra moja, nezľakni sa, ak ma neuvidíš, až kým sa nezjednotí slávenie (Veľkej noci). Preto sa opýtaj mojich detí, či chcú vidieť a pripomenúť si rany môjho Syna na tebe. Ak ich nebolí vidieť, že dvojnásobne trpíš, zato ja som matka a nie je pre mňa ľahké vidieť môjho Syna trpieť mnoho ráz… Sme s tebou a s každým, kto chce, aby sa zjednotilo slávenie sviatku (Veľkej noci).“

Viac tu: https://rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/news/stigmatizovana-mysticka-myrna-maria-nazzour-z-damasku-soufanieh-syria/