18. máj – púť kurzu Samuel

Posted by on máj 23, 2019 in Bez kategorii | Komentáre vypnuté na 18. máj – púť kurzu Samuel

18. máj – púť kurzu Samuel

V sobotu ráno sme sa s kurzom Samuel vydali na pešiu púť od katedrály sv. Šebastiána ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR v Rači do Marianky. Kurz Samuel je spoločenstvo mladých ľudí v našej bratislavskej arcidiecézy, ktorá počas deviatich mesiacov má možnosť rozpoznávať svoje povolanie. Títo ľudia sú sprevádzaní rehoľníkmi z rôznych rehoľných komunít, ku ktorým patrí aj náš spolubrat Faustyn. Táto púť bola vyvrcholením deväťmesačného formačného programu a zahŕňala osobné a spoločné uvažovanie Božieho Slova, modlitba ruženca, adorácia a tiež duchovné rozhovory. Kulminujúcim bodom bola slávnostná sv.omša v bazilike bratov tešiteľov v Marianke, mieste mimoriadnej prítomnosti našej nebeskej Matky. Po sv. omši čakalo na mladých pripravené agapé v exercičnom dome, ktoré ukončilo sobotnú púť.